Nyslott-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Nyslott-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 12 000
30 %
ikon: finland 11 800
6 %
ikon: foreign 149
98 %
Topp 3:
Estland
59
40 %
Ryssland
41
99 %
Tyskland
10
98 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 6 800
29 %
ikon: finland 6 800
13 %
ikon: foreign 51
97 %
Topp 3:
Estland
19
17 %
Ryssland
11
99 %
Förenta Staterna
8,0
700 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 666 000 €
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,80 €
1,40 €
Rum
97,40 €
2,40 €
RevPAR
24,90 €
10,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 27
10 %
ikon: room 950
3 %
ikon: bed 2 600
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,26
27 %
ikon: bed 0,15
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -11,7 °C
9,6 °C
ikon: nederbörd 40 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 000 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 12 000 bäddnätter i Nyslott-Regionen (-30,4 %), av vilka 11 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 149 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (59 nights).

5 800 nights (-43,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 100 nights (-11,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyslott-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

6 800 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,3 procent inhemska och 0,7 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyslott-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (+0,31) och utländska besökare 2,9 nätter (-0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

23 500 Ryska resenärer via den östra gränsen (januari)

Totalt 23 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-92,0 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 300 (-94,1 %)
  • Niirala: 4 700 (-81,6 %)
  • Vartius: 1 600 (-82,4 %)
  • Kuusamo: 88 (-87,7 %)
  • Salla: 82 (-98,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 31 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 98 procent

Det gjordes totalt 830 visumansökningar till Finland av ryssar. 42,8 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 666 000 euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 666 000 euro (-266 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € -2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € 2,6 %
Revpar (Registrerade) 25 € -29,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (-3)
950 rum (-28)
2 600 bäddar (-210)

Rumsbeläggning 25,6 % (-9,6)
Osålda rum 710
Bädd beläggning 14,6 % (-4,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "savonlinna region + nyckelord"

Google söker efter "savonlinna region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående