Sandviken
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sandviken: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 200
27 %
ikon: sweden 10 100
27 %
ikon: foreign 1 100
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 400
28 %
ikon: sweden 5 100
28 %
ikon: foreign 320
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,8 milj.
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
600,90 SEK
91,20 SEK
Rum
1 023,00 SEK
211,70 SEK
RevPAR
529,80 SEK
84,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 450
33 %
ikon: bed 850
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 27 procent

Under september 2019 registrerades 11 200 bäddnätter i Sandviken (+27,0 %), av vilka 10 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 27 procent och utländska bäddnätter ökade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 27 procent jämfört med förra årets september.

3 500 rooms (+63,4 %) bokades av fritidsresenärer och 3 100 rooms (+9,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 103 000 bäddnätter (+23,7 %) för inhemska besökare och 11 300 (+27,5 %) för utlänningar i Sandviken, sammanlagt 114 000 (+24,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sandviken av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sandviken i genomsnitt 2,0 nätter (-0,02) och utländska besökare 3,5 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,8 miljoner SEK (+629 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 54,9 miljoner SEK och den ökade med 9,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -17,1 %  1 100 SEK -7,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK -13,2 %  480 SEK -2,6 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK -13,7 %  470 SEK -7,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+112)
850 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 51,8 % (+2,1)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 46,4 % (+9,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,28/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa