Sigtuna
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sigtuna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 43 000
43 %
ikon: sweden 34 900
46 %
ikon: foreign 8 100
30 %
Topp 3:
Förenta Staterna
2 200
9 %
Storbritannien
690
36 %
Norge
590
37 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 34 900
38 %
ikon: sweden 28 300
41 %
ikon: foreign 6 600
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 35,3 milj. SEK
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
820,50 SEK
59,60 SEK
Rum
1 107,00 SEK
52,10 SEK
RevPAR
334,20 SEK
455,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
26 %
ikon: room 3 700
31 %
ikon: bed 7 300
28 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
56 %
ikon: bed 0,2
54 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

43 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 43 000 bäddnätter i Sigtuna (-43,2 %), av vilka 34 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 46 procent och utländska bäddnätter minskade med 30 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (2 200 nights).

12 300 rooms (-53,5 %) bokades av fritidsresenärer och 19 600 rooms (-37,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 158 000 bäddnätter (-11,4 %) för inhemska besökare och 34 500 (+1,9 %) för utlänningar i Sigtuna, sammanlagt 193 000 (-9,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sigtuna av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 2,0 %.

34 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 38 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,2 procent inhemska och 18,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sigtuna i genomsnitt 1,2 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 35,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 35,3 miljoner SEK (-31,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 155,2 miljoner SEK och den minskade med 33,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -4,5 % 1 100 SEK -7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 820 SEK -6,8 % 800 SEK -9,5 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -57,7 % 530 SEK -32,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+6)
3 700 rum (+870)
7 300 bäddar (+1 600)

Rumsbeläggning 30,2 % (-38)
Osålda rum 2 600
Bädd beläggning 20,2 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sigtuna + nyckelord"

Google söker efter "sigtuna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,38/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa