Skåne Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Skåne: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 916 000
7 %
ikon: sweden 622 000
5 %
ikon: foreign 294 000
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 308,8 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
337,30 SEK
15,60 SEK
Rum
945,00 SEK
8,00 SEK
RevPAR
684,30 SEK
3,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 350
3 %
ikon: room 13 400
4 %
ikon: bed 32 300
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under augusti 2019 registrerades 916 000 bäddnätter i Region Skåne (+7,3 %), av vilka 622 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 294 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 3,6 miljoner bed nights (+4,9 %) för inhemska besökare och 1,3 miljoner (+7,5 %) för utlänningar i Region Skåne, sammanlagt 4,9 miljoner (+5,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 10,3 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Skåne av det totala antalet bäddnätter var 10,3 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 10,2 % och utländska bäddnätter 10,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 308,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 308,8 miljoner SEK (+7,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,9 miljarder SEK och den ökade med 102,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -0,8 % 930 SEK 1,9 %
Revpar (Registrerade) 680 SEK -0,5 % 570 SEK 1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK -4,4 % 390 SEK -0,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

350 inkvarteringsanläggningar (+10)
13 400 rum (+550)
32 300 bäddar (+2 100)

Rumsbeläggning 72,4 % (+0,26)
Osålda rum 3 700
Bädd beläggning 58,3 % (-0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa