Seinäjoki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Seinäjoki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 000
14 %
ikon: finland 27 300
14 %
ikon: foreign 1 600
16 %
Topp 3:
Frankrike
280
726 %
Estland
260
4 %
Sverige
164
39 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 000
10 %
ikon: finland 16 400
10 %
ikon: foreign 570
10 %
Topp 3:
Sverige
97
20 %
Estland
74
3 %
Tyskland
55
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. €
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,10 €
1,60 €
Rum
90,20 €
6,60 €
RevPAR
48,20 €
14,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
4 %
ikon: room 1 200
17 %
ikon: bed 2 500
26 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,3 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 77 mm
52 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under november 2019 registrerades 29 000 bäddnätter i Seinäjoki-Regionen (+13,9 %), av vilka 27 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (280 nights).

15 300 nights (+14,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 700 nights (+13,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 370 000 bäddnätter (+3,0 %) för inhemska besökare och 33 800 (+61,3 %) för utlänningar i Seinäjoki-Regionen, sammanlagt 404 000 (+6,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

17 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,7 procent inhemska och 3,3 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,7 miljoner euro (+245 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 20,2 miljoner euro och den ökade med 1,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € 7,9 % 90 € 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 2,8 % 50 € -0,6 %
Revpar (Registrerade) 48 € 43,6 %  44 € 8,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 200 rum (-240)
2 500 bäddar (-890)

Rumsbeläggning 53,5 % (+13)
Osålda rum 540
Bädd beläggning 39,4 % (+15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "seinäjoki region + nyckelord"

Google söker efter "seinäjoki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa