Nyslott
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nyslott: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 300
48 %
ikon: finland 6 000
46 %
ikon: foreign 1 300
55 %
Topp 3:
Ryssland
850
53 %
Tyskland
260
42 %
Nederländerna
54
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 500
36 %
ikon: finland 4 000
31 %
ikon: foreign 480
59 %
Topp 3:
Ryssland
380
57 %
Tyskland
36
23 %
Frankrike
18
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 401 000 €
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,00 €
3,70 €
Rum
90,00 €
4,70 €
RevPAR
24,70 €
3,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
0 %
ikon: room 770
2 %
ikon: bed 2 200
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
18 %
ikon: bed 0,13
39 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,1 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 44 mm
9 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 7 300 bäddnätter i Nyslott (-48,1 %), av vilka 6 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 46 procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (850 nights).

5 400 nights (-51,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (-37,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 24 400 bäddnätter (-23,2 %) för inhemska besökare och 9 500 (-14,5 %) för utlänningar i Nyslott, sammanlagt 34 000 (-20,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyslott av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

4 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,4 procent inhemska och 10,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyslott i genomsnitt 1,5 nätter (-0,44) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,24).

157 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 157 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 50 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 138 passagerare som avreste från flygplatsen (-54,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 300 (-52,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

145 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 145 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 88,7 procent.

  • Vaalimaa: 34 800 (-50,5 %)
  • Nuijamaa: 59 000 (-44,4 %)
  • Imatra: 27 800 (-42,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 7 400 (-49,4 %)
  • Niirala: 14 700 (-35,2 %)
  • Vartius: 5 200 (-42,6 %)
  • Kuusamo: 530 (+4,5 %)
  • Salla: 1 400 (-56,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 1 100 (-66,2 %)

Ryska visumansökningar minskade med 59 procent

Det gjordes totalt 27 200 visumansökningar till Finland av ryssar. 77,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 401 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 401 000 euro (-321 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,7 miljoner euro och den minskade med 356 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € 5,5 % 91 € 7,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € 7,2 % 51 € 4,8 %
Revpar (Registrerade) 25 € -13,7 % 31 € 6,3 %

Taxfree-försäljning +10,0 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 10 procent från föregående år.

(Ryssar +9,6 %, Kineser -100,0 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+0)
770 rum (-15)
2 200 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 27,4 % (-6,1)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 13,1 % (-8,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "savonlinna + nyckelord"

Google söker efter "savonlinna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,83/10 (-0,13).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa