Saimen-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Saimen-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 150 000
6 %
ikon: finland 140 000
11 %
ikon: foreign 10 600
259 %
ikon: star 77 000
8 %
ikon: finland 71 900
12 %
ikon: foreign 5 000
312 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,10 €
7,40 €
Rum
109,00 €
6,20 €
RevPAR
56,80 €
7,90 €
ikon: establishment 114
4 %
ikon: room 4 700
3 %
ikon: bed 13 200
3 %
ikon: temperatur 18,0 °C
2,5 °C
ikon: nederbörd 65 mm
28 mm

150 000 registrerade gästnätter (juni)

Under juni 2022 upptecknades 150 000 registrerade gästnätter i Saimen-Regionen (-5,8 %), var av 140 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 10 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 11 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 260 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sex procent i jämförelse med juni förra året.

108 000 nights (-12,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 42 400 nights (+18,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 499 000 registrerade gästnätter (+22,7 %) för inhemska besökare och 29 500 (+234,0 %) för utländska besökare i Saimen-Regionen, de vill säga sammanlagt 529 000 (+27,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,0 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Saimen-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 7,0 % (-2,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 7,9 % och utländska gästnätter 2,9 %.

77 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Saimen-Regionen i genomsnitt 1,9 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,31).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 29 procent (juni)

Totalt 37 200 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 17 300 (+110,9 %)
  • Nuijamaa: 11 200 (+27,6 %)
  • Imatra: 320 (-90,1 %)
  • Niirala: 6 400 (+5,8 %)
  • Vartius: 1 900 (+5,9 %)
  • Kuusamo: 24 (+14,3 %)
  • Salla: 195 (+146,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 66 (+26,9 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 9,4 miljoner euro (juni)

Total försäljning av inkvartering under juni var 9,4 miljoner euro (+200 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 19,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 7,5 miljoner euro (+722 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,9 miljoner euro (-523 000).

Totalt försäljningen för januari-juni var 33,2 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 5,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 147 € -9,5 % 147 € -7,8 %
Adr (Registrerade) 109 € 6,0 % 99 € 1,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 83 € -10,9 % 70 € -11,9 %
Revpar (Registrerade) 57 € 16,3 % 39 € 33,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € 17,4 % 50 € 7,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

114 inkvarteringsanläggningar (-5)
4 700 rum (-152)
13 200 bäddar (-430)

Rumsbeläggning 52,1 % (+4,6)
Osålda rum 2 300

Airbnb och Vrbo

1 100 inkvarteringsanläggningar (-119)
960 lägenheter (-145)
2 200 rum (-400)

Lägenhetsbeläggning 56,0 % (-0,75)
Osålda lägenheter 420

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Yhteistyössä Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon Maakuntaliitto, goSaimaa Oy, Miksei Oy, Navitas Oy, Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Mikkelin kaupunki ja Savonlinnan kaupunki. Saimaa-alue käsittää Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Varkauden seudun.

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående