Ronneby
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ronneby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 000
6 %
ikon: sweden 6 700
6 %
ikon: foreign 360
3 %
Topp 3:
Schweiz
77
542 %
Storbritannien
75
134 %
Förenta Staterna
53
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 900
1 %
ikon: sweden 3 700
3 %
ikon: foreign 210
49 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,6 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
648,60 SEK
23,70 SEK
Rum
1 200,40 SEK
26,10 SEK
RevPAR
370,40 SEK
40,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 400
16 %
ikon: bed 900
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under december 2019 registrerades 7 000 bäddnätter i Ronneby (+6,0 %), av vilka 6 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 360 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Schweiz (77 nights).

2 300 rooms (+8,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (+18,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 140 000 bäddnätter (+2,8 %) för inhemska besökare och 28 800 (+30,3 %) för utlänningar i Ronneby, sammanlagt 169 000 (+6,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ronneby av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ronneby i genomsnitt 1,8 nätter (+0,16) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,76).

15 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 15 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fyra procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 16 100 passagerare som avreste från flygplatsen (-3,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 15 500 (-4,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,6 miljoner SEK (+417 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 68,3 miljoner SEK och den ökade med 4,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -2,1 % 1 100 SEK -0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 3,8 % 400 SEK 0,7 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK -9,7 % 440 SEK -10,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
400 rum (+55)
900 bäddar (+25)

Rumsbeläggning 30,9 % (-2,6)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 25,4 % (-0,68)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ronneby + nyckelord"

Google söker efter "ronneby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa