Säffle
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Säffle: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
43 %
ikon: sweden 1 100
31 %
ikon: foreign 113
79 %
Topp 3:
Danmark
41
141 %
Norge
31
84 %
Tyskland
17
750 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 610
35 %
ikon: sweden 550
32 %
ikon: foreign 62
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 778 000 SEK
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
637,00 SEK
51,00 SEK
Rum
1 112,70 SEK
62,10 SEK
RevPAR
220,10 SEK
132,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 114
0 %
ikon: bed 250
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
41 %
ikon: bed 0,16
43 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 39 mm
54 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 200 bäddnätter i Säffle (-42,6 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 113 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 31 procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (41 nights).

240 rooms (-68,7 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rooms (+10,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 700 bäddnätter (-1,3 %) för inhemska besökare och 1 400 (-15,7 %) för utlänningar i Säffle, sammanlagt 6 100 (-5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Säffle av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

610 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,8 procent inhemska och 10,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Säffle i genomsnitt 2,0 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,8 nätter (-2,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 778 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 778 000 SEK (-469 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,5 miljoner SEK och den minskade med 455 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 5,9 % 1 100 SEK 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 8,7 % 570 SEK -7,0 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -37,6 % 340 SEK -12,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
114 rum (+0)
250 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 19,8 % (-14)
Osålda rum 91
Bädd beläggning 15,6 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "säffle + nyckelord"

Google söker efter "säffle" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 7,69/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa