Sandviken
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sandviken: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 200
3 %
ikon: sweden 6 500
2 %
ikon: foreign 620
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 400
8 %
ikon: sweden 3 200
8 %
ikon: foreign 159
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,6 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
644,80 SEK
20,40 SEK
Rum
1 191,20 SEK
139,40 SEK
RevPAR
399,00 SEK
68,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 450
33 %
ikon: bed 850
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 7 200 bäddnätter i Sandviken (+2,7 %), av vilka 6 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

2 300 rooms (+29,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms (+4,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 127 000 bäddnätter (+19,8 %) för inhemska besökare och 13 800 (+23,2 %) för utlänningar i Sandviken, sammanlagt 140 000 (+20,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sandviken av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sandviken i genomsnitt 2,0 nätter (-0,12) och utländska besökare 3,9 nätter (+0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,6 miljoner SEK (+263 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 71,8 miljoner SEK och den ökade med 10,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -10,5 %  1 100 SEK -6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 3,3 % 510 SEK -2,4 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK -14,7 %  460 SEK -9,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+112)
850 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 33,5 % (-1,6)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 32,3 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sandviken + nyckelord"

Google söker efter "sandviken" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,06/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa