Raumo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Raumo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
49 %
ikon: finland 2 000
47 %
ikon: foreign 830
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
58 %
ikon: finland 1 200
55 %
ikon: foreign 210
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 257 000 €
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
90,70 €
16,70 €
Rum
103,10 €
7,90 €
RevPAR
34,60 €
9,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 300
0 %
ikon: bed 550
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
27 %
ikon: bed 0,21
33 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,9 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 46 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 800 bäddnätter i Raumo (-48,6 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 830 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets mars.

400 nights (-62,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-45,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 000 bäddnätter (-15,8 %) för inhemska besökare och 3 100 (-22,8 %) för utlänningar i Raumo, sammanlagt 12 100 (-17,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,0 procent inhemska och 15,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo i genomsnitt 1,7 nätter (+0,26) och utländska besökare 3,9 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 257 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 257 000 euro (-151 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 970 000 euro och den minskade med 166 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 8,3 % 98 € 4,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 91 € 22,5 % 80 € 3,8 %
Revpar (Registrerade) 35 € -21,1 % 39 € -12,0 %

Taxfree-försäljning +52,6 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 53 procent från föregående år.

(Ryssar +12,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (+0)
550 bäddar (-14)

Rumsbeläggning 33,6 % (-13)
Osålda rum 199
Bädd beläggning 21,3 % (-10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rauma + nyckelord"

Google söker efter "rauma" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,45/10 (+0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa