Salo
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Salo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 1 100
76 %
ikon: finland 810
74 %
ikon: foreign 240
83 %
Topp 3:
Tyskland
125
16 %
Sverige
34
65 %
Polen
18
50 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 580
78 %
ikon: finland 530
66 %
ikon: foreign 52
95 %
Topp 3:
Polen
16
100 %
Tyskland
12
84 %
Nederländerna
6,0
500 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 89 500 €
61 %
Genomsnittliga priser:
Natt
85,20 €
33,90 €
Rum
99,20 €
15,60 €
RevPAR
22,20 €
19,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 4,0
43 %
ikon: room 137
58 %
ikon: bed 300
51 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,22
55 %
ikon: bed 0,12
68 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -7,7 °C
8,5 °C
ikon: nederbörd 12 mm
97 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 1 100 bäddnätter i Salo (-76,5 %), av vilka 810 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 74 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 76 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (125 nights).

260 nights (-87,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 790 nights (-66,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salo av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

580 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 78 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salo i genomsnitt 1,5 nätter (-0,42) och utländska besökare 4,6 nätter (+3,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 89 500 euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 89 500 euro (-139 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € 18,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 85 € 66,2 %
Revpar (Registrerade) 22 € -46,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-3)
137 rum (-189)
300 bäddar (-320)

Rumsbeläggning 22,4 % (-27)
Osålda rum 106
Bädd beläggning 11,9 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "salo + nyckelord"

Google söker efter "salo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,0/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

info at yrityssalo salo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående