Salo
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Salo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 600
16 %
ikon: finland 5 400
8 %
ikon: foreign 155
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
34 %
ikon: finland 2 100
27 %
ikon: foreign 65
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 298 000 €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,60 €
2,60 €
Rum
83,70 €
4,40 €
RevPAR
36,70 €
2,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 280
17 %
ikon: bed 530
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,5 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 72 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 600 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 registrerades 5 600 bäddnätter i Salo (-16,4 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 155 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets Oktober.

3 800 nights (-8,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (-30,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 34 600 bäddnätter (-38,4 %) för inhemska besökare och 5 000 (-42,0 %) för utlänningar i Salo, sammanlagt 39 600 (-38,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salo av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,0 procent inhemska och 3,0 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salo i genomsnitt 2,6 nätter (+0,55) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 298 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 298 000 euro (-75 900).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 2,3 miljoner euro och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -5,0 % 89 € 5,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -4,6 % 58 € 6,7 %
Revpar (Registrerade) 37 € -6,5 % 33 € -6,1 %

Taxfree-försäljning +8,2 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med åtta procent från föregående år.

(Ryssar -22,1 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
280 rum (-57)
530 bäddar (-106)

Rumsbeläggning 43,8 % (-0,7)
Osålda rum 155
Bädd beläggning 35,3 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "salo + nyckelord"

Google söker efter "salo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 7,85/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

info at yrityssalo salo logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående