Riihimäki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Riihimäki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 800
9 %
ikon: finland 4 300
2 %
ikon: foreign 460
55 %
Topp 3:
Estland
90
61 %
Sverige
86
30 %
Tyskland
71
66 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
9 %
ikon: finland 2 400
4 %
ikon: foreign 194
64 %
Topp 3:
Sverige
41
37 %
Tyskland
39
60 %
Schweiz
25
257 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 172
1 %
ikon: bed 400
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 4 800 bäddnätter i Riihimäki-Regionen (-9,3 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 460 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (90 nights).

2 600 nights (-7,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 100 nights (-11,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 27 700 bed nights (+2,4 %) för inhemska besökare och 5 100 (-9,0 %) för utlänningar i Riihimäki-Regionen, sammanlagt 32 800 (+0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Riihimäki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,5 procent inhemska och 7,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Riihimäki-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
172 rum (-1)
400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 42,8 % (-4,1)
Osålda rum 98
Bädd beläggning 29,7 % (-1,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa