Saariselkä
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Saariselkä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 300
12 %
ikon: finland 28 300
12 %
ikon: foreign 1 000
16 %
Topp 3:
Tyskland
111
102 %
Schweiz
76
43 %
Estland
64
39 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 900
2 %
ikon: finland 12 400
1 %
ikon: foreign 520
10 %
Topp 3:
Tyskland
90
173 %
Norge
48
81 %
Estland
33
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. €
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,80 €
4,40 €
Rum
84,00 €
10,50 €
RevPAR
27,80 €
4,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
22 %
ikon: room 1 300
9 %
ikon: bed 3 900
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 33 %
3 %

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under juli 2021 upptecknades 29 300 registrerade bäddnätter i Saariselkä (+12,1 %), av vilka 28 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 12 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (111 nights).

26 900 nights (+16,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-18,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 99 400 registrerade bäddnätter (+51,7 %) för inhemska besökare och 3 200 (-96,4 %) för utlänningar i Saariselkä, sammanlagt 103 000 (-32,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade bäddnätter (+30,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,2 miljoner nätter (+30,3 %) nyttjades av nationella besökare och 188 000 nätter (+32,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saariselkä av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

12 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saariselkä i genomsnitt 2,3 nätter (+0,27) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,44).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 1,1 miljoner euro (+227 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 4,4 miljoner euro och den minskade med 9,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € 14,3 % 90 € -47,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € 13,8 % 43 € -52,3 %
Revpar (Registrerade) 28 € 18,2 % 20 € -71,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 300 rum (+105)
3 900 bäddar (+167)

Rumsbeläggning 33,1 % (+1,1)
Osålda rum 890

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "saariselkä + nyckelord"

Google söker efter "saariselkä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

INARI-SAARISELKÄ MATKAILU OY
Sairaalantie 3 a
99800 Ivalo
inarisaariselka.fi

saariselka logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa