Saarijärvi-Viitasaari-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Saarijärvi-Viitasaari-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 700
8 %
ikon: finland 6 500
7 %
ikon: foreign 200
35 %
Topp 3:
Tyskland
86
975 %
Polen
21
200 %
Estland
16
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
12 %
ikon: finland 2 800
12 %
ikon: foreign 96
6 %
Topp 3:
Tyskland
46
1 050 %
Estland
16
11 %
Ryssland
5,0
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 258 000 €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,40 €
3,80 €
Rum
88,20 €
2,30 €
RevPAR
39,50 €
1,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 220
5 %
ikon: bed 590
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,45
6 %
ikon: bed 0,39
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 700 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 6 700 bäddnätter i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen (-8,2 %), av vilka 6 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (86 nights).

5 600 nights (-13,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+33,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 8 500 bäddnätter (-12,1 %) för inhemska besökare och 2 100 (+12,4 %) för utlänningar i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen, sammanlagt 10 600 (-8,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saarijärvi-Viitasaari-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,7 procent inhemska och 3,3 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen i genomsnitt 2,3 nätter (+0,14) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,94).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 258 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 258 000 euro (+4 700).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 394 000 euro och den minskade med 16 300 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 2,6 % 86 €
Revpar (Registrerade) 40 € -3,8 % 29 €
Bäddnatt (Registrerade) 38 € 11,0 % 37 € 4,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
220 rum (-11)
590 bäddar (-40)

Rumsbeläggning 44,8 % (-3,0)
Osålda rum 124
Bädd beläggning 38,9 % (-2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "saarijärvi-viitasaari region + nyckelord"

Google söker efter "saarijärvi-viitasaari region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa