Sigtuna
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sigtuna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 65 700
2 %
ikon: sweden 55 600
2 %
ikon: foreign 10 100
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 53 800
3 %
ikon: sweden 46 300
2 %
ikon: foreign 7 600
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 51,2 milj. SEK
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
779,30 SEK
16,60 SEK
Rum
1 123,20 SEK
57,00 SEK
RevPAR
644,60 SEK
31,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
9 %
ikon: room 3 000
11 %
ikon: bed 5 900
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under december 2019 registrerades 65 700 bäddnätter i Sigtuna (+1,7 %), av vilka 55 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets december.

23 800 rooms (-12,1 %) bokades av fritidsresenärer och 21 900 rooms (+32,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 785 000 bäddnätter (+1,7 %) för inhemska besökare och 155 000 (-7,0 %) för utlänningar i Sigtuna, sammanlagt 940 000 (+0,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sigtuna av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

53 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,0 procent inhemska och 14,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sigtuna i genomsnitt 1,2 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,3 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 51,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 51,2 miljoner SEK (-199 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 791,0 miljoner SEK och den minskade med 12,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -4,8 % 1 200 SEK -3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK -2,1 % 840 SEK -1,7 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK -4,7 % 780 SEK -6,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 000 rum (+280)
5 900 bäddar (+310)

Rumsbeläggning 57,4 % (+0,06)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 40,1 % (+0,25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sigtuna + nyckelord"

Google söker efter "sigtuna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,38/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa