Sjöbo
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sjöbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
161 %
ikon: sweden 2 400
169 %
ikon: foreign 330
118 %
Topp 3:
Rumänien
115
11 400 %
Danmark
43
72 %
Tyskland
42
223 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 440
13 %
ikon: sweden 370
22 %
ikon: foreign 71
115 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 835 000 SEK
83 %
Genomsnittliga priser:
Natt
302,20 SEK
130,10 SEK
Rum
1 066,30 SEK
431,90 SEK
RevPAR
414,60 SEK
200,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 88
87 %
ikon: bed 300
50 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 62 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 161 procent

Under december 2019 registrerades 2 800 bäddnätter i Sjöbo (+161,4 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 330 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 169 procent och utländska bäddnätter ökade med 118 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 161 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Rumänien (115 nights).

540 rooms (+203,9 %) bokades av fritidsresenärer och 240 rooms (+90,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 30 500 bäddnätter (+8,0 %) för inhemska besökare och 5 100 (-24,6 %) för utlänningar i Sjöbo, sammanlagt 35 600 (+1,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sjöbo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

440 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sjöbo i genomsnitt 6,6 nätter (+4,7) och utländska besökare 4,7 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 835 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 835 000 SEK (+378 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 12,1 miljoner SEK och den ökade med 4,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -28,8 %  1 100 SEK -34,9 % 
Revpar (Registrerade) 410 SEK -32,6 %  440 SEK -48,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK -30,1 %  340 SEK 63,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
88 rum (+41)
300 bäddar (+100)

Rumsbeläggning 38,9 % (-2,2)
Osålda rum 54
Bädd beläggning 34,9 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sjöbo + nyckelord"

Google söker efter "sjöbo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa