Saarijärvi-Viitasaari-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Saarijärvi-Viitasaari-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 900
10 %
ikon: finland 11 100
10 %
ikon: foreign 2 800
10 %
Topp 3:
Ryssland
1 100
20 %
Tyskland
950
35 %
Spanien
92
109 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 200
3 %
ikon: finland 5 700
5 %
ikon: foreign 1 400
5 %
Topp 3:
Tyskland
830
33 %
Ryssland
199
15 %
Estland
56
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 423 000
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
30,50 €
0,80 €
Rum
82,60 €
10,70 €
RevPAR
45,50 €
2,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 320
4 %
ikon: bed 960
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 900 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 13 900 bäddnätter i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen (-10,4 %), av vilka 11 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 100 nights).

13 200 nights (-8,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 690 nights (-37,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 73 900 bed nights (-3,8 %) för inhemska besökare och 9 200 (+9,2 %) för utlänningar i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen, sammanlagt 83 100 (-2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saarijärvi-Viitasaari-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

7 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,9 procent inhemska och 20,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 423 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 423 000 euro (-61 800).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 2,6 miljoner euro och den minskade med 30 300 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 83 € -11,4 %   €
Revpar (Registrerade) 46 € -4,5 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 31 € -2,6 % 31 € 1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
320 rum (-15)
960 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 55,1 % (+4,0)
Osålda rum 144
Bädd beläggning 42,9 % (-3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa