Säter
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Säter: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 100
ikon: sweden 930
ikon: foreign 168
Topp 3:
Norge
120
Tyskland
17
Finland
11
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 620
ikon: sweden 520
ikon: foreign 100
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 489 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
445,70 SEK
Rum
828,00 SEK
RevPAR
332,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 50
0 %
ikon: bed 109
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 100 bäddnätter i Säter, av vilka 930 nätter nyttjades av inhemska besökare och 168 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (120 nights).

430 rooms bokades av fritidsresenärer och 155 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Säter av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

620 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Säter i genomsnitt 1,8 nätter och utländska besökare 1,7 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 489 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 489 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 330 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
50 rum (+0)
109 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 40,1 %
Osålda rum 30
Bädd beläggning 34,1 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "säter + nyckelord"

Google söker efter "säter" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 8,08/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa