Sjöbo
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sjöbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
10 %
ikon: sweden 2 100
26 %
ikon: foreign 230
47 %
Topp 3:
Tyskland
45
63 %
Danmark
44
69 %
Polen
32
113 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
10 %
ikon: sweden 1 200
23 %
ikon: foreign 103
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj.
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
471,10 SEK
106,90 SEK
Rum
1 203,80 SEK
400,40 SEK
RevPAR
436,40 SEK
459,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
50 %
ikon: room 93
151 %
ikon: bed 310
81 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 69 mm
48 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2019 registrerades 2 300 bäddnätter i Sjöbo (+10,5 %), av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 47 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (45 nights).

430 rooms (+101,1 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rooms (+81,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 22 200 bäddnätter (-9,4 %) för inhemska besökare och 4 000 (-35,4 %) för utlänningar i Sjöbo, sammanlagt 26 200 (-14,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sjöbo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sjöbo i genomsnitt 1,7 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,1 miljoner SEK (+323 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 8,8 miljoner SEK och den ökade med 3,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -25,0 %  1 100 SEK -39,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 29,4 %  330 SEK 92,7 % 
Revpar (Registrerade) 440 SEK -51,3 %  430 SEK -52,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
93 rum (+56)
310 bäddar (+138)

Rumsbeläggning 36,3 % (-20)
Osålda rum 59
Bädd beläggning 26,2 % (-20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa