Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 400
2 %
ikon: finland 10 100
8 %
ikon: foreign 2 400
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 300
6 %
ikon: finland 7 100
9 %
ikon: foreign 1 200
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 748 000
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,20 €
0,50 €
Rum
98,20 €
3,00 €
RevPAR
49,20 €
3,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 450
1 %
ikon: bed 1 100
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,7 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 43 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 12 400 bäddnätter i Raumo Region (+2,3 %), av vilka 10 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

7 400 nights (+8,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 100 nights (-5,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 56 300 bäddnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 15 900 (-13,3 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 72 200 (-2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

8 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,2 procent inhemska och 14,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,4 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 748 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 748 000 euro (+23 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,9 miljoner euro och den ökade med 176 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 3,2 % 101 € 3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 0,9 % 68 € 6,4 %
Revpar (Registrerade) 49 € -7,4 % 46 € -7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+3)
1 100 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 50,1 % (-5,7)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 35,4 % (-0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512, matkailu at rauma.fi, visitrauma.fi

rauma-region logo

Navigera

föregående
nästa