Simrishamn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Simrishamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 400
16 %
ikon: sweden 14 100
18 %
ikon: foreign 2 300
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 900
14 %
ikon: sweden 8 600
16 %
ikon: foreign 1 300
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,0 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
485,20 SEK
92,80 SEK
Rum
1 256,90 SEK
9,80 SEK
RevPAR
518,70 SEK
113,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 51
11 %
ikon: room 580
30 %
ikon: bed 1 400
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

16 400 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 16 400 bäddnätter i Simrishamn (-16,5 %), av vilka 14 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets september.

4 800 rooms (+5,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (-0,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 218 000 bäddnätter (-0,5 %) för inhemska besökare och 36 400 (-2,0 %) för utlänningar i Simrishamn, sammanlagt 254 000 (-0,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Simrishamn av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

9 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Simrishamn i genomsnitt 1,6 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 8,0 miljoner SEK (+249 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 90,4 miljoner SEK och den ökade med 20,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -0,8 % 1 500 SEK 7,3 %
Revpar (Registrerade) 520 SEK -18,0 %  700 SEK 3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 23,6 %  360 SEK 30,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

51 inkvarteringsanläggningar (+5)
580 rum (+133)
1 400 bäddar (+108)

Rumsbeläggning 41,3 % (-8,7)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 45,4 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,72/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa