Simrishamn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Simrishamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 19 500
17 %
ikon: sweden 17 100
18 %
ikon: foreign 2 400
8 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
0 %
Danmark
500
20 %
Norge
119
89 %
ikon: star 11 100
17 %
ikon: sweden 9 800
10 %
ikon: foreign 1 300
110 %
Genomsnittliga priser:
Natt
480,50 SEK
30,50 SEK
Rum
1 405,20 SEK
106,20 SEK
RevPAR
630,40 SEK
51,70 SEK
ikon: establishment 49
4 %
ikon: room 550
5 %
ikon: bed 1 300
7 %
ikon: room 45 %
15 %
ikon: bed 53 %
29 %

19 500 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 19 500 registrerade gästnätter i Simrishamn (-16,6 %), var av 17 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 18 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med åtta procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 17 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

5 500 rum (-23,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rum (+19,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 229 000 registrerade gästnätter (-6,4 %) för inhemska besökare och 29 600 (+81,1 %) för utländska besökare i Simrishamn, de vill säga sammanlagt 259 000 (-0,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Simrishamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,2 %.

11 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 17 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,9 procent inhemska och 12,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Simrishamn i genomsnitt 1,8 nätter (-0,59) och utländska besökare 1,8 nätter (-2,3).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,4 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 9,4 miljoner kronor (-1,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 103,8 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 13,4 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 8,2 % 1 700 SEK 23,5 %
Revpar (Registrerade) 630 SEK -7,6 % 880 SEK 21,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 6,8 % 400 SEK 15,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

49 inkvarteringsanläggningar (-2)
550 rum (-29)
1 300 bäddar (-89)

Rumsbeläggning 44,9 % (-7,6)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 53,3 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa