Seinäjoki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Seinäjoki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 800
9 %
ikon: finland 18 700
12 %
ikon: foreign 1 200
21 %
Topp 3:
Estland
270
325 %
Tyskland
240
123 %
Sverige
90
39 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 600
8 %
ikon: finland 12 100
10 %
ikon: foreign 420
29 %
Topp 3:
Estland
68
112 %
Sverige
59
28 %
Frankrike
45
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,90 €
5,90 €
Rum
97,70 €
11,80 €
RevPAR
37,10 €
6,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
8 %
ikon: room 1 100
3 %
ikon: bed 2 400
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,38
6 %
ikon: bed 0,27
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
8,8 °C
ikon: nederbörd 51 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under januari 2020 registrerades 19 800 bäddnätter i Seinäjoki-Regionen (+9,2 %), av vilka 18 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (270 nights).

11 100 nights (+14,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 700 nights (+3,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

12 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,7 procent inhemska och 3,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,3 miljoner euro (+215 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 13,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 10,0 %
Revpar (Registrerade) 37 € 20,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 100 rum (-30)
2 400 bäddar (-80)

Rumsbeläggning 38,0 % (+2,0)
Osålda rum 700
Bädd beläggning 27,4 % (+2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "seinäjoki region + nyckelord"

Google söker efter "seinäjoki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa