Sala
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
19 %
ikon: sweden 1 300
25 %
ikon: foreign 320
29 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 720
45 %
ikon: sweden 650
48 %
ikon: foreign 74
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 781 000 SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
471,10 SEK
14,40 SEK
Rum
714,60 SEK
5,80 SEK
RevPAR
145,60 SEK
42,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 173
0 %
ikon: bed 310
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
22 %
ikon: bed 0,17
19 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,3 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 25 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Sala (-19,0 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 25 procent och utländska bäddnätter ökade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets mars.

400 rooms (-38,3 %) bokades av fritidsresenärer och 690 rooms (-4,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 200 bäddnätter (-26,0 %) för inhemska besökare och 840 (+80,8 %) för utlänningar i Sala, sammanlagt 5 100 (-18,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

720 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,7 procent inhemska och 10,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sala i genomsnitt 2,1 nätter (+0,63) och utländska besökare 4,3 nätter (+0,49).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 781 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 781 000 SEK (-212 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,5 miljoner SEK och den minskade med 756 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 710 SEK -0,8 % 750 SEK -5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -3,0 % 490 SEK -6,6 %
Revpar (Registrerade) 146 SEK -22,6 % 180 SEK -25,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
173 rum (+0)
310 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 20,4 % (-5,8)
Osålda rum 138
Bädd beläggning 17,4 % (-4,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sala + nyckelord"

Google söker efter "sala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa