Saarijärvi-Viitasaari-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Saarijärvi-Viitasaari-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 000
18 %
ikon: finland 5 900
18 %
ikon: foreign 128
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 000
16 %
ikon: finland 3 000
16 %
ikon: foreign 79
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 235 000 €
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,20 €
0,50 €
Rum
85,90 €
3,30 €
RevPAR
33,00 €
4,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 240
7 %
ikon: bed 640
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 000 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 6 000 bäddnätter i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen (-18,2 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 128 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 30 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets Oktober.

4 500 nights (-25,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (+13,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 89 600 bäddnätter (-4,0 %) för inhemska besökare och 9 700 (+5,0 %) för utlänningar i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen, sammanlagt 99 400 (-3,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saarijärvi-Viitasaari-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saarijärvi-Viitasaari-Regionen i genomsnitt 2,0 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,61).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 235 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 235 000 euro (-55 700).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 3,2 miljoner euro och den minskade med 60 300 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 4,0 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 39 € -1,2 % 32 € 1,4 %
Revpar (Registrerade) 33 € -11,4 %   €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (-17)
640 bäddar (-33)

Rumsbeläggning 38,4 % (-6,7)
Osålda rum 146
Bädd beläggning 29,8 % (-5,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "saarijärvi-viitasaari region + nyckelord"

Google söker efter "saarijärvi-viitasaari region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa