Säffle
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Säffle: Turismen i ett nötskal

ikon: star 13 900
33 %
ikon: sweden 11 100
14 %
ikon: foreign 2 800
275 %
Topp 3:
Tyskland
1 400
353 %
Norge
450
54 %
Nederländerna
400
2 005 %
ikon: star 6 000
34 %
ikon: sweden 4 900
17 %
ikon: foreign 1 100
319 %
Genomsnittliga priser:
Natt
275,40 SEK
17,60 SEK
Rum
2 401,70 SEK
330,90 SEK
RevPAR
989,80 SEK
200,50 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 125
0 %
ikon: bed 300
0 %
ikon: room 41 %
8 %
ikon: bed 152 %
33 %
ikon: temperatur 19,7 °C
4,8 °C
ikon: nederbörd 91 mm
32 mm

Registrerade gästnätter ökade med 33 procent

Under juli 2021 upptecknades 13 900 registrerade gästnätter i Säffle (+33,4 %), var av 11 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 280 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 33 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 400 nights).

1 100 rum (+12,2 %) bokades av fritidsresenärer och 470 rum (-0,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 23 400 registrerade gästnätter (+7,8 %) för inhemska besökare och 3 900 (+55,0 %) för utländska besökare i Säffle, de vill säga sammanlagt 27 400 (+12,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Säffle av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

6 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 34 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 82,2 procent inhemska och 17,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Säffle i genomsnitt 2,3 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,31).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,8 miljoner SEK (+777 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 10,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 917 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 400 SEK 16,0 % 1 500 SEK 3,6 %
Revpar (Registrerade) 990 SEK 25,4 % 400 SEK 9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -6,0 % 370 SEK -2,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
125 rum (+0)
300 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 41,2 % (+3,1)
Osålda rum 73
Bädd beläggning 151,8 % (+38)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,0/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa