Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 400
39 %
ikon: finland 25 600
8 %
ikon: foreign 3 800
81 %
Topp 3:
Norge
1 000
26 %
Tyskland
1 000
61 %
Estland
320
150 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 500
42 %
ikon: finland 15 000
13 %
ikon: foreign 2 600
80 %
Topp 3:
Norge
760
22 %
Tyskland
690
64 %
Estland
250
183 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj.
41 %
Genomsnittliga priser:
Natt
40,20 €
1,30 €
Rum
85,70 €
1,90 €
RevPAR
29,50 €
10,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
24 %
ikon: room 1 300
23 %
ikon: bed 3 000
23 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 7 %
Ryssland
19 %
Kina
62 %
Japan
99 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,4 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 27 mm
35 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

29 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 29 400 bäddnätter i Rovaniemi (-38,8 %), av vilka 25 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 000 nights).

21 300 nights (-40,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 100 nights (-34,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 125 000 bed nights (-25,3 %) för inhemska besökare och 193 000 (-35,0 %) för utlänningar i Rovaniemi, sammanlagt 318 000 (-31,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 2,6 %.

17 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,3 procent inhemska och 14,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,7 nätter (+0,09) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,09).

2 400 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 160 procent från föregående år.

Sammanlagt 12 kongresser anordnades (+5,0) under 2019.

5 200 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 200 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 67 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,8 %.

Dessutom registrerades 5 700 passagerare som avreste från flygplatsen (-65,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 10 900 (-66,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,8 miljoner euro (-945 000). Andelen från Airbnb och HomeAway var 24,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (-811 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 451 000 euro (-310 000).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 33,7 miljoner euro och den minskade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 120 € -9,0 % 142 € 12,4 % 
Adr (Registrerade) 86 € 2,3 % 165 € 27,3 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 59 € -12,5 %  74 € 16,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 40 € -3,1 % 82 € 20,4 % 
Revpar (Registrerade) 29 € -25,6 %  78 € 4,4 %

Taxfree-försäljning +6,7 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med sju procent från föregående år.

(Ryssar -18,6 %, Kineser +62,5 %, Japaner +98,5 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-6)
1 300 rum (-390)
3 000 bäddar (-920)

Rumsbeläggning 34,4 % (-13)
Osålda rum 840
Bädd beläggning 27,4 % (-8,2)

Airbnb och HomeAway

550 inkvarteringsanläggningar (-79)
490 lägenheter (-48)
890 rum (-172)

Lägenhetsbeläggning 49,5 % (-2,0)
Osålda lägenheter 250

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,75/10 (-0,29).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221, kirjaamo@rovaniemi.fi, rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Navigera

föregående