Salla
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Salla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 000
12 %
ikon: finland 4 600
0 %
ikon: foreign 9 300
19 %
Topp 3:
Nederländerna
3 800
3 %
Storbritannien
1 800
62 %
Ryssland
1 200
35 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
27 %
ikon: finland 790
23 %
ikon: foreign 1 700
29 %
Topp 3:
Nederländerna
540
1 %
Ryssland
320
56 %
Storbritannien
240
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 334 000 €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
23,90 €
1,60 €
Rum
66,00 €
10,10 €
RevPAR
33,60 €
1,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 320
0 %
ikon: bed 1 500
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,51
11 %
ikon: bed 0,28
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -8,7 °C
7,9 °C
ikon: nederbörd 42 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under januari 2020 registrerades 14 000 bäddnätter i Salla (+12,0 %), av vilka 4 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (3 800 nights).

12 900 nights (+5,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+249,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salla av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 32,4 procent inhemska och 67,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salla i genomsnitt 5,9 nätter (-1,3) och utländska besökare 5,7 nätter (-0,46).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 334 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 334 000 euro (+56 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 66 € -13,3 %
Revpar (Registrerade) 34 € -3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 24 € 7,2 %

Taxfree-försäljning -67,8 %

Taxfree-försäljning minskade med 68 procent från föregående år.

(Ryssar -67,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
320 rum (+1)
1 500 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 50,9 % (+5,2)
Osålda rum 160
Bädd beläggning 28,0 % (+3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "salla + nyckelord"

Google söker efter "salla" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 9,1/10 (+0,03).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa