Ronneby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ronneby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 800
9 %
ikon: sweden 7 700
15 %
ikon: foreign 2 100
7 %
Topp 3:
Tyskland
690
15 %
Schweiz
660
7 %
Danmark
330
37 %
ikon: star 3 800
20 %
ikon: sweden 3 300
27 %
ikon: foreign 520
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
392,80 SEK
25,80 SEK
Rum
954,10 SEK
31,10 SEK
RevPAR
365,10 SEK
52,60 SEK
ikon: establishment 16
7 %
ikon: room 350
0 %
ikon: bed 740
0 %
ikon: room 38 %
13 %
ikon: bed 25 %
3 %

Registrerade gästnätter ökade med nio procent

Under september 2022 upptecknades 9 800 registrerade gästnätter i Ronneby (+9,1 %), var av 7 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med sju procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med nio procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (690 nights).

1 700 rum (+8,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rum (+16,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 126 000 registrerade gästnätter (+20,0 %) för inhemska besökare och 26 600 (+33,7 %) för utländska besökare i Ronneby, de vill säga sammanlagt 153 000 (+22,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ronneby av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,2 %.

3 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 86,3 procent inhemska och 13,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ronneby i genomsnitt 2,4 nätter (-0,25) och utländska besökare 4,1 nätter (+0,11).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

5 900 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 900 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 98 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 6 100 passagerare som avreste från flygplatsen (+93,8 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 12 000 (+95,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 3,9 miljoner kronor (+557 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 44,9 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 14,4 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 3,4 % 1 100 SEK 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK 7,0 % 290 SEK 20,4 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK 16,8 % 460 SEK 46,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+1)
350 rum (+0)
740 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 38,3 % (+4,4)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 25,5 % (+0,84)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa