Rogaland
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Rogaland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 373 000
5 %
ikon: norway 328 000
3 %
ikon: foreign 45 300
22 %
ikon: star 179 000
3 %
ikon: norway 156 000
6 %
ikon: foreign 23 100
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
366,50 kr
39,80 kr
Rum
1 044,00 kr
113,00 kr
RevPAR
709,90 kr
67,50 kr
ikon: establishment 144
3 %
ikon: room 7 100
7 %
ikon: bed 15 700
8 %
ikon: room 68 %
1 %
ikon: bed 61 %
9 %

Registrerade gästnätter ökade med fem procent

Under juli 2021 upptecknades 373 000 registrerade gästnätter i Rogaland (+4,8 %), var av 328 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 45 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med tre procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 22 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fem procent i jämförelse med juli förra året.

158 000 nights (+0,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 71 700 nights (-7,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 877 000 registrerade gästnätter (+5,3 %) för inhemska besökare och 147 000 (+16,0 %) för utländska besökare i Rogaland, de vill säga sammanlagt 1,0 miljoner (+6,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,6 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rogaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 5,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 5,4 % och utländska gästnätter 8,2 %.

179 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,1 procent inhemska och 12,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rogaland i genomsnitt 2,1 nätter (+0,18) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,05).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 136,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 136,7 miljoner kronor (+20,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 499,1 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 24,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 kr 12,1 % 920 kr 1,4 %
Revpar (Registrerade) 710 kr 10,5 % 390 kr 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 kr 12,2 % 490 kr -1,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

144 inkvarteringsanläggningar (-5)
7 100 rum (+490)
15 700 bäddar (+1 200)

Rumsbeläggning 68,0 % (-1,0)
Osålda rum 2 300
Bädd beläggning 61,0 % (-6,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa