Seinäjoki
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Seinäjoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 500
7 %
ikon: finland 11 700
9 %
ikon: foreign 850
13 %
Topp 3:
Tyskland
181
74 %
Estland
160
321 %
Sverige
84
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 000
5 %
ikon: finland 8 700
7 %
ikon: foreign 320
20 %
Topp 3:
Sverige
55
19 %
Estland
47
176 %
Tyskland
31
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 890 000 €
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,10 €
2,30 €
Rum
97,80 €
5,00 €
RevPAR
42,20 €
3,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 680
1 %
ikon: bed 1 400
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,43
4 %
ikon: bed 0,3
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,6 °C
8,5 °C
ikon: nederbörd 51 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under januari 2020 registrerades 12 500 bäddnätter i Seinäjoki (+7,1 %), av vilka 11 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 850 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (181 nights).

5 000 nights (+11,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 500 nights (+4,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

9 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,5 procent inhemska och 3,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki i genomsnitt 1,3 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,22).

240 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 64 procent från föregående år.

Sammanlagt 5,0 kongresser anordnades (+3,0) under 2019.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 890 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 890 000 euro (+86 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 5,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € 3,3 %
Revpar (Registrerade) 42 € 9,4 %

Taxfree-försäljning -78,7 %

Taxfree-försäljning minskade med 79 procent från föregående år.

(Ryssar -77,1 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
680 rum (+4)
1 400 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 43,2 % (+1,6)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 30,0 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "seinäjoki + nyckelord"

Google söker efter "seinäjoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,17/10 (+0,02).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa