Sandviken
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sandviken: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 200
39 %
ikon: sweden 5 800
39 %
ikon: foreign 460
35 %
Topp 3:
Rumänien
125
Irland
105
950 %
Estland
38
322 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
45 %
ikon: sweden 2 400
45 %
ikon: foreign 94
60 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,9 milj. SEK
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
624,90 SEK
14,20 SEK
Rum
1 256,70 SEK
195,20 SEK
RevPAR
273,40 SEK
183,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 460
0 %
ikon: bed 850
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
49 %
ikon: bed 0,24
41 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 6 200 bäddnätter i Sandviken (-39,0 %), av vilka 5 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 460 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Rumänien (125 nights).

1 800 rooms (-44,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-50,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 25 000 bäddnätter (-10,6 %) för inhemska besökare och 1 700 (-23,8 %) för utlänningar i Sandviken, sammanlagt 26 700 (-11,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sandviken av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sandviken i genomsnitt 2,4 nätter (+0,21) och utländska besökare 4,9 nätter (+1,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,9 miljoner SEK (-2,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 15,8 miljoner SEK och den minskade med 2,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 18,4 % 1 100 SEK 8,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 2,3 % 590 SEK 0,6 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -40,2 % 380 SEK -16,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (-1)
850 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 21,8 % (-21)
Osålda rum 360
Bädd beläggning 23,9 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sandviken + nyckelord"

Google söker efter "sandviken" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,05/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa