Salla
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Salla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 14 500
36 %
ikon: finland 14 300
57 %
ikon: foreign 155
90 %
Topp 3:
Grekland
28
Tyskland
13
94 %
Italien
10
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 3 900
35 %
ikon: finland 3 900
67 %
ikon: foreign 48
92 %
Topp 3:
Estland
9,0
80 %
Schweiz
8,0
43 %
Tyskland
7,0
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 262 000
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
18,10 €
9,00 €
Rum
64,80 €
4,70 €
RevPAR
32,00 €
5,30 €
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 68 %
Ryssland
68 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,5 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 46 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 36 procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 14 500 bäddnätter i Salla (+35,7 %), av vilka 14 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 155 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 36 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Grekland (28 nights).

14 200 nights (+37,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 330 nights (-8,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 56 000 bed nights (-8,2 %) för inhemska besökare och 20 600 (-19,6 %) för utlänningar i Salla, sammanlagt 76 600 (-11,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salla av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 900 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,8 procent inhemska och 1,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salla i genomsnitt 3,7 nätter (-0,24) och utländska besökare 3,2 nätter (+0,63).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Bäddnatt (Registrerade) 19 € 26 €

Taxfree-försäljning -67,8 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 68 procent från föregående år.

(Ryssar -67,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,93/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående