Syslott-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nyslott-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 800
8 %
ikon: finland 16 900
11 %
ikon: foreign 1 800
16 %
Topp 3:
Ryssland
1 500
5 %
Estland
109
76 %
Sverige
19
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 000
9 %
ikon: finland 10 900
9 %
ikon: foreign 1 100
7 %
Topp 3:
Ryssland
880
10 %
Storbritannien
15
15 %
Estland
15
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. €
57 %
Genomsnittliga priser:
Natt
61,60 €
19,50 €
Rum
102,70 €
33,60 €
RevPAR
42,80 €
13,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
4 %
ikon: room 990
5 %
ikon: bed 2 600
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,4 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 44 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under november 2019 registrerades 18 800 bäddnätter i Nyslott-Regionen (+7,7 %), av vilka 16 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 500 nights).

12 600 nights (+16,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 200 nights (-6,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 267 000 bäddnätter (+3,2 %) för inhemska besökare och 81 700 (-0,8 %) för utlänningar i Nyslott-Regionen, sammanlagt 349 000 (+2,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyslott-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

12 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyslott-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,48).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,2 miljoner euro (+423 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 19,0 miljoner euro och den ökade med 5,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 48,6 %  107 € 27,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 46,2 %  55 € 33,0 % 
Revpar (Registrerade) 43 € 44,1 %  48 € 19,3 % 

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+1)
990 rum (+49)
2 600 bäddar (+111)

Rumsbeläggning 41,7 % (-1,3)
Osålda rum 580
Bädd beläggning 25,6 % (+1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "savonlinna region + nyckelord"

Google söker efter "savonlinna region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa