Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 14 900
61 %
ikon: finland 13 700
45 %
ikon: foreign 1 100
96 %
Topp 3:
Tyskland
530
80 %
Frankrike
96
98 %
Polen
86
7 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 8 200
50 %
ikon: finland 7 600
42 %
ikon: foreign 640
94 %
Topp 3:
Tyskland
370
63 %
Frankrike
53
95 %
Spanien
36
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 999 000 €
486 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,10 €
0,80 €
Rum
101,40 €
1,10 €
RevPAR
23,90 €
15,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 1 500
109 %
ikon: bed 3 800
109 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
177 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,3 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 33 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 900 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 14 900 bäddnätter i Rovaniemi (-61,5 %), av vilka 13 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 61 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (530 nights).

10 800 nights (-64,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 100 nights (-49,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 46 300 bäddnätter (+4,6 %) för inhemska besökare och 7 600 (-95,8 %) för utlänningar i Rovaniemi, sammanlagt 53 900 (-76,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (-2,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 2,4 %.

8 200 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,8 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,83).

3 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 3 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 550 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 4 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+429,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 7 300 (+478,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 999 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 999 000 euro (+828 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 4,7 miljoner euro och den minskade med 18,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 1,1 % 118 € -39,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € 1,1 % 69 € -31,9 %
Revpar (Registrerade) 24 € 180,1 % 26 € -77,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

1 500 rum (+770)
3 800 bäddar (+2 000)

Rumsbeläggning 23,5 % (+15)
Osålda rum 1 100

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,84/10 (-0,15).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221 , kirjaamo@rovaniemi.fi , rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående