Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 300
2 %
ikon: finland 6 200
3 %
ikon: foreign 2 100
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
3 %
ikon: finland 4 000
6 %
ikon: foreign 930
13 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 662 000 €
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
80,10 €
11,30 €
Rum
103,10 €
14,00 €
RevPAR
49,00 €
9,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 450
1 %
ikon: bed 1 100
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 48 %
7 %
ikon: bed 28 %
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,8 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 154 mm

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under september 2019 upptecknades 8 300 registrerade bäddnätter i Raumo Region (+2,1 %), av vilka 6 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med tre procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets september.

2 300 nights (-41,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 000 nights (+43,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 62 500 registrerade bäddnätter (+1,2 %) för inhemska besökare och 18 000 (-12,0 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 80 500 (-2,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade bäddnätter (+5,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,3 miljoner nätter (+3,0 %) nyttjades av nationella besökare och 516 000 nätter (+11,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

4 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 81,1 procent inhemska och 18,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,6 nätter (+0,14) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 662 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 662 000 euro (+105 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 5,6 miljoner euro och den ökade med 281 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 15,7 % 101 € 4,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 80 € 16,5 % 69 € 7,5 %
Revpar (Registrerade) 49 € 23,3 % 47 € -4,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+3)
1 100 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 47,5 % (+2,9)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 28,2 % (+1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "rauma region + nyckelord"

Google söker efter "rauma region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa