Salla
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Salla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 10 800
4 %
ikon: finland 10 700
4 %
ikon: foreign 119
19 %
Topp 3:
Nederländerna
69
Belgien
16
Ryssland
15
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 274 000 €
63 %
Genomsnittliga priser:
Natt
25,30 €
10,40 €
Rum
70,60 €
7,00 €
RevPAR
27,10 €
2,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 290
1 %
ikon: bed 1 400
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober)
ikon: room 38 %
0 %
ikon: bed 21 %
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,9 °C
5,1 °C
ikon: nederbörd 38 mm
5 mm

10 800 registrerade bäddnätter (Oktober)

Under Oktober 2021 upptecknades 10 800 registrerade bäddnätter i Salla (-3,8 %), av vilka 10 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 119 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med fyra procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (69 nights).

10 100 nights (-8,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 670 nights (+214,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 140 000 registrerade bäddnätter (+54,7 %) för inhemska besökare och 5 200 (-75,1 %) för utlänningar i Salla, sammanlagt 145 000 (+30,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+47,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,3 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salla av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,7 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

1 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salla i genomsnitt 5,7 nätter (+0,2) och utländska besökare 3,0 nätter (-4,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 274 000 euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 274 000 euro (+106 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 3,4 miljoner euro och den ökade med 989 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 71 € 11,1 % 83 € 13,8 %
Revpar (Registrerade) 27 € 11,1 % 44 € 50,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 25 € 69,5 % 23 € 8,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
290 rum (-4)
1 400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 38,4 % (+0,0)
Osålda rum 176
Bädd beläggning 20,6 % (-1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "salla + nyckelord"

Google söker efter "salla" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,44/10 (-0,06).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Salla
Sallan matkailuinfo
Myllytie 1, 98900 Salla
0400 269 838 , tourist.info@salla.fi , visitsalla.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående