Saarijärvi-Viitasaari-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Saarijärvi-Viitasaari-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
90 %
ikon: finland 990
90 %
ikon: foreign 20
95 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 520
89 %
ikon: finland 510
89 %
ikon: foreign 8,0
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 33 500 €
91 %
Genomsnittliga priser:
Natt
33,10 €
4,60 €
Rum
57,60 €
31,70 €
RevPAR
3,60 €
41,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 290
9 %
ikon: bed 850
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 6 %
88 %
ikon: bed 3 %
92 %

1 000 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 1 000 bäddnätter i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen (-90,0 %), av vilka 990 nätter nyttjades av inhemska besökare och 20 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 90 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 90 procent jämfört med förra årets Maj.

530 nights (-93,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 480 nights (-74,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 12 200 bäddnätter (-61,1 %) för inhemska besökare och 2 100 (-22,0 %) för utlänningar i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen, sammanlagt 14 300 (-57,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saarijärvi-Viitasaari-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

520 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 89 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (-0,22) och utländska besökare 2,5 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 33 500 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 33 500 euro (-347 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 542 000 euro och den minskade med 652 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 58 € -35,5 % 82 €
Bäddnatt (Registrerade) 33 € -12,1 % 38 € 7,8 %
Revpar (Registrerade) 3,6 € -92,1 % 15 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
290 rum (+23)
850 bäddar (+112)

Rumsbeläggning 6,2 % (-44)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 3,3 % (-39)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "saarijärvi-viitasaari region + nyckelord"

Google söker efter "saarijärvi-viitasaari region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa