Nyslott-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nyslott-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
87 %
ikon: finland 1 900
86 %
ikon: foreign 18
99 %
Topp 3:
Estland
7,0
91 %
Rumänien
6,0
200 %
Ryssland
3,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 950
88 %
ikon: finland 940
87 %
ikon: foreign 8,0
99 %
Topp 3:
Estland
3,0
75 %
Rumänien
2,0
100 %
Sverige
2,0
85 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 86 100 €
91 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,90 €
20,10 €
Rum
81,90 €
25,50 €
RevPAR
5,10 €
27,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
27 %
ikon: room 630
36 %
ikon: bed 2 000
22 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,06
79 %
ikon: bed 0,04
79 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,9 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 22 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 2 000 bäddnätter i Nyslott-Regionen (-87,2 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 86 procent och utländska bäddnätter minskade med 99 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 87 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (7,0 nights).

660 nights (-93,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 300 nights (-73,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 38 300 bäddnätter (-32,4 %) för inhemska besökare och 11 100 (-18,1 %) för utlänningar i Nyslott-Regionen, sammanlagt 49 400 (-29,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyslott-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

950 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 88 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyslott-Regionen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,11) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,33).

Färjeankomster från olika hamnar

20 100 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 20 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 63,1 procent.

  • Vaalimaa: 4 300 (-93,9 %)
  • Nuijamaa: 5 800 (-94,2 %)
  • Imatra: 2 500 (-94,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 8,0 (-99,9 %)
  • Niirala: 4 700 (-78,0 %)
  • Vartius: 1 700 (-79,0 %)
  • Kuusamo: 77 (-76,5 %)
  • Salla: 24 (-99,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 89 procent

Det gjordes totalt 8 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 92,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 86 100 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 86 100 euro (-894 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 2,6 miljoner euro och den minskade med 1,0 miljon euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 82 € -23,8 % 95 € 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € -31,4 % 53 € 2,8 %
Revpar (Registrerade) 5,1 € -84,2 % 29 € -5,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-8)
630 rum (-350)
2 000 bäddar (-580)

Rumsbeläggning 6,3 % (-24)
Osålda rum 590
Bädd beläggning 3,8 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "savonlinna region + nyckelord"

Google söker efter "savonlinna region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa