Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 700
39 %
ikon: finland 5 200
11 %
ikon: foreign 470
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 200
25 %
ikon: finland 3 000
6 %
ikon: foreign 115
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 392 000 €
40 %
Genomsnittliga priser:
Natt
69,10 €
0,90 €
Rum
90,60 €
9,40 €
RevPAR
39,50 €
13,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 390
2 %
ikon: bed 780
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 44 %
18 %
ikon: bed 27 %
28 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,1 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 97 mm
43 mm

5 700 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 upptecknades 5 700 registrerade bäddnätter i Raumo Region (-38,9 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 11 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets Oktober.

1 300 nights (-2,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 400 nights (-44,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 62 100 registrerade bäddnätter (-7,5 %) för inhemska besökare och 7 800 (-65,3 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 70 000 (-22,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner registrerade bäddnätter (-32,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,0 miljoner nätter (-15,3 %) nyttjades av nationella besökare och 80 200 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

3 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,4 procent inhemska och 3,6 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,7 nätter (+0,26) och utländska besökare 4,1 nätter (-0,61).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 392 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 392 000 euro (-258 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 4,4 miljoner euro och den minskade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € -9,4 % 99 € -2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 69 € -1,3 % 63 € -8,7 %
Revpar (Registrerade) 40 € -25,6 % 35 € -26,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
390 rum (-6)
780 bäddar (-25)

Rumsbeläggning 43,6 % (-9,5)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 26,9 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "rauma region + nyckelord"

Google söker efter "rauma region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa