Sala
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
2 %
ikon: sweden 2 800
7 %
ikon: foreign 380
68 %
Topp 3:
Litauen
104
Tyskland
24
100 %
Förenta Staterna
19
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
11 %
ikon: sweden 1 600
16 %
ikon: foreign 180
112 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
473,60 SEK
1,40 SEK
Rum
856,30 SEK
177,70 SEK
RevPAR
272,10 SEK
76,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 184
26 %
ikon: bed 340
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,3 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 68 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 100 bäddnätter i Sala (-2,0 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 380 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 68 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Litauen (104 nights).

720 rooms (+39,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (+6,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 35 100 bäddnätter (+6,9 %) för inhemska besökare och 4 000 (+51,8 %) för utlänningar i Sala, sammanlagt 39 100 (+10,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,1 procent inhemska och 9,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sala i genomsnitt 1,7 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,5 miljoner SEK (-34 300).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 13,3 miljoner SEK och den ökade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK -17,2 %  840 SEK -19,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -0,3 % 340 SEK 4,2 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -21,9 %  280 SEK -8,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
184 rum (+38)
340 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 31,8 % (-1,9)
Osålda rum 126
Bädd beläggning 31,3 % (-0,61)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa