Nyslott-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2023

Nyslott-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 15 700
12 %
ikon: finland 14 900
14 %
ikon: foreign 840
58 %
ikon: star 10 400
10 %
ikon: finland 10 100
9 %
ikon: foreign 340
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,50 €
2,70 €
Rum
98,30 €
13,20 €
RevPAR
38,60 €
3,20 €
ikon: establishment 28
4 %
ikon: room 1 000
9 %
ikon: bed 2 600
5 %
ikon: room 39 %
5 %
ikon: bed 22 %
11 %

15 700 registrerade gästnätter (april)

Under april 2023 upptecknades 15 700 registrerade gästnätter i Nyslott-Regionen (-11,6 %), var av 14 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 840 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 58 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 12 procent i jämförelse med april förra året.

10 400 nights (-19,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 300 nights (+9,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 61 000 registrerade gästnätter (-5,4 %) för inhemska besökare och 3 600 (+17,3 %) för utländska besökare i Nyslott-Regionen, de vill säga sammanlagt 64 600 (-4,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent (april)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (-3,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-7,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 261 000 nätter (+20,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyslott-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,2 % och utländska gästnätter 0,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

10 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyslott-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,39) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,15).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

82 flygresenärer (april, Nyslott)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 82 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 36 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 80 passagerare som avreste från flygplatsen (-37,5 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 162 (-36,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Nyslott)

Ankommande passagerare från (Nyslott)

Passagerare på transfers från (Nyslott)

Avresande passagerare från (Nyslott)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 10 procent (april)

Totalt 34 400 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 82,1 procent.

  • Vaalimaa: 18 900 (+34,5 %)
  • Nuijamaa: 6 900 (-21,8 %)
  • Imatra: 2 400 (+220,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 2,0 (-50,0 %)
  • Niirala: 4 300 (-21,2 %)
  • Vartius: 1 600 (-14,4 %)
  • Kuusamo: 18 (-14,3 %)
  • Salla: 169 (-2,3 %)
  • Raja-Jooseppi: 69 (-16,9 %)

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro (april)

Total försäljning av inkvartering under april var 1,2 miljoner euro (-71 700). Andelen från Airbnb och Vrbo var 21,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 936 000 euro (-74 800) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 259 000 euro (+3 100).

Totalt försäljningen för januari-april var 5,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 301 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2023
Antal
Förändring jan-april 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 146 € 2,6 % 148 € 6,5 %
Adr (Registrerade) 98 € -11,9 % 103 € 1,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 70 € 1,9 % 67 € 17,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 4,7 % 64 € 10,4 %
Revpar (Registrerade) 39 € -7,6 % 40 € 0,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 000 rum (+79)
2 600 bäddar (+114)

Rumsbeläggning 39,3 % (+1,8)
Osålda rum 610
Bädd beläggning 21,7 % (-2,6)

Airbnb och Vrbo

280 inkvarteringsanläggningar (+29)
250 lägenheter (+27)
580 rum (+51)

Lägenhetsbeläggning 47,9 % (-0,29)
Osålda lägenheter 132

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Research

Savonlinnan Seudun Matkailu Oy
Puistokatu 1
57100 SAVONLINNA
Puh. 040 730 9765
jaana@visitsavonlinna.fi
savonlinna-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående