Seinäjoki
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Seinäjoki: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 800
19 %
ikon: finland 17 400
19 %
ikon: foreign 1 300
18 %
Topp 3:
Frankrike
280
778 %
Estland
170
13 %
Sverige
140
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 400
12 %
ikon: finland 11 900
13 %
ikon: foreign 480
7 %
Topp 3:
Sverige
80
4 %
Estland
58
41 %
Tyskland
46
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,20 €
0,20 €
Rum
96,00 €
5,20 €
RevPAR
61,00 €
9,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 680
4 %
ikon: bed 1 400
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,2 °C
3,1 °C
ikon: nederbörd 87 mm
57 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 19 procent

Under november 2019 registrerades 18 800 bäddnätter i Seinäjoki (+19,4 %), av vilka 17 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 19 procent och utländska bäddnätter ökade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 19 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (280 nights).

8 300 nights (+59,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 500 nights (-0,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 209 000 bäddnätter (+2,5 %) för inhemska besökare och 17 900 (+24,1 %) för utlänningar i Seinäjoki, sammanlagt 227 000 (+3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Seinäjoki av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,6 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

12 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Seinäjoki i genomsnitt 1,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,27).

240 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 64 procent från föregående år.

Sammanlagt 5,0 kongresser anordnades (+3,0) under 2019.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,3 miljoner euro (+209 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 14,7 miljoner euro och den ökade med 557 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 5,7 % 99 € 3,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € 0,4 % 65 € 0,1 %
Revpar (Registrerade) 61 € 18,3 %  51 € -2,2 %

Taxfree-försäljning +1,7 %

Taxfree-försäljning ökade med två procent från föregående år.

(Ryssar +79,7 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
680 rum (+23)
1 400 bäddar (+49)

Rumsbeläggning 63,5 % (+6,8)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 45,4 % (+6,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "seinäjoki + nyckelord"

Google söker efter "seinäjoki" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,08/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa