Seinäjoki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Seinäjoki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 200
86 %
ikon: finland 3 000
87 %
ikon: foreign 270
79 %
Topp 3:
Estland
182
22 %
Tyskland
30
62 %
Rumänien
16
300 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
88 %
ikon: finland 1 600
88 %
ikon: foreign 34
94 %
Topp 3:
Estland
19
67 %
Rumänien
4,0
0 %
Spanien
3,0
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 216 000 €
82 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,80 €
15,10 €
Rum
88,30 €
6,10 €
RevPAR
10,60 €
22,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
22 %
ikon: room 770
34 %
ikon: bed 1 700
33 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,12
70 %
ikon: bed 0,07
76 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
3,3 °C
ikon: nederbörd 37 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 200 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 3 200 bäddnätter i Seinäjoki-Regionen (-86,4 %), av vilka 3 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 87 procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 86 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (182 nights).

1 100 nights (-92,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 200 nights (-76,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 55 700 bäddnätter (-32,7 %) för inhemska besökare och 3 800 (-29,4 %) för utlänningar i Seinäjoki-Regionen, sammanlagt 59 600 (-32,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 88 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,15) och utländska besökare 7,9 nätter (+5,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 216 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 216 000 euro (-1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 3,8 miljoner euro och den minskade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 7,5 % 95 € 11,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € 29,3 % 64 € 16,7 %
Revpar (Registrerade) 11 € -68,0 % 32 € -7,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-5)
770 rum (-400)
1 700 bäddar (-830)

Rumsbeläggning 12,0 % (-28)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 7,4 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "seinäjoki region + nyckelord"

Google söker efter "seinäjoki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa