Sandviken
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Sandviken: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 900
3 %
ikon: sweden 9 000
0 %
ikon: foreign 980
37 %
Topp 3:
Tyskland
132
277 %
Storbritannien
105
33 %
Norge
62
6 100 %
ikon: star 4 800
16 %
ikon: sweden 4 400
10 %
ikon: foreign 410
165 %
Genomsnittliga priser:
Natt
841,40 SEK
51,00 SEK
Rum
1 256,20 SEK
14,50 SEK
RevPAR
672,20 SEK
97,60 SEK
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 420
6 %
ikon: bed 830
6 %
ikon: room 54 %
18 %
ikon: bed 36 %
17 %

Registrerade gästnätter ökade med tre procent

Under september 2022 upptecknades 9 900 registrerade gästnätter i Sandviken (+3,2 %), var av 9 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 980 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med mindre än en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 37 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med tre procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (132 nights).

2 200 rum (-13,2 %) bokades av fritidsresenärer och 4 500 rum (+28,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 92 900 registrerade gästnätter (+0,3 %) för inhemska besökare och 10 500 (+100,4 %) för utländska besökare i Sandviken, de vill säga sammanlagt 103 000 (+5,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sandviken av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

4 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sandviken i genomsnitt 2,0 nätter (-0,2) och utländska besökare 2,4 nätter (-2,2).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,4 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 8,4 miljoner kronor (+750 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 58,1 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 15,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -1,1 % 1 200 SEK 11,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 840 SEK 6,4 % 560 SEK 27,8 %
Revpar (Registrerade) 670 SEK 17,0 % 480 SEK 33,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
420 rum (-27)
830 bäddar (-49)

Rumsbeläggning 53,5 % (+8,3)
Osålda rum 193
Bädd beläggning 36,0 % (+5,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa