Simrishamn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Simrishamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 600
14 %
ikon: sweden 4 300
12 %
ikon: foreign 280
37 %
Topp 3:
Danmark
112
35 %
Tyskland
44
15 %
Förenta Staterna
16
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
23 %
ikon: sweden 2 300
21 %
ikon: foreign 121
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
425,10 SEK
49,30 SEK
Rum
826,10 SEK
199,90 SEK
RevPAR
178,40 SEK
76,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 32
28 %
ikon: room 410
15 %
ikon: bed 950
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
13 %
ikon: bed 0,18
23 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 600 bäddnätter i Simrishamn (-13,6 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 37 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (112 nights).

1 400 rooms (-21,6 %) bokades av fritidsresenärer och 990 rooms (+39,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 10 900 bäddnätter (-1,5 %) för inhemska besökare och 1 200 (-6,1 %) för utlänningar i Simrishamn, sammanlagt 12 100 (-2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Simrishamn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Simrishamn i genomsnitt 1,9 nätter (+0,21) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,9 miljoner SEK (-566 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,9 miljoner SEK och den minskade med 271 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK -19,5 % 900 SEK -13,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK -10,4 % 490 SEK -2,5 %
Revpar (Registrerade) 178 SEK -30,0 % 190 SEK -15,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

32 inkvarteringsanläggningar (+7)
410 rum (+53)
950 bäddar (+128)

Rumsbeläggning 21,6 % (-3,2)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 18,2 % (-5,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "simrishamn + nyckelord"

Google söker efter "simrishamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,65/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa