Simrishamn
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Simrishamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 600
15 %
ikon: sweden 3 100
15 %
ikon: foreign 460
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 200
8 %
ikon: sweden 2 000
9 %
ikon: foreign 220
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
615,50 SEK
9,80 SEK
Rum
1 165,30 SEK
110,10 SEK
RevPAR
228,40 SEK
69,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
0 %
ikon: room 350
6 %
ikon: bed 800
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 3 600 bäddnätter i Simrishamn (-14,6 %), av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 460 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets december.

1 300 rooms (-0,6 %) bokades av fritidsresenärer och 630 rooms (-12,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 233 000 bäddnätter (-1,6 %) för inhemska besökare och 38 500 (-2,4 %) för utlänningar i Simrishamn, sammanlagt 272 000 (-1,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Simrishamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,4 procent inhemska och 9,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Simrishamn i genomsnitt 1,6 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,2 miljoner SEK (-337 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 100,7 miljoner SEK och den ökade med 20,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -8,6 % 1 400 SEK 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 1,6 % 370 SEK 27,4 % 
Revpar (Registrerade) 230 SEK -23,3 %  620 SEK 2,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+0)
350 rum (+19)
800 bäddar (+7)

Rumsbeläggning 19,6 % (-3,8)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 16,5 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "simrishamn + nyckelord"

Google söker efter "simrishamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,86/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa