Salo
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Salo: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 6 200
26 %
ikon: finland 5 900
23 %
ikon: foreign 330
112 %
Topp 3:
Tyskland
104
215 %
Sverige
49
17 %
Storbritannien
25
2 400 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
42 %
ikon: finland 2 700
35 %
ikon: foreign 200
292 %
Topp 3:
Tyskland
62
464 %
Sverige
30
275 %
Frankrike
15
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 372 000 €
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,50 €
0,50 €
Rum
93,80 €
13,20 €
RevPAR
50,60 €
17,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 240
15 %
ikon: bed 520
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 54 %
30 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,8 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 50 mm
37 mm

Registrerade gästnätter ökade med 26 procent

Under maj 2022 upptecknades 6 200 registrerade gästnätter i Salo (+26,1 %), var av 5 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 330 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 23 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 112 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 26 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (104 nights).

4 200 nights (+50,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 000 nights (-6,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 19 000 registrerade gästnätter (+84,8 %) för inhemska besökare och 1 300 (+44,7 %) för utländska besökare i Salo, de vill säga sammanlagt 20 300 (+81,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salo av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 42 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,2 procent inhemska och 6,8 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salo i genomsnitt 2,2 nätter (-0,21) och utländska besökare 1,6 nätter (-1,4).

De inhemska dagsbesöken låg på 194 000 (december 2021)

I december 2021 registrerades 194 000 inhemska dagsbesök i Salo.

Mellan januari och december registrerades 2,8 miljoner inhemska dagsbesök i Salo.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 562 000 euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 562 000 euro (+41 300). Andelen från Airbnb och Vrbo var 33,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 372 000 euro (+74 500) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 190 000 euro (-33 200).

Totalt försäljningen för januari-maj var 1,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 453 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 220 € -8,0 % 200 € 0,2 %
Revpar (Icke-Registrerade) 111 € 0,3 % 84 € -7,1 %
Adr (Registrerade) 94 € 16,4 % 92 € 10,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € -0,8 % 61 € -8,3 %
Revpar (Registrerade) 51 € 51,1 % 38 € 29,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (-44)
520 bäddar (-92)

Rumsbeläggning 54,0 % (+12)
Osålda rum 112

Airbnb och Vrbo

93 inkvarteringsanläggningar (-9)
79 lägenheter (-15)
173 rum (-29)

Lägenhetsbeläggning 50,2 % (+4,2)
Osålda lägenheter 39

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (mars)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 7,96/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Elisa, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

info at yrityssalo salo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående