Seinäjoki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Seinäjoki-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 89 900
33 %
ikon: finland 88 600
33 %
ikon: foreign 1 300
40 %
Topp 3:
Polen
520
17 133 %
Sverige
199
226 %
Indien
142
1 929 %
ikon: star 57 200
18 %
ikon: finland 56 700
17 %
ikon: foreign 420
27 %
Topp 3:
Sverige
96
109 %
Estland
67
191 %
Indien
59
743 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,20 €
1,70 €
Rum
102,40 €
9,00 €
RevPAR
69,40 €
21,90 €
ikon: establishment 25
0 %
ikon: room 1 300
2 %
ikon: bed 3 000
4 %
ikon: room 68 %
33 %
ikon: bed 71 %
36 %
ikon: temperatur 19,2 °C
4,2 °C
ikon: nederbörd 47 mm
56 mm

Registrerade gästnätter ökade med 33 procent

Under juli 2021 upptecknades 89 900 registrerade gästnätter i Seinäjoki-Regionen (+33,3 %), var av 88 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 33 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 40 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 33 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (520 nights).

79 700 nights (+38,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 200 nights (+4,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 187 000 registrerade gästnätter (+21,3 %) för inhemska besökare och 4 900 (-12,3 %) för utländska besökare i Seinäjoki-Regionen, de vill säga sammanlagt 192 000 (+20,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,7 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,8 % och utländska gästnätter 0,7 %.

57 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,3 procent inhemska och 0,7 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,18) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,28).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,4 miljoner euro (+975 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 8,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 734 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 9,7 % 90 € -3,9 %
Revpar (Registrerade) 69 € 46,1 % 34 € 3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 38 € 4,7 % 45 € -9,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (+30)
3 000 bäddar (+127)

Rumsbeläggning 67,8 % (+17)
Osålda rum 420
Bädd beläggning 70,8 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa