Seinäjoki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Seinäjoki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 000
45 %
ikon: finland 15 400
44 %
ikon: foreign 690
57 %
Topp 3:
Estland
230
12 %
Danmark
149
10 %
Tyskland
77
36 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 500
44 %
ikon: finland 9 300
43 %
ikon: foreign 140
75 %
Topp 3:
Estland
41
45 %
Italien
17
35 %
Danmark
17
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. €
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,20 €
8,20 €
Rum
93,20 €
3,00 €
RevPAR
31,30 €
16,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 1 100
4 %
ikon: bed 2 400
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 34 %
37 %
ikon: bed 22 %
44 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,2 °C
4,5 °C
ikon: nederbörd 62 mm
15 mm

16 000 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 16 000 registrerade bäddnätter i Seinäjoki-Regionen (-44,6 %), av vilka 15 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 690 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 44 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets november.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Estland (230 nights).

8 900 nights (-41,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 100 nights (-48,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 246 000 registrerade bäddnätter (-33,4 %) för inhemska besökare och 16 800 (-50,4 %) för utlänningar i Seinäjoki-Regionen, sammanlagt 263 000 (-34,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 817 000 registrerade bäddnätter (-47,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-34,2 %) nyttjades av nationella besökare och 86 800 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki-Regionen av det totala antalet registrerade bäddnätter var 2,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

9 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,02) och utländska besökare 4,9 nätter (+2,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,1 miljoner euro (-620 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 13,4 miljoner euro och den minskade med 6,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € 3,3 % 93 € 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 66 € 14,0 % 51 € 2,0 %
Revpar (Registrerade) 31 € -35,1 % 34 € -22,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 100 rum (-42)
2 400 bäddar (-38)

Rumsbeläggning 33,6 % (-20)
Osålda rum 750
Bädd beläggning 22,2 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "seinäjoki region + nyckelord"

Google söker efter "seinäjoki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa