Ryfylke
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ryfylke: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 500
ikon: norway 6 000
ikon: foreign 1 500
ikon: star 3 200
ikon: norway 2 500
ikon: foreign 650
Genomsnittliga priser:
Natt
353,30 kr
Rum
963,30 kr
RevPAR
190,30 kr
ikon: establishment 26
ikon: room 450
ikon: bed 1 200

7 500 registrerade gästnätter

Under oktober 2021 upptecknades 7 500 registrerade gästnätter i Ryfylke, var av 6 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare.

1 800 nights nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 90 600 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 35 600 för utländska besökare i Ryfylke, de vill säga sammanlagt 126 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+57,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,1 miljoner nätter (+50,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 306 000 nätter (+120,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ryfylke av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,5 %.

3 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 79,6 procent inhemska och 20,4 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ryfylke i genomsnitt 2,4 nätter och utländska besökare 2,3 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 2,6 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 kr 960 kr
Bäddnatt (Registrerade) 350 kr 210 kr
Revpar (Registrerade) 190 kr 180 kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar
450 rum
1 200 bäddar

Rumsbeläggning 19,8 %
Osålda rum 360
Bädd beläggning 9,9 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa