Riihimäki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Riihimäki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 980
71 %
ikon: finland 980
64 %
ikon: foreign 3,0
100 %
Topp 3:
Estland
3,0
87 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 400
76 %
ikon: finland 400
74 %
ikon: foreign 1,0
99 %
Topp 3:
Estland
1,0
89 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
0 %
ikon: room 173
0 %
ikon: bed 400
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
62 %
ikon: bed 0,09
70 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

980 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 980 bäddnätter i Riihimäki-Regionen (-71,5 %), av vilka 980 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 64 procent och utländska bäddnätter minskade med 100 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 71 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (3,0 nights).

560 nights (-4,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 430 nights (-85,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 6 500 bäddnätter (-30,0 %) för inhemska besökare och 420 (-82,6 %) för utlänningar i Riihimäki-Regionen, sammanlagt 7 000 (-40,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Riihimäki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 76 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,7 procent inhemska och 0,3 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Riihimäki-Regionen i genomsnitt 2,5 nätter (+0,67) och utländska besökare 3,0 nätter (-3,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
173 rum (+0)
400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 18,2 % (-29)
Osålda rum 142
Bädd beläggning 8,7 % (-20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "riihimäki region + nyckelord"

Google söker efter "riihimäki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa