Nyslott
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nyslott: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 46 800
14 %
ikon: finland 28 700
15 %
ikon: foreign 18 200
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 23 300
19 %
ikon: finland 17 700
18 %
ikon: foreign 5 600
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj.
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,60 €
7,00 €
Rum
99,60 €
7,80 €
RevPAR
53,30 €
3,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 36
0 %
ikon: room 1 500
0 %
ikon: bed 3 900
1 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 3 %
Ryssland
1 %
Kina
84 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,5 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 46 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

46 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 46 800 bäddnätter i Nyslott (-14,3 %), av vilka 28 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets augusti.

40 700 nights (-9,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 100 nights (-37,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 167 000 bed nights (-6,2 %) för inhemska besökare och 64 600 (-3,0 %) för utlänningar i Nyslott, sammanlagt 232 000 (-5,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyslott av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 2,3 %.

23 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 75,9 procent inhemska och 24,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyslott i genomsnitt 1,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 3,2 nätter (+0,32).

115 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 115 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 35 procent.

Av lokala passagerare anlände 2,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 97,4 %.

Dessutom registrerades 300 passagerare som avreste från flygplatsen (-22,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 420 (-26,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 348 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 104 000 (+9,0 %)
  • Nuijamaa: 139 000 (+22,2 %)
  • Imatra: 60 400 (+5,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 18 000 (+18,5 %)
  • Niirala: 27 600 (+6,7 %)
  • Vartius: 9 600 (+7,0 %)
  • Kuusamo: 560 (+14,1 %)
  • Salla: 2 800 (+0,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 100 (+32,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 45 procent

Det gjordes totalt 90 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,2 miljoner euro (+9 700).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 12,3 miljoner euro och den ökade med 2,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 8,5 % 110 € 18,8 % 
Revpar (Registrerade) 53 € -5,9 % 50 € 5,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 17,2 %  53 € 26,5 % 

Taxfree-försäljning -3,2 %

Taxfree-försäljning minskade med tre procent från föregående år.

(Ryssar -0,6 %, Kineser -83,8 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 500 rum (+7)
3 900 bäddar (+32)

Rumsbeläggning 53,5 % (-8,2)
Osålda rum 710
Bädd beläggning 39,9 % (-4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,36/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa