Skåne Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skåne Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 141 000
67 %
ikon: sweden 127 000
60 %
ikon: foreign 13 800
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 48,1 milj. SEK
76 %
Genomsnittliga priser:
Natt
340,90 SEK
134,20 SEK
Rum
792,00 SEK
105,00 SEK
RevPAR
119,70 SEK
365,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 330
4 %
ikon: room 12 400
5 %
ikon: bed 30 100
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
72 %
ikon: bed 0,11
72 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

141 000 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 141 000 bäddnätter i Skåne Län (-66,5 %), av vilka 127 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 60 procent och utländska bäddnätter minskade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 67 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 773 000 bäddnätter (-22,8 %) för inhemska besökare och 201 000 (-39,5 %) för utlänningar i Skåne Län, sammanlagt 974 000 (-26,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 10,9 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skåne Län av det totala antalet bäddnätter var 10,9 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 10,8 % och utländska bäddnätter 11,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 48,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 48,1 miljoner SEK (-152,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 501,3 miljoner SEK och den minskade med 198,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 790 SEK -11,7 % 880 SEK 0,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK -28,2 % 510 SEK -1,8 %
Revpar (Registrerade) 120 SEK -75,3 % 320 SEK -28,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

330 inkvarteringsanläggningar (-12)
12 400 rum (-600)
30 100 bäddar (-240)

Rumsbeläggning 15,1 % (-39)
Osålda rum 10 600
Bädd beläggning 10,9 % (-28)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skåne county + nyckelord"

Google söker efter "skåne county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa