Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 200
14 %
ikon: finland 5 200
3 %
ikon: foreign 970
194 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 700
4 %
ikon: finland 3 300
3 %
ikon: foreign 350
168 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 459 000 €
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
74,30 €
2,80 €
Rum
97,90 €
3,20 €
RevPAR
32,90 €
5,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 430
4 %
ikon: bed 930
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 34 %
22 %
ikon: bed 22 %
18 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,9 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 29 mm
65 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under september 2021 upptecknades 6 200 registrerade bäddnätter i Raumo Region (+14,5 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 970 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med tre procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 194 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets september.

2 500 nights (-5,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 700 nights (+32,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 63 200 registrerade bäddnätter (+11,0 %) för inhemska besökare och 9 400 (+28,1 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 72 700 (+13,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (+28,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (+21,4 %) nyttjades av nationella besökare och 204 000 nätter (+121,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

3 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 90,3 procent inhemska och 9,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,6 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,24).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 459 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 459 000 euro (+73 300).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 5,3 miljoner euro och den ökade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € -3,2 % 108 € 8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 74 € 4,0 % 73 € 16,9 %
Revpar (Registrerade) 33 € 18,3 % 47 € 38,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (-18)
930 bäddar (-104)

Rumsbeläggning 33,6 % (+6,1)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 21,6 % (+3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "rauma region + nyckelord"

Google söker efter "rauma region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa