Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 400
8 %
ikon: finland 10 800
7 %
ikon: foreign 610
74 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 900
5 %
ikon: finland 7 600
7 %
ikon: foreign 290
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 646 000 €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,50 €
3,60 €
Rum
99,80 €
1,60 €
RevPAR
41,60 €
7,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 450
0 %
ikon: bed 1 000
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 42 %
17 %
ikon: bed 31 %
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,4 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 10 mm
33 mm

11 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 11 400 registrerade bäddnätter i Raumo Region (-8,1 %), av vilka 10 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 610 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med sju procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets augusti.

9 600 nights (+30,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (-63,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 51 900 registrerade bäddnätter (-7,8 %) för inhemska besökare och 7 000 (-55,8 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 58 900 (-18,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (-30,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,3 %) nyttjades av nationella besökare och 149 000 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

7 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,4 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 646 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 646 000 euro (-102 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,7 miljoner euro och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 1,7 % 100 € -1,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € -6,0 % 62 € -8,8 %
Revpar (Registrerade) 42 € -15,4 % 35 € -24,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+0)
1 000 bäddar (-12)

Rumsbeläggning 41,7 % (-8,4)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 31,0 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "rauma region + nyckelord"

Google söker efter "rauma region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa