Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

ikon: star 46 200
175 %
ikon: finland 22 100
49 %
ikon: foreign 24 100
1 142 %
ikon: star 21 600
161 %
ikon: finland 12 500
61 %
ikon: foreign 9 000
1 706 %
Genomsnittliga priser:
Natt
78,10 €
22,30 €
Rum
155,70 €
63,00 €
RevPAR
69,80 €
47,70 €
ikon: establishment 24
9 %
ikon: room 1 700
2 %
ikon: bed 4 100
2 %
ikon: room 45 %
88 %
ikon: bed 38 %
126 %
ikon: temperatur -5,9 °C
5,2 °C
ikon: nederbörd 34 mm
26 mm
ikon: Instagram följare 3 900
1 %
ikon: Twitter följare 138
0 %

Registrerade gästnätter ökade med 175 procent

Under november 2021 upptecknades 46 200 registrerade gästnätter i Rovaniemi (+175,0 %), var av 22 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 24 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 49 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 100 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 175 procent i jämförelse med november förra året.

34 700 nights (+297,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 500 nights (+42,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 247 000 registrerade gästnätter (+37,6 %) för inhemska besökare och 67 700 (-65,7 %) för utländska besökare i Rovaniemi, de vill säga sammanlagt 314 000 (-16,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,3 procent

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+70,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+53,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 278 000 nätter (+220,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,3 % (+1,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,0 % och utländska gästnätter 8,7 %.

Marknadsandel i Lappland 29,5 procent

Totalt 157 000 registrerade gästnätter (+105,0 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 89 300 nätter (+33,1 %) spenderade utav inhemska besökare, och 67 300 nätter (+624,2 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Rovaniemi utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 29,5 %, utav inhemska bäddnätter 24,7 % och utav utländska bäddnätter 35,8 %.

21 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 161 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 58,0 procent inhemska och 42,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,8 nätter (-0,15) och utländska besökare 2,7 nätter (-1,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

20 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 20 100 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 320 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 7,5 % från utlandet, vilket betyder att 92,5 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 18 600 passagerare som avreste från flygplatsen (+271,6 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 38 700 (+292,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under november var 4,3 miljoner euro (+2,9 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 16,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 3,6 miljoner euro (+2,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 693 000 euro (+262 000).

Totalt försäljningen för januari-november var 22,1 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 15,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 156 € 67,9 % 111 € -28,4 %
Adr (Icke-Registrerade) 152 € -1,8 % 133 € -5,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 39,9 % 56 € -29,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 77 € 24,5 % 61 € -14,8 %
Revpar (Registrerade) 70 € 216,1 % 34 € -47,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 700 rum (+35)
4 100 bäddar (+61)

Rumsbeläggning 44,8 % (+21)
Osålda rum 950
Bädd beläggning 37,7 % (+21)

Airbnb och Vrbo

500 inkvarteringsanläggningar (-63)
450 lägenheter (-48)
870 rum (-83)

Lägenhetsbeläggning 50,8 % (+11)
Osålda lägenheter 220

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221 , kirjaamo@rovaniemi.fi , rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa