Säffle
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Säffle: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
54 %
ikon: sweden 2 400
28 %
ikon: foreign 1 100
191 %
Topp 3:
Tyskland
310
238 %
Norge
250
117 %
Italien
107
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
20 %
ikon: sweden 1 200
1 %
ikon: foreign 470
128 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
538,60 SEK
27,70 SEK
Rum
1 176,90 SEK
179,10 SEK
RevPAR
498,70 SEK
114,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 125
10 %
ikon: bed 300
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,8 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 89 mm
40 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 54 procent

Under september 2019 registrerades 3 500 bäddnätter i Säffle (+54,0 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 28 procent och utländska bäddnätter ökade med 191 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 54 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (310 nights).

730 rooms (+28,7 %) bokades av fritidsresenärer och 860 rooms (+20,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 32 800 bäddnätter (+1,1 %) för inhemska besökare och 26 300 (+36,3 %) för utlänningar i Säffle, sammanlagt 59 100 (+14,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Säffle av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,4 procent inhemska och 27,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Säffle i genomsnitt 1,9 nätter (+0,4) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,48).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,9 miljoner SEK (+593 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 19,7 miljoner SEK och den ökade med 8,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 18,0 %  1 500 SEK 51,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK -4,9 % 330 SEK 52,1 % 
Revpar (Registrerade) 500 SEK 29,6 %  600 SEK 59,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
125 rum (+11)
300 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 42,4 % (+3,8)
Osålda rum 72
Bädd beläggning 39,1 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "säffle + nyckelord"

Google söker efter "säffle" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,7/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa