Seinäjoki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Seinäjoki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 50 000
11 %
ikon: finland 45 000
5 %
ikon: foreign 5 000
151 %
Topp 3:
Thailand
1 300
42 567 %
Sverige
650
77 %
Estland
450
69 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 27 700
11 %
ikon: finland 26 200
9 %
ikon: foreign 1 400
61 %
Topp 3:
Sverige
240
48 %
Thailand
230
7 567 %
Estland
134
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,3 milj.
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,90 €
0,70 €
Rum
88,40 €
1,20 €
RevPAR
47,00 €
3,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
4 %
ikon: room 1 300
1 %
ikon: bed 3 000
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 34 mm
41 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under augusti 2019 registrerades 50 000 bäddnätter i Seinäjoki-Regionen (+11,2 %), av vilka 45 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 151 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Thailand (1 300 nights).

34 500 nights (+2,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 15 500 nights (+36,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 286 000 bed nights (+1,5 %) för inhemska besökare och 18 500 (+37,1 %) för utlänningar i Seinäjoki-Regionen, sammanlagt 304 000 (+3,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,8 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

27 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,07) och utländska besökare 3,4 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,3 miljoner euro (+203 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 14,7 miljoner euro och den ökade med 220 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € -1,3 % 91 € 1,3 %
Revpar (Registrerade) 47 € 8,0 % 43 € 0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -1,6 % 48 € -1,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 300 rum (+18)
3 000 bäddar (+87)

Rumsbeläggning 53,2 % (+4,6)
Osålda rum 610
Bädd beläggning 42,4 % (+2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa