Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 18 600
46 %
ikon: finland 14 700
27 %
ikon: foreign 3 900
239 %
Topp 3:
Tyskland
770
4 %
Norge
660
1 552 %
Förenta Staterna
340
4 800 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 500
53 %
ikon: finland 9 200
40 %
ikon: foreign 2 400
137 %
Topp 3:
Tyskland
490
37 %
Norge
410
1 612 %
Nederländerna
178
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 941 000 €
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,60 €
3,80 €
Rum
102,00 €
9,50 €
RevPAR
20,60 €
1,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
11 %
ikon: room 1 500
8 %
ikon: bed 3 500
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 20 %
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,2 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 30 mm
26 mm

Registrerade gästnätter ökade med 46 procent

Under maj 2022 upptecknades 18 600 registrerade gästnätter i Rovaniemi (+46,0 %), var av 14 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 27 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 240 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 46 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (770 nights).

10 200 nights (+38,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 400 nights (+56,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 99 400 registrerade gästnätter (+40,8 %) för inhemska besökare och 167 000 (+1 713,4 %) för utländska besökare i Rovaniemi, de vill säga sammanlagt 266 000 (+233,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,2 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,2 % och utländska gästnätter 1,2 %.

Marknadsandel i Lappland 30,5 procent

Totalt 61 000 registrerade gästnätter (+28,7 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 50 700 nätter (+13,5 %) spenderade utav inhemska besökare, och 10 300 nätter (+276,5 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Rovaniemi utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 30,5 %, utav inhemska bäddnätter 29,1 % och utav utländska bäddnätter 37,5 %.

11 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 53 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 79,3 procent inhemska och 20,7 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,6 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,49).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

10 200 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 10 200 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 290 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 10 600 passagerare som avreste från flygplatsen (+312,2 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 20 800 (+301,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 1,4 miljoner euro (+479 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 32,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 941 000 euro (+248 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 452 000 euro (+231 000).

Totalt försäljningen för januari-maj var 28,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 21,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 141 € 20,3 % 159 € 15,3 %
Adr (Registrerade) 102 € 10,3 % 175 € 53,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 58 € 45,6 % 89 € 59,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 51 € -7,0 % 88 € 40,6 %
Revpar (Registrerade) 21 € 5,1 % 89 € 266,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 500 rum (+112)
3 500 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 20,2 % (-1,0)
Osålda rum 1 200

Airbnb och Vrbo

510 inkvarteringsanläggningar (-6)
450 lägenheter (-2)
850 rum (+17)

Lägenhetsbeläggning 41,5 % (+7,2)
Osålda lägenheter 260

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Boende plats kundnöjdhet (mars)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 8,68/10 (-0,16).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221 , kirjaamo@rovaniemi.fi , rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående