Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2021

Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 300
75 %
ikon: finland 10 600
33 %
ikon: foreign 710
98 %
Topp 3:
Tyskland
186
87 %
Luxemburg
151
62 %
Schweiz
67
88 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 200
83 %
ikon: finland 3 000
23 %
ikon: foreign 167
99 %
Topp 3:
Schweiz
32
84 %
Tyskland
18
96 %
Belgien
13
83 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 552 000 €
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,80 €
65,80 €
Rum
89,80 €
128,20 €
RevPAR
15,10 €
107,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 1 300
6 %
ikon: bed 3 800
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
70 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 300 registrerade bäddnätter

Under januari 2021 registrerades 11 300 bäddnätter i Saariselkä (-74,8 %), av vilka 10 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 710 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 75 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (186 nights).

9 400 nights (-70,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (-85,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saariselkä av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (-1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 83 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saariselkä i genomsnitt 3,6 nätter (+0,26) och utländska besökare 4,3 nätter (+2,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 552 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 552 000 euro (-4,6 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € -58,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € -57,4 %
Revpar (Registrerade) 15 € -87,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 300 rum (-79)
3 800 bäddar (-158)

Rumsbeläggning 16,8 % (-40)
Osålda rum 1 100

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Kelotie/Siula
99830 Saariselkä
inarisaariselka.fi

saariselka logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående