Raumo
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Raumo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 000
1 %
ikon: finland 8 700
6 %
ikon: foreign 2 300
15 %
Topp 3:
Tyskland
530
29 %
Frankrike
250
71 %
Polen
185
497 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 400
5 %
ikon: finland 6 200
8 %
ikon: foreign 1 200
8 %
Topp 3:
Tyskland
220
7 %
Frankrike
136
89 %
Italien
103
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 701 000
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,70 €
2,20 €
Rum
98,20 €
0,30 €
RevPAR
59,90 €
6,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 330
0 %
ikon: bed 680
1 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 93 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,7 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 43 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under augusti 2019 registrerades 11 000 bäddnätter i Raumo (+0,5 %), av vilka 8 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (530 nights).

6 100 nights (+1,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 900 nights (-0,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 50 500 bed nights (+2,3 %) för inhemska besökare och 15 600 (-12,6 %) för utlänningar i Raumo, sammanlagt 66 200 (-1,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

7 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,9 procent inhemska och 16,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo i genomsnitt 1,4 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 701 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 701 000 euro (+27 400).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,7 miljoner euro och den ökade med 209 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 0,4 % 101 € 1,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 3,5 % 71 € 6,5 %
Revpar (Registrerade) 60 € -9,3 % 57 € -9,3 %

Taxfree-försäljning -93,1 %

Taxfree-försäljning minskade med 93 procent från föregående år.

(Ryssar -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
330 rum (+1)
680 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 61,0 % (-6,5)
Osålda rum 129
Bädd beläggning 46,9 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,04/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa