Satakunta
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Satakunta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 50 600
3 %
ikon: finland 43 500
2 %
ikon: foreign 7 000
7 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
25 %
Polen
470
190 %
Estland
460
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 30 400
4 %
ikon: finland 27 500
5 %
ikon: foreign 2 900
5 %
Topp 3:
Tyskland
550
10 %
Sverige
300
2 %
Italien
210
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,80 €
1,60 €
Rum
95,10 €
0,90 €
RevPAR
49,50 €
2,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 46
0 %
ikon: room 1 700
1 %
ikon: bed 4 100
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,8 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 67 mm
35 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under augusti 2019 registrerades 50 600 bäddnätter i Satakunta (+2,9 %), av vilka 43 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

32 200 nights (-1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 300 nights (+10,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 258 000 bed nights (-7,2 %) för inhemska besökare och 36 600 (-11,5 %) för utlänningar i Satakunta, sammanlagt 294 000 (-7,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Satakunta av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,7 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

30 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,4 procent inhemska och 9,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Satakunta i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,6 miljoner euro (+154 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 17,0 miljoner euro och den minskade med 210 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 0,9 % 101 € 5,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 3,2 % 58 € 7,1 %
Revpar (Registrerade) 49 € 4,5 % 45 € -4,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

46 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 700 rum (+20)
4 100 bäddar (+41)

Rumsbeläggning 52,0 % (+1,8)
Osålda rum 800
Bädd beläggning 35,8 % (+2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa