Nyslott
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Nyslott: Turismen i ett nötskal

ikon: star 11 200
20 %
ikon: finland 11 000
19 %
ikon: foreign 200
364 %
ikon: star 7 100
27 %
ikon: finland 6 900
25 %
ikon: foreign 117
318 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,90 €
2,50 €
Rum
90,00 €
1,60 €
RevPAR
36,10 €
8,20 €
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 730
1 %
ikon: bed 1 900
3 %
ikon: room 40 %
27 %
ikon: bed 21 %
28 %
ikon: temperatur 0,3 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 48 mm
8 mm

Registrerade gästnätter ökade med 20 procent

Under november 2021 upptecknades 11 200 registrerade gästnätter i Nyslott (+20,3 %), var av 11 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 360 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 20 procent i jämförelse med november förra året.

7 800 nights (+11,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 400 nights (+48,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 246 000 registrerade gästnätter (+28,6 %) för inhemska besökare och 13 400 (-14,2 %) för utländska besökare i Nyslott, de vill säga sammanlagt 259 000 (+25,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+70,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+53,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 278 000 nätter (+220,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyslott av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 0,1 %.

7 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyslott i genomsnitt 1,6 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,17).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

128 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 128 passagerare.

Utav alla passagerare som anlände var 2,3 % från utlandet, vilket betyder att 97,7 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 152 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 280.

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 48 procent

Totalt 35 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 70,7 procent.

  • Vaalimaa: 10 000 (+56,0 %)
  • Nuijamaa: 11 900 (+88,9 %)
  • Imatra: 2 900 (-16,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 21
  • Niirala: 6 900 (+43,0 %)
  • Vartius: 2 600 (+48,5 %)
  • Kuusamo: 66 (+153,8 %)
  • Salla: 121 (+266,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 60 (+160,9 %)

Försäljning av inkvartering 816 000 euro

Total försäljning av inkvartering under november var 816 000 euro (+61 400). Andelen från Airbnb och Vrbo var 17,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 670 000 euro (+137 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 146 000 euro (-75 500).

Totalt försäljningen för januari-november var 16,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 143 € -15,2 % 147 € -0,8 %
Adr (Registrerade) 90 € 1,8 % 105 € 5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 4,4 % 49 € 4,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 55 € -30,0 % 71 € -8,3 %
Revpar (Registrerade) 36 € 29,2 % 49 € 17,1 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-1)
730 rum (-6)
1 900 bäddar (-62)

Rumsbeläggning 40,1 % (+8,5)
Osålda rum 440
Bädd beläggning 20,6 % (+4,5)

Airbnb och Vrbo

183 inkvarteringsanläggningar (-22)
168 lägenheter (-22)
390 rum (-60)

Lägenhetsbeläggning 38,3 % (-8,1)
Osålda lägenheter 104

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Visit Savonlinna
Riihisaari
57130 SAVONLINNA
Puh. 044 417 4466
info@visitsavonlinna.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa