Saarijärvi-Viitasaari-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Saarijärvi-Viitasaari-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 500
11 %
ikon: finland 8 800
11 %
ikon: foreign 730
10 %
Topp 3:
Estland
200
21 %
Tyskland
139
7 %
Lettland
77
6 %
ikon: star 5 500
7 %
ikon: finland 5 100
9 %
ikon: foreign 390
9 %
Topp 3:
Tyskland
75
34 %
Lettland
37
36 %
Italien
35
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
28,40 €
0,60 €
Rum
80,10 €
3,00 €
RevPAR
36,60 €
4,70 €
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 240
2 %
ikon: bed 760
0 %
ikon: room 46 %
19 %
ikon: bed 32 %
21 %

Registrerade gästnätter ökade med 11 procent

Under augusti 2021 upptecknades 9 500 registrerade gästnätter i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen (+10,8 %), var av 8 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 730 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 11 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 10 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 11 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (200 nights).

6 200 nights (-12,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 300 nights (+126,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 48 600 registrerade gästnätter (+6,9 %) för inhemska besökare och 1 500 (-57,3 %) för utländska besökare i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen, de vill säga sammanlagt 50 000 (+2,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+22,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+17,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 262 000 nätter (+75,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saarijärvi-Viitasaari-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,3 %.

5 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,9 procent inhemska och 7,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,33).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 270 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 270 000 euro (+31 700).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 1,4 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 43 100 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 80 € -3,6 % 83 € -0,4 %
Revpar (Registrerade) 37 € 14,7 % 30 € 26,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 28 € 2,3 % 28 € -5,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+5)
760 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 45,7 % (+7,3)
Osålda rum 130
Bädd beläggning 31,9 % (+5,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa