Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 300
7 %
ikon: finland 19 700
19 %
ikon: foreign 560
75 %
Topp 3:
Tyskland
163
72 %
Storbritannien
61
57 %
Frankrike
46
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 000
8 %
ikon: finland 10 800
1 %
ikon: foreign 230
80 %
Topp 3:
Tyskland
53
74 %
Schweiz
22
58 %
Estland
19
60 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 999 000
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,20 €
7,20 €
Rum
101,50 €
2,00 €
RevPAR
57,30 €
3,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 450
0 %
ikon: bed 1 000
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,5 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 107 mm
61 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under juli 2020 registrerades 20 300 bäddnätter i Raumo Region (+7,4 %), av vilka 19 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (163 nights).

18 700 nights (+10,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights (-18,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 39 800 bäddnätter (-13,8 %) för inhemska besökare och 6 500 (-52,4 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 46 300 (-22,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-1,8 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

11 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,8 nätter (+0,3) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,46).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 999 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 999 000 euro (-66 800).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 3,0 miljoner euro och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € -1,9 % 100 € -1,2 %
Revpar (Registrerade) 57 € -6,3 % 33 € -28,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 49 € -12,7 %  64 € -7,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+0)
1 000 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 56,4 % (-2,6)
Osålda rum 198
Bädd beläggning 51,8 % (+3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512, matkailu at rauma.fi, visitrauma.fi

rauma-region logo

Navigera

föregående
nästa