Sjöbo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sjöbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
2 %
ikon: sweden 1 100
16 %
ikon: foreign 128
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 510
13 %
ikon: sweden 480
6 %
ikon: foreign 32
57 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 450 000 SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
362,80 SEK
42,70 SEK
Rum
772,90 SEK
38,70 SEK
RevPAR
177,40 SEK
48,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 94
7 %
ikon: bed 310
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
17 %
ikon: bed 0,14
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 26 mm
75 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under mars 2020 registrerades 1 200 bäddnätter i Sjöbo (+1,7 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 128 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets mars.

153 rooms (-46,2 %) bokades av fritidsresenärer och 430 rooms (+32,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 900 bäddnätter (+8,0 %) för inhemska besökare och 280 (-65,3 %) för utlänningar i Sjöbo, sammanlagt 3 200 (-9,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sjöbo av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

510 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sjöbo i genomsnitt 2,3 nätter (+0,44) och utländska besökare 4,0 nätter (+0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 450 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 450 000 SEK (-44 400).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,4 miljoner SEK och den minskade med 260 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -4,8 % 820 SEK -9,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK -10,5 % 440 SEK -7,0 %
Revpar (Registrerade) 177 SEK -21,3 % 200 SEK -25,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
94 rum (+6)
310 bäddar (+13)

Rumsbeläggning 22,9 % (-4,8)
Osålda rum 72
Bädd beläggning 13,9 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sjöbo + nyckelord"

Google söker efter "sjöbo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa