Risør Och Tvedestrand
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Risør Och Tvedestrand: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 000
32 %
ikon: norway 970
13 %
ikon: foreign 29
92 %
ikon: star 520
0 %
ikon: norway 490
15 %
ikon: foreign 28
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
254,30 NOK
145,60 NOK
Rum
771,40 NOK
528,60 NOK
RevPAR
25,30 NOK
2,00 NOK
ikon: establishment 15
50 %
ikon: room 320
55 %
ikon: bed 880
64 %
ikon: room 3 %
56 %
ikon: bed 1 %
26 %

1 000 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 1 000 registrerade gästnätter i Risør Och Tvedestrand (-31,8 %), var av 970 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 29 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 92 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 32 procent i jämförelse med januari förra året.

230 nights (+247,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 107 nights (-9,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner registrerade gästnätter (+51,5 %) registrerades i hela landet, var av 888 000 nätter (+35,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 292 000 nätter (+132,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Risør Och Tvedestrand av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

520 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Risør Och Tvedestrand i genomsnitt 2,0 nätter (-0,62) och utländska besökare 1,0 nätter (-2,9).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 254 000 kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 254 000 kronor (+95 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 NOK -40,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 250 NOK 134,1 %
Revpar (Registrerade) 25 NOK -7,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+5)
320 rum (+115)
880 bäddar (+340)

Rumsbeläggning 3,3 % (+1,2)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 1,5 % (+0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa