Satakunta
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Satakunta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 100
13 %
ikon: finland 13 200
10 %
ikon: foreign 2 000
29 %
Topp 3:
Tyskland
280
49 %
Sverige
260
10 %
Frankrike
220
22 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 300
11 %
ikon: finland 8 600
9 %
ikon: foreign 740
27 %
Topp 3:
Sverige
135
5 %
Tyskland
91
48 %
Frankrike
78
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 948 000 €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,60 €
4,90 €
Rum
91,90 €
3,90 €
RevPAR
25,50 €
0,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 40
0 %
ikon: room 1 400
3 %
ikon: bed 3 200
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,1 °C
3,3 °C
ikon: nederbörd 64 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

15 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 15 100 bäddnätter i Satakunta (-13,2 %), av vilka 13 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (280 nights).

7 000 nights (-19,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 200 nights (-6,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 335 000 bäddnätter (-7,5 %) för inhemska besökare och 57 500 (+2,4 %) för utlänningar i Satakunta, sammanlagt 392 000 (-6,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Satakunta av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

9 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Satakunta i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 948 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 948 000 euro (-59 200).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 23,5 miljoner euro och den ökade med 365 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 4,4 % 99 € 6,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 8,4 % 60 € 8,3 %
Revpar (Registrerade) 25 € -0,3 % 42 € 0,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

40 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 400 rum (-47)
3 200 bäddar (-220)

Rumsbeläggning 27,7 % (-1,3)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 17,1 % (-0,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "satakunta + nyckelord"

Google söker efter "satakunta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa