Säter
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Säter: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 1 100
1 %
ikon: sweden 930
7 %
ikon: foreign 168
49 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 620
18 %
ikon: sweden 520
11 %
ikon: foreign 100
72 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 489 000 SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
445,70 SEK
67,50 SEK
Rum
828,00 SEK
105,60 SEK
RevPAR
332,30 SEK
34,80 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,4
3 %
ikon: bed 0,34
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 1 100 bäddnätter i Säter (-0,9 %), av vilka 930 nätter nyttjades av inhemska besökare och 168 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

430 rooms (+1,3 %) bokades av fritidsresenärer och 155 rooms (+3,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

620 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Säter i genomsnitt 1,8 nätter (-0,34) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 489 000 SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 489 000 SEK (+70 200).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK 14,6 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 17,9 % SEK
Revpar (Registrerade) 330 SEK 11,7 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Rumsbeläggning 26,1 % (+0,92)
Bädd beläggning 16,8 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "säter + nyckelord"

Google söker efter "säter" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa