Sala
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
18 %
ikon: sweden 1 500
26 %
ikon: foreign 280
87 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 960
32 %
ikon: sweden 890
34 %
ikon: foreign 71
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 950 000 SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
548,50 SEK
19,40 SEK
Rum
843,70 SEK
330,00 SEK
RevPAR
178,10 SEK
232,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 173
28 %
ikon: bed 310
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,9 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 74 mm
33 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Sala (-17,8 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter ökade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets december.

700 rooms (+179,7 %) bokades av fritidsresenärer och 420 rooms (-44,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 40 300 bäddnätter (+3,9 %) för inhemska besökare och 5 100 (+52,1 %) för utlänningar i Sala, sammanlagt 45 400 (+7,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

960 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 32 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sala i genomsnitt 1,6 nätter (+0,18) och utländska besökare 3,9 nätter (+0,95).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 950 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 950 000 SEK (-247 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 16,8 miljoner SEK och den ökade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -28,1 % 840 SEK -20,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK -3,4 % 370 SEK 3,3 %
Revpar (Registrerade) 178 SEK -56,6 % 270 SEK -14,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
173 rum (+38)
310 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 21,1 % (-14)
Osålda rum 136
Bädd beläggning 18,4 % (-9,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sala + nyckelord"

Google söker efter "sala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa