Sjöbo
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Sjöbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 600
123 %
ikon: sweden 3 200
128 %
ikon: foreign 450
92 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
27 %
ikon: sweden 920
27 %
ikon: foreign 115
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
109 %
Genomsnittliga priser:
Natt
365,40 SEK
24,40 SEK
Rum
1 290,20 SEK
96,30 SEK
RevPAR
519,30 SEK
306,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
50 %
ikon: room 93
151 %
ikon: bed 310
81 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 69 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 123 procent

Under Oktober 2019 registrerades 3 600 bäddnätter i Sjöbo (+123,3 %), av vilka 3 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 128 procent och utländska bäddnätter ökade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 123 procent jämfört med förra årets Oktober.

610 rooms (+646,2 %) bokades av fritidsresenärer och 420 rooms (+11,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 25 400 bäddnätter (-1,9 %) för inhemska besökare och 4 500 (-30,8 %) för utlänningar i Sjöbo, sammanlagt 29 900 (-7,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner bäddnätter (+3,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 936 000 nätter (-2,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sjöbo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,9 procent inhemska och 11,1 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sjöbo i genomsnitt 3,5 nätter (+1,5) och utländska besökare 3,9 nätter (+1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,3 miljoner SEK (+694 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 10,1 miljoner SEK och den ökade med 4,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -6,9 % 1 100 SEK -36,8 % 
Revpar (Registrerade) 520 SEK -37,1 %  440 SEK -51,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK -6,3 % 340 SEK 83,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
93 rum (+56)
310 bäddar (+138)

Rumsbeläggning 40,3 % (-19)
Osålda rum 56
Bädd beläggning 40,6 % (+5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sjöbo + nyckelord"

Google söker efter "sjöbo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa