Riihimäki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Riihimäki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
28 %
ikon: finland 1 600
19 %
ikon: foreign 210
62 %
Topp 3:
Förenta Staterna
31
48 %
Portugal
26
Estland
21
9 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 940
36 %
ikon: finland 890
19 %
ikon: foreign 53
86 %
Topp 3:
Estland
11
0 %
Sverige
6,0
65 %
Portugal
4,0
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 173
0 %
ikon: bed 400
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
35 %
ikon: bed 0,13
38 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 900 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 1 900 bäddnätter i Riihimäki-Regionen (-28,2 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 28 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (31 nights).

930 nights (+12,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 920 nights (-47,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Riihimäki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

940 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Riihimäki-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (-0,01) och utländska besökare 3,9 nätter (+2,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
173 rum (+0)
400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 23,0 % (-12)
Osålda rum 133
Bädd beläggning 12,8 % (-7,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "riihimäki region + nyckelord"

Google söker efter "riihimäki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa