Seinäjoki
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Seinäjoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 300
8 %
ikon: finland 25 500
6 %
ikon: foreign 1 800
37 %
Topp 3:
Thailand
490
16 233 %
Estland
193
84 %
Sverige
164
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 300
10 %
ikon: finland 16 700
10 %
ikon: foreign 700
7 %
Topp 3:
Thailand
100
3 233 %
Sverige
91
2 %
Estland
71
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,40 €
1,00 €
Rum
94,20 €
0,10 €
RevPAR
53,20 €
2,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 700
0 %
ikon: bed 1 400
0 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 29 %
Ryssland
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,4 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 34 mm
44 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under augusti 2019 registrerades 27 300 bäddnätter i Seinäjoki (+7,6 %), av vilka 25 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 37 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Thailand (490 nights).

18 900 nights (+16,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 400 nights (-7,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 158 000 bed nights (+0,2 %) för inhemska besökare och 10 700 (+16,5 %) för utlänningar i Seinäjoki, sammanlagt 169 000 (+1,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

17 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki i genomsnitt 1,5 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,56).

240 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 64 procent från föregående år.

Sammanlagt 5,0 kongresser anordnades (+3,0) under 2019.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,6 miljoner euro (+86 200).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 10,7 miljoner euro och den ökade med 78 600 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 0,1 % 100 € 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € -1,7 % 64 € -0,4 %
Revpar (Registrerade) 53 € 5,7 % 49 € -7,1 %

Taxfree-försäljning -28,9 %

Taxfree-försäljning minskade med 29 procent från föregående år.

(Ryssar +3,0 %, Kineser -100,0 %, Japaner -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
700 rum (+3)
1 400 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 56,5 % (+3,0)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 45,6 % (+3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,18/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa