Robertsfors
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Robertsfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 510
ikon: sweden 420
ikon: foreign 98
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 230
ikon: sweden 189
ikon: foreign 45
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 166 000
Genomsnittliga priser:
Natt
323,50 SEK
Rum
477,80 SEK
RevPAR
221,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 25
257 %
ikon: bed 38
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

510 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 510 bäddnätter i Robertsfors, av vilka 420 nätter nyttjades av inhemska besökare och 98 av utländska besökare.

152 rooms bokades av fritidsresenärer och 196 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Robertsfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

230 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 80,8 procent inhemska och 19,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Robertsfors i genomsnitt 2,2 nätter och utländska besökare 2,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 166 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 166 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 480 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 220 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
25 rum (+18)
38 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 46,4 %
Osålda rum 13
Bädd beläggning 45,1 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa