Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

ikon: star 53 900
8 %
ikon: finland 30 300
1 %
ikon: foreign 23 600
19 %
Topp 3:
Tyskland
4 400
32 %
Norge
3 700
30 %
Schweiz
1 700
57 %
ikon: star 32 600
2 %
ikon: finland 18 700
2 %
ikon: foreign 13 800
2 %
Topp 3:
Norge
2 400
39 %
Tyskland
2 100
5 %
Sverige
930
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,10 €
2,30 €
Rum
93,10 €
5,60 €
RevPAR
38,90 €
1,10 €
ikon: establishment 25
4 %
ikon: room 1 800
8 %
ikon: bed 4 200
6 %
ikon: room 42 %
9 %
ikon: bed 36 %
4 %

Registrerade gästnätter ökade med åtta procent (juli)

Under juli 2023 upptecknades 53 900 registrerade gästnätter i Rovaniemi (+8,3 %), var av 30 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 23 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 19 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med åtta procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (4 400 nights).

44 000 nights (+5,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 900 nights (+25,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 154 000 registrerade gästnätter (+2,1 %) för inhemska besökare och 309 000 (+55,3 %) för utländska besökare i Rovaniemi, de vill säga sammanlagt 463 000 (+32,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent (juli)

Sammanlagt 3,2 miljoner registrerade gästnätter (-2,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (-3,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 592 000 nätter (+4,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,2 % och utländska gästnätter 4,0 %.

Marknadsandel i Lappland 20,2 procent (juli)

Totalt 267 000 registrerade gästnätter (+4,5 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 199 000 nätter (+2,8 %) spenderade utav inhemska besökare, och 68 000 nätter (+10,0 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Rovaniemi utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 20,2 %, utav inhemska bäddnätter 15,3 % och utav utländska bäddnätter 34,7 %.

32 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 57,5 procent inhemska och 42,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,3).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

12 400 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 12 400 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med fem procent.

Utav alla passagerare som anlände var 3,1 % från utlandet, vilket betyder att 96,9 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 13 200 passagerare som avreste från flygplatsen (+6,9 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 25 600 (+5,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 169 € 33,7 % 196 € 31,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 76 € 10,4 % 110 € 34,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

780 inkvarteringsanläggningar (+240)
700 lägenheter (+230)
1 300 rum (+370)

Lägenhetsbeläggning 45,1 % (-9,6)
Osålda lägenheter 390

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221 , kirjaamo@rovaniemi.fi , rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående