Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 19 100
53 %
ikon: finland 17 900
24 %
ikon: foreign 1 300
93 %
Topp 3:
Sverige
640
93 %
Italien
87
83 %
Tyskland
66
95 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 10 000
54 %
ikon: finland 9 500
26 %
ikon: foreign 480
95 %
Topp 3:
Sverige
131
31 %
Italien
79
66 %
Tyskland
32
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 913 000 €
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,70 €
11,70 €
Rum
87,00 €
23,70 €
RevPAR
21,00 €
28,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 19
17 %
ikon: room 1 400
16 %
ikon: bed 3 400
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,7 °C
5,9 °C
ikon: nederbörd 60 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

19 100 registrerade bäddnätter (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 19 100 bäddnätter i Rovaniemi (-53,1 %), av vilka 17 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 24 procent och utländska bäddnätter minskade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 53 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (640 nights).

12 000 nights (-54,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 100 nights (-51,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 165 000 bäddnätter (-22,8 %) för inhemska besökare och 195 000 (-40,0 %) för utlänningar i Rovaniemi, sammanlagt 360 000 (-33,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (-0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

10 000 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,9 nätter (+0,07) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,69).

2 400 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 160 procent från föregående år.

Sammanlagt 12 kongresser anordnades (+5,0) under 2019.

4 900 flygresenärer (Oktober)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 900 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 75 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 4 900 passagerare som avreste från flygplatsen (-75,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 9 800 (-75,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 1,4 miljoner euro (-1,6 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 26,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 913 000 euro (-1,5 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 384 000 euro (-246 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 36,8 miljoner euro och den minskade med 6,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 129 € -1,4 % 140 € 9,7 %
Adr (Registrerade) 87 € -21,4 %  159 € 26,4 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 54 € -5,4 % 71 € 12,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 48 € -19,8 %  80 € 19,5 % 
Revpar (Registrerade) 21 € -57,4 %  70 € 1,3 %

Taxfree-försäljning +6,7 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med sju procent från föregående år.

(Ryssar -18,6 %, Kineser +62,5 %, Japaner +98,5 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-4)
1 400 rum (-260)
3 400 bäddar (-580)

Rumsbeläggning 24,2 % (-20)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 18,6 % (-15)

Airbnb och Vrbo

520 inkvarteringsanläggningar (-166)
460 lägenheter (-120)
870 rum (-300)

Lägenhetsbeläggning 41,7 % (-1,8)
Osålda lägenheter 270

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,77/10 (-0,36).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221, kirjaamo@rovaniemi.fi, rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående