Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 16 000
37 %
ikon: finland 15 500
21 %
ikon: foreign 510
96 %
Topp 3:
Tyskland
157
91 %
Luxemburg
150
341 %
Frankrike
31
99 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 4 300
46 %
ikon: finland 4 200
34 %
ikon: foreign 111
98 %
Topp 3:
Frankrike
21
93 %
Italien
11
92 %
Tyskland
9,0
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 872 000 €
59 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,50 €
28,40 €
Rum
112,20 €
36,70 €
RevPAR
23,30 €
37,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 1 400
0 %
ikon: bed 4 000
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,21
49 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

16 000 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 16 000 bäddnätter i Saariselkä (-36,9 %), av vilka 15 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 510 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (157 nights).

14 200 nights (-26,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (-69,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 37 600 bäddnätter (+18,6 %) för inhemska besökare och 1 700 (-98,0 %) för utlänningar i Saariselkä, sammanlagt 39 300 (-66,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

4 300 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 46 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saariselkä i genomsnitt 3,7 nätter (-0,37) och utländska besökare 4,6 nätter (+2,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 872 000 euro (mars)

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 872 000 euro (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,0 miljoner euro och den minskade med 10,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 112 € -24,7 % 100 € -49,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € -34,3 % 51 € -52,7 %
Revpar (Registrerade) 23 € -61,5 % 19 € -82,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (+0)
4 000 bäddar (+41)

Rumsbeläggning 20,8 % (-20)
Osålda rum 1 100

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

saariselka logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående