Ringsaker
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ringsaker: Turismen i ett nötskal

ikon: star 16 300
ikon: norway 15 500
ikon: foreign 860
ikon: star 4 300
ikon: norway 3 600
ikon: foreign 690
Genomsnittliga priser:
Natt
65,70 kr
Rum
900,00 kr
RevPAR
74,30 kr
ikon: establishment 11
ikon: room 340
ikon: bed 860

16 300 registrerade gästnätter

Under augusti 2021 upptecknades 16 300 registrerade gästnätter i Ringsaker, var av 15 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 860 av utländska besökare.

740 nights nyttjades av fritidsresenärer och 330 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 105 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 1 600 för utländska besökare i Ringsaker, de vill säga sammanlagt 106 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner registrerade gästnätter (+24,1 %) registrerades i hela landet, var av 3,5 miljoner nätter (+21,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 837 000 nätter (+37,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ringsaker av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

4 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 83,9 procent inhemska och 16,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ringsaker i genomsnitt 4,3 nätter och utländska besökare 1,2 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 650 000 kronor (april)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 650 000 kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 kr kr
Revpar (Registrerade) 74 kr kr
Bäddnatt (Registrerade) 66 kr kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar
340 rum
860 bäddar

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa