Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

November 2022

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

ikon: star 37 100
10 %
ikon: finland 21 500
18 %
ikon: foreign 15 600
103 %
ikon: star 20 300
14 %
ikon: finland 12 800
12 %
ikon: foreign 7 500
129 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,80 €
8,60 €
Rum
121,70 €
10,10 €
RevPAR
45,40 €
8,40 €
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 1 700
4 %
ikon: bed 4 100
4 %
ikon: room 37 %
12 %
ikon: bed 29 %
6 %
ikon: temperatur -3,7 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 0 mm
34 mm
ikon: Instagram följare 2 900
0 %
ikon: Facebook följare 1 500
ikon: Twitter följare -10
-1 %

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent (Oktober)

Under oktober 2022 upptecknades 37 100 registrerade gästnätter i Rovaniemi (+10,0 %), var av 21 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 15 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 18 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 103 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med oktober förra året.

25 900 nights (+10,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 200 nights (+9,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 223 000 registrerade gästnätter (-0,7 %) för inhemska besökare och 238 000 (+447,4 %) för utländska besökare i Rovaniemi, de vill säga sammanlagt 462 000 (+72,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,2 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,6 % och utländska gästnätter 5,1 %.

Marknadsandel i Lappland 32,2 procent (Oktober)

Totalt 115 000 registrerade gästnätter (-4,6 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 86 600 nätter (-15,9 %) spenderade utav inhemska besökare, och 28 600 nätter (+61,2 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Rovaniemi utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 32,2 %, utav inhemska bäddnätter 24,8 % och utav utländska bäddnätter 54,7 %.

20 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 63,0 procent inhemska och 37,0 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,7 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

29 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 29 800 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 49 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 29,5 % från utlandet, vilket betyder att 70,5 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 28 200 passagerare som avreste från flygplatsen (+51,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 58 000 (+49,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 3,3 miljoner euro (+948 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 28,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,3 miljoner euro (+501 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 923 000 euro (+447 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 41,2 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 23,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 166 € 26,7 % 150 € 14,9 %
Adr (Registrerade) 122 € 9,1 % 146 € 41,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 85 € 37,2 % 82 € 42,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 15,8 % 72 € 40,0 %
Revpar (Registrerade) 45 € 22,5 % 65 € 115,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 700 rum (+58)
4 100 bäddar (+142)

Rumsbeläggning 37,3 % (+4,1)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 29,4 % (+1,6)

Airbnb och Vrbo

590 inkvarteringsanläggningar (+141)
520 lägenheter (+130)
1 000 rum (+280)

Lägenhetsbeläggning 51,4 % (+3,9)
Osålda lägenheter 250

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221 , kirjaamo@rovaniemi.fi , rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående