Ronneby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ronneby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 300
29 %
ikon: sweden 4 000
23 %
ikon: foreign 230
70 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
35 %
ikon: sweden 2 200
33 %
ikon: foreign 155
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
495,60 SEK
56,70 SEK
Rum
893,70 SEK
76,80 SEK
RevPAR
173,80 SEK
99,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 390
1 %
ikon: bed 890
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
31 %
ikon: bed 0,16
29 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 300 bäddnätter i Ronneby (-28,9 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 23 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets mars.

840 rooms (-46,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (-17,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 16 700 bäddnätter (+21,5 %) för inhemska besökare och 1 300 (-28,6 %) för utlänningar i Ronneby, sammanlagt 17 900 (+15,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ronneby av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ronneby i genomsnitt 1,8 nätter (+0,25) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,63).

4 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 57 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 4 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-57,4 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 8 100 (-57,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,1 miljoner SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,9 miljoner SEK och den ökade med 413 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -7,9 % 910 SEK -8,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK -10,3 % 490 SEK -9,4 %
Revpar (Registrerade) 174 SEK -36,5 % 250 SEK 3,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
390 rum (-5)
890 bäddar (-29)

Rumsbeläggning 19,4 % (-8,8)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 15,5 % (-6,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ronneby + nyckelord"

Google söker efter "ronneby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,97/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa