Riihimäki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Riihimäki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
2 %
ikon: finland 2 600
9 %
ikon: foreign 380
42 %
Topp 3:
Polen
55
Förenta Staterna
40
1 233 %
Estland
36
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
19 %
ikon: finland 1 300
9 %
ikon: foreign 133
62 %
Topp 3:
Italien
19
6 %
Spanien
17
325 %
Danmark
13
32 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 173
0 %
ikon: bed 400
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 000 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 3 000 bäddnätter i Riihimäki-Regionen (-1,8 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 380 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (55 nights).

1 400 nights (+79,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights (-30,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 35 800 bäddnätter (+1,5 %) för inhemska besökare och 6 000 (-16,1 %) för utlänningar i Riihimäki-Regionen, sammanlagt 41 900 (-1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Riihimäki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Riihimäki-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (+0,32) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,97).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
173 rum (+0)
400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 35,5 % (-5,1)
Osålda rum 112
Bädd beläggning 22,9 % (-0,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "riihimäki region + nyckelord"

Google söker efter "riihimäki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa