Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 48 300
19 %
ikon: finland 42 900
24 %
ikon: foreign 5 300
9 %
Topp 3:
Norge
1 600
59 %
Tyskland
950
87 %
Spanien
400
1 819 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 28 900
18 %
ikon: finland 25 300
20 %
ikon: foreign 3 600
3 %
Topp 3:
Norge
1 100
54 %
Tyskland
640
108 %
Spanien
360
7 020 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 1,8 milj. €
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,60 €
2,60 €
Rum
92,10 €
4,40 €
RevPAR
33,10 €
0,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 23
21 %
ikon: room 1 700
30 %
ikon: bed 4 000
23 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (juli)
ikon: room 36 %
6 %
ikon: bed 33 %
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,5 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 59 mm
32 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 19 procent (juli)

Under juli 2021 upptecknades 48 300 registrerade bäddnätter i Rovaniemi (+19,2 %), av vilka 42 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 24 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 19 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Norge (1 600 nights).

41 800 nights (+20,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 500 nights (+10,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 136 000 registrerade bäddnätter (+36,4 %) för inhemska besökare och 20 100 (-89,4 %) för utlänningar i Rovaniemi, sammanlagt 156 000 (-46,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade bäddnätter (+29,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,2 miljoner nätter (+29,5 %) nyttjades av nationella besökare och 186 000 nätter (+30,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 2,9 %.

28 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 87,7 procent inhemska och 12,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,7 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,19).

6 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 6 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 27 procent.

Av lokala passagerare anlände 1,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 98,4 %.

Dessutom registrerades 6 800 passagerare som avreste från flygplatsen (+18,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 13 400 (+22,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro (juli)

Total försäljning av inkvartering under juli var 2,2 miljoner euro (+325 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 20,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,8 miljoner euro (+390 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 457 000 euro (-64 800).

Totalt Försäljningen för januari-juli var 10,9 miljoner euro och den minskade med 20,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 120 € 1,6 % 133 € -7,4 %
Adr (Registrerade) 92 € 5,1 % 106 € -39,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 68 € 19,6 % 57 € -24,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 37 € 7,6 % 53 € -39,3 %
Revpar (Registrerade) 33 € -1,3 % 27 € -69,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+4)
1 700 rum (+380)
4 000 bäddar (+750)

Rumsbeläggning 35,9 % (-2,3)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 33,1 % (-0,8)

Airbnb och Vrbo

460 inkvarteringsanläggningar (-140)
400 lägenheter (-126)
780 rum (-220)

Lägenhetsbeläggning 56,6 % (+8,5)
Osålda lägenheter 175

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,69/10 (-0,11).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221 , kirjaamo@rovaniemi.fi , rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående