Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 400
21 %
ikon: finland 19 700
8 %
ikon: foreign 770
90 %
Topp 3:
Tyskland
193
85 %
Norge
141
70 %
Estland
56
180 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 100
29 %
ikon: finland 8 700
13 %
ikon: foreign 420
92 %
Topp 3:
Tyskland
111
90 %
Norge
84
67 %
Estland
40
135 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 732 000
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,80 €
1,60 €
Rum
71,20 €
1,70 €
RevPAR
20,60 €
3,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
18 %
ikon: room 1 200
9 %
ikon: bed 3 700
6 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 42 %
Japan
43 %
Ryssland
44 %
Kina
19 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

20 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 20 400 bäddnätter i Saariselkä (-21,4 %), av vilka 19 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 770 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (193 nights).

17 400 nights (-22,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 000 nights (-13,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 85 200 bed nights (-25,0 %) för inhemska besökare och 88 000 (-33,5 %) för utlänningar i Saariselkä, sammanlagt 173 000 (-29,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

9 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saariselkä i genomsnitt 2,3 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 732 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 732 000 euro (-240 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 14,5 miljoner euro och den minskade med 3,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 71 € -2,3 % 160 € 14,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 36 € -4,2 % 83 € 11,7 % 
Revpar (Registrerade) 21 € -15,2 %  61 € 0,1 %

Taxfree-försäljning -41,6 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 42 procent från föregående år.

(Ryssar +44,4 %, Kineser -19,1 %, Japaner +43,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 200 rum (-122)
3 700 bäddar (-220)

Rumsbeläggning 29,0 % (-4,4)
Osålda rum 870

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Global Blue, Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

saariselka logo

Navigera

föregående