Rovaniemi
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Rovaniemi: Turismen i ett nötskal

ikon: star 37 900
12 %
ikon: finland 22 000
15 %
ikon: foreign 15 900
107 %
ikon: star 20 800
17 %
ikon: finland 13 100
9 %
ikon: foreign 7 700
135 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,80 €
10,60 €
Rum
125,70 €
14,20 €
RevPAR
48,20 €
11,10 €
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 1 700
4 %
ikon: bed 4 100
4 %
ikon: room 38 %
15 %
ikon: bed 30 %
8 %
ikon: temperatur 3,0 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 2 mm
128 mm
ikon: Instagram följare 1 500
0 %
ikon: Facebook följare 560
ikon: Twitter följare 2,0
-1 %

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under oktober 2022 upptecknades 37 900 registrerade gästnätter i Rovaniemi (+12,5 %), var av 22 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 15 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 107 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med oktober förra året.

26 600 nights (+13,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 400 nights (+11,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 224 000 registrerade gästnätter (-0,3 %) för inhemska besökare och 239 000 (+448,4 %) för utländska besökare i Rovaniemi, de vill säga sammanlagt 463 000 (+72,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,3 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 306 000 nätter (+53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rovaniemi av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,6 % och utländska gästnätter 5,2 %.

Marknadsandel i Lappland 32,5 procent

Totalt 117 000 registrerade gästnätter (-3,2 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 87 800 nätter (-14,8 %) spenderade utav inhemska besökare, och 29 100 nätter (+64,0 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Rovaniemi utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 32,5 %, utav inhemska bäddnätter 25,1 % och utav utländska bäddnätter 54,8 %.

20 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 63,0 procent inhemska och 37,0 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rovaniemi i genomsnitt 1,7 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,28).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

15 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 15 300 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 73 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 4,8 % från utlandet, vilket betyder att 95,2 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 14 700 passagerare som avreste från flygplatsen (+58,9 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 30 000 (+65,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 3,2 miljoner euro (+895 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 23,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,5 miljoner euro (+630 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 739 000 euro (+265 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 40,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 23,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 159 € 21,5 % 149 € 14,1 %
Adr (Registrerade) 126 € 12,7 % 146 € 41,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 78 € 26,5 % 81 € 38,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 19,5 % 72 € 40,2 %
Revpar (Registrerade) 48 € 30,1 % 65 € 116,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 700 rum (+58)
4 100 bäddar (+147)

Rumsbeläggning 38,3 % (+5,1)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 30,0 % (+2,2)

Airbnb och Vrbo

590 inkvarteringsanläggningar (+143)
520 lägenheter (+131)
1 000 rum (+270)

Lägenhetsbeläggning 49,3 % (+2,0)
Osålda lägenheter 260

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rovaniemi + nyckelord"

Google söker efter "rovaniemi" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Rovaniemen kaupunki
Elinkeinopalvelut
PL 8216
96101 Rovaniemi
(016) 3221 , kirjaamo@rovaniemi.fi , rovaniemi.fi

rovaniemi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa