Ringsaker
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ringsaker: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 300
ikon: norway 6 300
ikon: foreign 51
ikon: star 600
ikon: norway 580
ikon: foreign 17
ikon: establishment 9,0
ikon: room 320
ikon: bed 820

6 300 registrerade gästnätter

Under december 2021 upptecknades 6 300 registrerade gästnätter i Ringsaker, var av 6 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 51 av utländska besökare.

Mellan januari och december upptecknades 136 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 3 000 för utländska besökare i Ringsaker, de vill säga sammanlagt 139 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner registrerade gästnätter (+49,3 %) registrerades i hela landet, var av 980 000 nätter (+31,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 271 000 nätter (+196,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ringsaker av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,9 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,0 %.

600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ringsaker i genomsnitt 11 nätter och utländska besökare 3,0 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar
320 rum
820 bäddar

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa