Salla
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Salla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 11 300
74 %
ikon: finland 11 200
82 %
ikon: foreign 100
72 %
Topp 3:
Ryssland
20
78 %
Spanien
8,0
300 %
Tyskland
1,0
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 2 200
97 %
ikon: finland 2 200
114 %
ikon: foreign 14
85 %
Topp 3:
Ryssland
8,0
83 %
Spanien
2,0
0 %
Tyskland
1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 169 000 €
86 %
Genomsnittliga priser:
Natt
15,00 €
1,00 €
Rum
63,70 €
5,90 €
RevPAR
22,40 €
7,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 290
10 %
ikon: bed 1 400
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,8 °C
4,4 °C
ikon: nederbörd 43 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 74 procent (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 11 300 bäddnätter i Salla (+73,8 %), av vilka 11 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 82 procent och utländska bäddnätter minskade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 74 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (20 nights).

11 100 nights (+77,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 210 nights (-15,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 90 400 bäddnätter (+7,4 %) för inhemska besökare och 21 000 (-31,2 %) för utlänningar i Salla, sammanlagt 111 000 (-2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salla av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 200 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 97 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salla i genomsnitt 5,1 nätter (-0,87) och utländska besökare 7,1 nätter (+3,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 169 000 euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 169 000 euro (+78 200).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 2,4 miljoner euro och den minskade med 801 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 64 € -8,5 % 73 €
Revpar (Registrerade) 22 € 46,4 %  29 €
Bäddnatt (Registrerade) 15 € 7,2 % 21 € -22,9 % 

Taxfree-försäljning -67,8 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 68 procent från föregående år.

(Ryssar -67,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
290 rum (-31)
1 400 bäddar (-86)

Rumsbeläggning 35,2 % (+13)
Osålda rum 188
Bädd beläggning 21,2 % (+8,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "salla + nyckelord"

Google söker efter "salla" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,71/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående