Ronneby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ronneby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 600
4 %
ikon: sweden 8 000
6 %
ikon: foreign 1 600
1 %
Topp 3:
Tyskland
620
5 %
Polen
175
68 %
Danmark
147
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 000
14 %
ikon: sweden 4 400
13 %
ikon: foreign 590
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,0 milj. SEK
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
524,40 SEK
23,00 SEK
Rum
1 031,50 SEK
110,50 SEK
RevPAR
377,00 SEK
90,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
7 %
ikon: room 440
23 %
ikon: bed 1 000
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under september 2019 registrerades 9 600 bäddnätter i Ronneby (+4,5 %), av vilka 8 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (620 nights).

1 700 rooms (-1,2 %) bokades av fritidsresenärer och 3 200 rooms (+18,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 120 000 bäddnätter (+3,0 %) för inhemska besökare och 27 100 (+35,5 %) för utlänningar i Ronneby, sammanlagt 147 000 (+7,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ronneby av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,2 procent inhemska och 11,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ronneby i genomsnitt 1,8 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,46).

9 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 9 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med två procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 9 900 passagerare som avreste från flygplatsen (-1,2 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 19 700 (-1,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,0 miljoner SEK (+3 300).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 54,9 miljoner SEK och den ökade med 4,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -9,7 % 1 100 SEK -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK -4,2 % 370 SEK 1,7 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -19,3 %  470 SEK -9,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+1)
440 rum (+83)
1 000 bäddar (-7)

Rumsbeläggning 36,5 % (-4,3)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 30,9 % (+0,32)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ronneby + nyckelord"

Google söker efter "ronneby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,08/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa