Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 900
83 %
ikon: finland 15 100
16 %
ikon: foreign 1 800
98 %
Topp 3:
Tyskland
550
86 %
Frankrike
161
98 %
Estland
150
64 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 300
81 %
ikon: finland 7 300
27 %
ikon: foreign 990
97 %
Topp 3:
Tyskland
520
58 %
Estland
76
59 %
Frankrike
53
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. €
90 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,90 €
42,80 €
Rum
125,00 €
89,60 €
RevPAR
23,40 €
145,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
23 %
ikon: room 1 600
20 %
ikon: bed 3 700
19 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
76 %
ikon: bed 0,15
79 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -12,1 °C
3,9 °C
ikon: nederbörd 30 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

16 900 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 16 900 bäddnätter i Rovaniemi (-82,9 %), av vilka 15 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 83 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (550 nights).

11 500 nights (-86,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 400 nights (-64,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,5 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet bäddnätter var 2,5 % (-3,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,4 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

8 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 81 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 2,1 nätter (+0,29) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,67).

3 700 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 3 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 90 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,5 %.

Dessutom registrerades 4 300 passagerare som avreste från flygplatsen (-90,4 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 8 000 (-90,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under januari var 2,1 miljoner euro (-10,8 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 23,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,1 miljoner euro (-9,5 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 486 000 euro (-1,5 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 161 € -7,2 %
Adr (Registrerade) 125 € -41,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € -39,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 64 € -35,3 %
Revpar (Registrerade) 23 € -86,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (-6)
1 600 rum (-400)
3 700 bäddar (-910)

Rumsbeläggning 18,7 % (-60)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 14,5 % (-54)

Airbnb och Vrbo

580 inkvarteringsanläggningar (-440)
510 lägenheter (-370)
1 000 rum (-690)

Lägenhetsbeläggning 39,4 % (-17)
Osålda lägenheter 310

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,79/10 (-0,08).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221 , kirjaamo@rovaniemi.fi , rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående