Sjöbo
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Sjöbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 900
52 %
ikon: sweden 7 300
51 %
ikon: foreign 600
65 %
Topp 3:
Tyskland
149
432 %
Danmark
122
40 %
Nederländerna
118
1 867 %
ikon: star 2 900
40 %
ikon: sweden 2 700
34 %
ikon: foreign 270
164 %
Genomsnittliga priser:
Natt
195,60 SEK
23,30 SEK
Rum
1 485,10 SEK
285,50 SEK
RevPAR
559,80 SEK
33,10 SEK
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 89
33 %
ikon: bed 300
16 %
ikon: room 38 %
24 %
ikon: bed 86 %
25 %
ikon: nederbörd 94 mm
32 mm

Registrerade gästnätter ökade med 52 procent

Under juli 2021 upptecknades 7 900 registrerade gästnätter i Sjöbo (+51,7 %), var av 7 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 51 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 65 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 52 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (149 nights).

850 rum (+18,3 %) bokades av fritidsresenärer och 190 rum (-17,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 15 900 registrerade gästnätter (+15,8 %) för inhemska besökare och 1 200 (+30,0 %) för utländska besökare i Sjöbo, de vill säga sammanlagt 17 100 (+16,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sjöbo av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 40 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sjöbo i genomsnitt 2,7 nätter (+0,3) och utländska besökare 2,3 nätter (-1,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,5 miljoner SEK (+405 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 3,9 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 120 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 23,8 % 1 000 SEK 4,9 %
Revpar (Registrerade) 560 SEK -5,6 % 230 SEK -11,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 196 SEK -10,6 % 230 SEK -16,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
89 rum (+22)
300 bäddar (+42)

Rumsbeläggning 37,7 % (-12)
Osålda rum 55
Bädd beläggning 85,8 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa