Skåne Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skåne Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 299 000
9 %
ikon: sweden 224 000
8 %
ikon: foreign 74 500
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 168,7 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
565,10 SEK
15,10 SEK
Rum
906,00 SEK
38,00 SEK
RevPAR
419,60 SEK
25,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 290
5 %
ikon: room 12 600
5 %
ikon: bed 29 500
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,46
2 %
ikon: bed 0,3
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under januari 2020 registrerades 299 000 bäddnätter i Skåne Län (+8,9 %), av vilka 224 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 74 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,7 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skåne Län av det totala antalet bäddnätter var 7,7 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,3 % och utländska bäddnätter 9,3 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 168,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 168,7 miljoner SEK (+17,9 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 4,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 2,7 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK 6,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

290 inkvarteringsanläggningar (+15)
12 600 rum (+660)
29 500 bäddar (+2 000)

Rumsbeläggning 46,3 % (+0,96)
Osålda rum 6 800
Bädd beläggning 30,5 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skåne county + nyckelord"

Google söker efter "skåne county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa