Raumo
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Raumo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 200
11 %
ikon: finland 2 300
14 %
ikon: foreign 940
5 %
Topp 3:
Frankrike
198
53 %
Sverige
170
146 %
Tyskland
148
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
9 %
ikon: finland 1 700
11 %
ikon: foreign 370
2 %
Topp 3:
Sverige
74
147 %
Frankrike
70
32 %
Tyskland
45
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 251 000 €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
78,00 €
5,00 €
Rum
99,80 €
8,60 €
RevPAR
38,40 €
1,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 300
4 %
ikon: bed 550
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,7 °C
3,7 °C
ikon: nederbörd 67 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 3 200 bäddnätter i Raumo (-11,4 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (198 nights).

660 nights (-12,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (-11,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 66 700 bäddnätter (-2,5 %) för inhemska besökare och 29 200 (+18,9 %) för utlänningar i Raumo, sammanlagt 95 900 (+3,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,9 procent inhemska och 18,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo i genomsnitt 1,4 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 251 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 251 000 euro (-14 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 6,9 miljoner euro och den ökade med 611 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 9,4 % 102 € 5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 6,8 % 72 € 6,3 %
Revpar (Registrerade) 38 € -4,3 % 59 € -0,1 %

Taxfree-försäljning +1,7 %

Taxfree-försäljning ökade med två procent från föregående år.

(Ryssar +1,7 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (+12)
550 bäddar (+10)

Rumsbeläggning 38,5 % (-5,5)
Osålda rum 184
Bädd beläggning 26,6 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rauma + nyckelord"

Google söker efter "rauma" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,75/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa