Salo
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Salo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 6 200
16 %
ikon: finland 5 700
5 %
ikon: foreign 470
64 %
Topp 3:
Tyskland
220
56 %
Estland
67
1 %
Spanien
28
47 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 4 100
16 %
ikon: finland 3 800
6 %
ikon: foreign 240
69 %
Topp 3:
Tyskland
102
63 %
Estland
57
24 %
Spanien
16
60 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 346 000
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,30 €
0,60 €
Rum
93,40 €
1,50 €
RevPAR
35,70 €
7,90 €
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 8 %
Ryssland
22 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,6 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 30 mm
62 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 200 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 6 200 bäddnätter i Salo (-16,0 %), av vilka 5 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (220 nights).

4 800 nights (-15,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 400 nights (-18,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 19 200 bed nights (-47,1 %) för inhemska besökare och 3 900 (-18,3 %) för utlänningar i Salo, sammanlagt 23 100 (-43,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salo av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

4 100 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salo i genomsnitt 1,5 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 79 € 84 €
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 54 €
Revpar (Registrerade) 39 € 34 €

Taxfree-försäljning +8,2 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med åtta procent från föregående år.

(Ryssar -22,1 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,26/10 (+0,42).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående