Salo
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Salo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 7 700
52 %
ikon: finland 7 200
63 %
ikon: foreign 430
28 %
Topp 3:
Tyskland
128
21 %
Estland
82
55 %
Sverige
45
64 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 4 100
43 %
ikon: finland 3 800
47 %
ikon: foreign 280
6 %
Topp 3:
Tyskland
96
37 %
Estland
51
53 %
Nederländerna
20
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 488 000 €
63 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,60 €
4,40 €
Rum
99,30 €
5,20 €
RevPAR
51,00 €
19,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 290
1 %
ikon: bed 600
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 51 %
54 %
ikon: bed 39 %
52 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,9 °C
3,1 °C
ikon: nederbörd 34 mm
17 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 52 procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 7 700 registrerade bäddnätter i Salo (+52,1 %), av vilka 7 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 430 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 63 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 28 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 52 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (128 nights).

4 800 nights (+26,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 800 nights (+131,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 34 600 registrerade bäddnätter (+46,2 %) för inhemska besökare och 1 900 (-57,2 %) för utlänningar i Salo, sammanlagt 36 500 (+29,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Salo av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 93,3 procent inhemska och 6,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Salo i genomsnitt 1,9 nätter (+0,18) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,73).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2020
Antal
Förändring jan-september 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 11,7 % 90 € 6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 7,2 % 58 € 8,4 %
Revpar (Registrerade) 41 € 5,8 % 32 € -6,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "salo + nyckelord"

Google söker efter "salo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,06/10 (+0,38).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

info at yrityssalo salo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående