Salo
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Salo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 1 800
130 %
ikon: finland 1 700
137 %
ikon: foreign 133
64 %
Besökare ikon
Besökare (april)
ikon: star 1 200
247 %
ikon: finland 1 100
265 %
ikon: foreign 71
92 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 126 000 €
108 %
Genomsnittliga priser:
Natt
68,90 €
7,20 €
Rum
82,60 €
8,30 €
RevPAR
31,60 €
15,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 280
63 %
ikon: bed 570
61 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (april)
ikon: room 38 %
121 %
ikon: bed 20 %
118 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,8 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 88 mm
37 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 130 procent (april)

Under april 2021 registrerades 1 800 bäddnätter i Salo (+129,9 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 133 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 137 procent och utländska bäddnätter ökade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 130 procent jämfört med förra årets april.

480 nights (+378,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 300 nights (+93,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 5 500 bäddnätter (-47,7 %) för inhemska besökare och 740 (-75,9 %) för utlänningar i Salo, sammanlagt 6 200 (-54,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (april)

Sammanlagt 779 000 bäddnätter (+309,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 726 000 nätter (+319,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 500 nätter (+212,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salo av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 250 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salo i genomsnitt 1,5 nätter (-0,8) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,32).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 126 000 euro (april)

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 126 000 euro (+65 400).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 451 000 euro och den minskade med 292 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 83 € -9,1 % 85 € -1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 69 € -9,5 % 72 € 32,1 %
Revpar (Registrerade) 32 € 101,1 % 28 € -12,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "salo + nyckelord"

Google söker efter "salo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Maj var 8,05/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

info at yrityssalo salo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående