Sigtuna
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sigtuna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 88 300
7 %
ikon: sweden 76 100
13 %
ikon: foreign 12 100
17 %
Topp 3:
Förenta Staterna
2 800
36 %
Storbritannien
1 300
9 %
Norge
1 000
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 69 800
0 %
ikon: sweden 60 200
3 %
ikon: foreign 9 700
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 82,9 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
939,50 SEK
4,40 SEK
Rum
1 259,50 SEK
25,00 SEK
RevPAR
952,50 SEK
28,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
9 %
ikon: room 3 000
11 %
ikon: bed 5 900
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under september 2019 registrerades 88 300 bäddnätter i Sigtuna (+7,4 %), av vilka 76 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (2 800 nights).

32 000 rooms (-7,2 %) bokades av fritidsresenärer och 33 800 rooms (+30,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 596 000 bäddnätter (+1,5 %) för inhemska besökare och 117 000 (-11,2 %) för utlänningar i Sigtuna, sammanlagt 713 000 (-0,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sigtuna av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

69 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,1 procent inhemska och 13,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sigtuna i genomsnitt 1,3 nätter (+0,11) och utländska besökare 1,3 nätter (+0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 82,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 82,9 miljoner SEK (+5,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 588,5 miljoner SEK och den minskade med 17,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -1,9 % 1 200 SEK -4,3 %
Revpar (Registrerade) 950 SEK -2,9 % 780 SEK -7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 940 SEK -0,5 % 830 SEK -2,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 000 rum (+280)
5 900 bäddar (+310)

Rumsbeläggning 75,6 % (-0,76)
Osålda rum 720
Bädd beläggning 50,1 % (+0,75)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,38/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa