Nyslott
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nyslott: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 500
4 %
ikon: finland 9 600
1 %
ikon: foreign 2 900
19 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 700
7 %
ikon: finland 5 700
5 %
ikon: foreign 1 100
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 563 000 €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,10 €
1,90 €
Rum
85,00 €
3,80 €
RevPAR
28,10 €
3,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
0 %
ikon: room 780
0 %
ikon: bed 2 200
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,6 °C
4,6 °C
ikon: nederbörd 76 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 12 500 bäddnätter i Nyslott (-4,4 %), av vilka 9 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets december.

9 500 nights (-4,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 900 nights (-3,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 217 000 bäddnätter (-3,7 %) för inhemska besökare och 77 200 (-5,0 %) för utlänningar i Nyslott, sammanlagt 294 000 (-4,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyslott av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

6 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,4 procent inhemska och 15,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyslott i genomsnitt 1,7 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,02).

260 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 260 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 11 procent.

Av lokala passagerare anlände 13,4 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 86,6 %.

Dessutom registrerades 290 passagerare som avreste från flygplatsen (+12,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 550 (-0,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med sex procent

Totalt 311 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 83 100 (-2,1 %)
  • Nuijamaa: 124 000 (+13,2 %)
  • Imatra: 60 900 (+9,4 %)
  • Vainikkala (tåg): 19 900 (+21,0 %)
  • Niirala: 25 500 (+1,9 %)
  • Vartius: 10 100 (-0,2 %)
  • Kuusamo: 740 (+17,2 %)
  • Salla: 3 400 (-7,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 200 (-1,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 12 procent

Det gjordes totalt 56 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 72,6 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 563 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 563 000 euro (-49 900).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 15,4 miljoner euro och den ökade med 2,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 85 € -4,3 % 105 € 14,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -3,9 % 52 € 21,3 % 
Revpar (Registrerade) 28 € -11,5 %  47 € 5,6 %

Taxfree-försäljning -15,9 %

Taxfree-försäljning minskade med 16 procent från föregående år.

(Ryssar -16,7 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+0)
780 rum (-1)
2 200 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 33,1 % (-2,7)
Osålda rum 520
Bädd beläggning 22,2 % (-0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "savonlinna + nyckelord"

Google söker efter "savonlinna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,92/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa