Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 20 800
137 %
ikon: finland 11 200
31 %
ikon: foreign 9 600
3 642 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 7 400
206 %
ikon: finland 3 600
54 %
ikon: foreign 3 800
4 718 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 1,3 milj. €
227 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,80 €
16,70 €
Rum
111,30 €
33,90 €
RevPAR
32,20 €
19,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 1 400
0 %
ikon: bed 3 900
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (november)
ikon: room 29 %
77 %

Registrerade bäddnätter ökade med 137 procent (november)

Under november 2021 upptecknades 20 800 registrerade bäddnätter i Saariselkä (+137,2 %), av vilka 11 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 600 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 31 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 3 600 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 137 procent jämfört med förra årets november.

15 900 nights (+106,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 900 nights (+364,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 178 000 registrerade bäddnätter (+39,8 %) för inhemska besökare och 17 600 (-80,4 %) för utlänningar i Saariselkä, sammanlagt 195 000 (-9,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent (november)

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+70,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+52,8 %) nyttjades av nationella besökare och 279 000 nätter (+221,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saariselkä av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,5 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 3,5 %.

7 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 210 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 48,7 procent inhemska och 51,3 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saariselkä i genomsnitt 3,1 nätter (-0,53) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,73).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro (november)

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,3 miljoner euro (+877 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 9,0 miljoner euro och den minskade med 7,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 111 € 43,8 % 93 € -35,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 61 € 37,7 % 46 € -39,3 %
Revpar (Registrerade) 32 € 155,0 % 24 € -49,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (+2)
3 900 bäddar (-22)

Rumsbeläggning 28,9 % (+13)
Osålda rum 960

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

saariselka logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående