Seinäjoki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Seinäjoki-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 42 700
7 %
ikon: finland 40 000
11 %
ikon: foreign 2 700
137 %
Topp 3:
Thailand
900
Sverige
580
317 %
Tyskland
175
317 %
ikon: star 24 700
7 %
ikon: finland 23 600
10 %
ikon: foreign 1 100
227 %
Topp 3:
Sverige
300
328 %
Thailand
250
Tyskland
78
152 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,00 €
4,20 €
Rum
95,00 €
1,40 €
RevPAR
46,60 €
2,30 €
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 1 300
1 %
ikon: bed 3 200
1 %
ikon: room 49 %
6 %
ikon: bed 35 %
5 %

42 700 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 42 700 registrerade gästnätter i Seinäjoki-Regionen (-7,2 %), var av 40 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 11 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 137 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Thailand (900 nights).

27 200 nights (-24,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 15 500 nights (+55,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 250 000 registrerade gästnätter (+7,8 %) för inhemska besökare och 14 600 (+142,9 %) för utländska besökare i Seinäjoki-Regionen, de vill säga sammanlagt 264 000 (+11,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+13,2 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-1,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 561 000 nätter (+114,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,8 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,3 % och utländska gästnätter 0,5 %.

24 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,9).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 2,2 miljoner euro (+19 600).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 14,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 1,5 % 97 € 6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 8,7 % 53 € 16,0 %
Revpar (Registrerade) 47 € -4,8 % 43 € 18,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 300 rum (-8)
3 200 bäddar (-36)

Rumsbeläggning 49,0 % (-3,2)
Osålda rum 670
Bädd beläggning 35,1 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa