Ryfylke
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Ryfylke: Turismen i ett nötskal

ikon: star 26 100
ikon: norway 18 100
ikon: foreign 8 100
ikon: star 13 600
ikon: norway 9 000
ikon: foreign 4 700
Genomsnittliga priser:
Natt
173,30 kr
Rum
1 120,90 kr
RevPAR
268,00 kr
ikon: establishment 32
ikon: room 540
ikon: bed 1 500

26 100 registrerade gästnätter

Under juli 2021 upptecknades 26 100 registrerade gästnätter i Ryfylke, var av 18 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 100 av utländska besökare.

6 800 nights nyttjades av fritidsresenärer och 320 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 61 300 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 11 800 för utländska besökare i Ryfylke, de vill säga sammanlagt 73 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ryfylke av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 %, av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 1,5 %.

13 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 65,6 procent inhemska och 34,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ryfylke i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 1,7 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,5 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 4,5 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 kr 950 kr
Revpar (Registrerade) 270 kr 148 kr
Bäddnatt (Registrerade) 173 kr 200 kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

32 inkvarteringsanläggningar
540 rum
1 500 bäddar

Rumsbeläggning 23,9 %
Osålda rum 410
Bädd beläggning 15,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa