Seinäjoki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Seinäjoki-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 24 800
20 %
ikon: finland 23 500
47 %
ikon: foreign 1 300
72 %
ikon: star 14 700
50 %
ikon: finland 14 400
53 %
ikon: foreign 270
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,30 €
3,00 €
Rum
87,20 €
5,10 €
RevPAR
35,70 €
4,60 €
ikon: establishment 23
0 %
ikon: room 1 200
1 %
ikon: bed 2 700
2 %
ikon: room 41 %
21 %
ikon: bed 30 %
22 %
ikon: temperatur 6,8 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 110 mm
26 mm

Registrerade gästnätter ökade med 20 procent

Under oktober 2021 upptecknades 24 800 registrerade gästnätter i Seinäjoki-Regionen (+19,8 %), var av 23 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 47 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 72 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 20 procent i jämförelse med oktober förra året.

16 800 nights (+56,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 000 nights (-19,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 280 000 registrerade gästnätter (+21,3 %) för inhemska besökare och 13 300 (-17,1 %) för utländska besökare i Seinäjoki-Regionen, de vill säga sammanlagt 294 000 (+18,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+47,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+39,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,5 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,6 % och utländska gästnätter 0,7 %.

14 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 50 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,07) och utländska besökare 4,9 nätter (-8,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 1,3 miljoner euro (+152 000).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 13,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -5,5 % 90 € -3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € -5,5 % 46 € -7,3 %
Revpar (Registrerade) 36 € 14,7 % 36 € 7,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+15)
2 700 bäddar (-56)

Rumsbeläggning 40,9 % (+7,2)
Osålda rum 690
Bädd beläggning 29,9 % (+5,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa