Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2020

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 400
35 %
ikon: finland 5 100
19 %
ikon: foreign 330
84 %
Topp 3:
Frankrike
55
69 %
Tyskland
53
88 %
Storbritannien
50
41 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
28 %
ikon: finland 3 400
15 %
ikon: foreign 132
86 %
Topp 3:
Estland
19
69 %
Tyskland
18
88 %
Italien
13
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 385 000 €
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,40 €
8,60 €
Rum
101,20 €
1,90 €
RevPAR
27,80 €
21,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 450
1 %
ikon: bed 1 000
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 28 %
42 %
ikon: bed 18 %
35 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,3 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 95 mm
59 mm

5 400 registrerade bäddnätter

Under september 2020 upptecknades 5 400 registrerade bäddnätter i Raumo Region (-34,8 %), av vilka 5 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 330 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 19 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 84 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets september.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Frankrike (55 nights).

2 600 nights (+12,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 800 nights (-53,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 56 900 registrerade bäddnätter (-8,9 %) för inhemska besökare och 7 400 (-59,0 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 64 300 (-20,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner registrerade bäddnätter (-32,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-12,4 %) nyttjades av nationella besökare och 92 200 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

3 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,5 nätter (-0,07) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 385 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 385 000 euro (-277 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 4,0 miljoner euro och den minskade med 1,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2020
Antal
Förändring jan-september 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € -1,9 % 100 € -1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € -10,8 % 63 € -9,3 %
Revpar (Registrerade) 28 € -43,2 % 34 € -26,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (-3)
1 000 bäddar (-13)

Rumsbeläggning 27,5 % (-20)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 18,3 % (-9,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "rauma region + nyckelord"

Google söker efter "rauma region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa