Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 6 000
50 %
ikon: finland 5 600
10 %
ikon: foreign 330
94 %
Topp 3:
Storbritannien
21
79 %
Belgien
12
50 %
Indien
12
94 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 2 200
58 %
ikon: finland 2 000
13 %
ikon: foreign 163
94 %
Topp 3:
Belgien
12
200 %
Storbritannien
9,0
84 %
Frankrike
5,0
77 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 281 000 €
67 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,10 €
24,30 €
Rum
113,90 €
18,60 €
RevPAR
11,60 €
11,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 1 100
17 %
ikon: bed 3 400
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 000 registrerade bäddnätter (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 6 000 bäddnätter i Saariselkä (-49,7 %), av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 330 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 50 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (21 nights).

5 200 nights (-44,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 810 nights (-69,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 118 000 bäddnätter (-18,4 %) för inhemska besökare och 89 400 (-37,1 %) för utlänningar i Saariselkä, sammanlagt 208 000 (-27,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

2 200 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,5 procent inhemska och 7,5 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saariselkä i genomsnitt 2,8 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 281 000 euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 281 000 euro (-566 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 16,0 miljoner euro och den minskade med 4,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € -14,1 %  147 € 10,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -34,1 %  77 € 7,2 %
Revpar (Registrerade) 12 € -49,0 %  52 € -3,5 %

Taxfree-försäljning -41,6 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 42 procent från föregående år.

(Ryssar +44,4 %, Kineser -19,1 %, Japaner +43,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 100 rum (-230)
3 400 bäddar (-480)

Rumsbeläggning 10,2 % (-7,0)
Osålda rum 1 000

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Global Blue, Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

saariselka logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående