Satakunta
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Satakunta: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 900
67 %
ikon: finland 8 700
68 %
ikon: foreign 2 300
63 %
ikon: star 4 400
74 %
ikon: finland 4 200
72 %
ikon: foreign 210
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,00 €
5,80 €
Rum
99,30 €
4,10 €
RevPAR
20,60 €
28,40 €
ikon: establishment 36
16 %
ikon: room 1 100
31 %
ikon: bed 2 800
26 %
ikon: room 21 %
56 %
ikon: bed 12 %
58 %
ikon: temperatur 8,1 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 22 mm
36 mm

10 900 registrerade gästnätter

Under maj 2020 upptecknades 10 900 registrerade gästnätter i Satakunta (-67,0 %), var av 8 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 68 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 63 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 67 procent i jämförelse med maj förra året.

5 100 nights (-59,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 800 nights (-71,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 50 100 registrerade gästnätter (-47,3 %) för inhemska besökare och 12 100 (-35,7 %) för utländska besökare i Satakunta, de vill säga sammanlagt 62 200 (-45,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,6 procent

Sammanlagt 300 000 registrerade gästnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, var av 280 000 nätter (-74,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Satakunta av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,6 % (+1,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,1 % och utländska gästnätter 11,6 %.

4 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 74 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Satakunta i genomsnitt 2,1 nätter (+0,26) och utländska besökare 11 nätter (+7,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 732 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 732 000 euro (-1,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 4,2 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 3,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € -4,0 % 93 € -2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € -7,9 % 67 € -0,7 %
Revpar (Registrerade) 21 € -58,0 % 22 € -36,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (-7)
1 100 rum (-480)
2 800 bäddar (-1 000)

Rumsbeläggning 20,7 % (-27)
Osålda rum 850
Bädd beläggning 11,5 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa