Robertsfors
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Robertsfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 510
35 %
ikon: sweden 420
39 %
ikon: foreign 98
5 %
Topp 3:
Tyskland
37
12 %
Polen
10
233 %
Schweiz
9,0
50 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 230
23 %
ikon: sweden 189
20 %
ikon: foreign 45
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 166 000 SEK
204 %
Genomsnittliga priser:
Natt
323,50 SEK
254,10 SEK
Rum
477,80 SEK
1 229,30 SEK
RevPAR
221,70 SEK
38,40 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,46
204 %
ikon: bed 0,45
35 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

510 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 510 bäddnätter i Robertsfors (-34,7 %), av vilka 420 nätter nyttjades av inhemska besökare och 98 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (37 nights).

152 rooms (+1 166,7 %) bokades av fritidsresenärer och 196 rooms (+880,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

230 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,8 procent inhemska och 19,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Robertsfors i genomsnitt 2,2 nätter (-0,69) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,62).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 166 000 SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 166 000 SEK (+112 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 480 SEK -72,0 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK 366,0 % SEK
Revpar (Registrerade) 220 SEK -14,8 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (+1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "robertsfors + nyckelord"

Google söker efter "robertsfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa