Skåne Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skåne Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 379 000
4 %
ikon: sweden 291 000
5 %
ikon: foreign 88 100
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 233,8 milj. SEK
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
616,70 SEK
41,40 SEK
Rum
956,00 SEK
29,00 SEK
RevPAR
587,30 SEK
38,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 300
1 %
ikon: room 12 900
4 %
ikon: bed 30 200
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under november 2019 registrerades 379 000 bäddnätter i Skåne Län (+3,5 %), av vilka 291 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 88 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 4,6 miljoner bäddnätter (+4,4 %) för inhemska besökare och 1,7 miljoner (+6,5 %) för utlänningar i Skåne Län, sammanlagt 6,2 miljoner (+5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 10,4 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skåne Län av det totala antalet bäddnätter var 10,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 10,0 % och utländska bäddnätter 12,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 233,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 233,8 miljoner SEK (+23,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 2,7 miljarder SEK och den ökade med 161,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 3,1 % 940 SEK 2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 7,2 % 430 SEK 1,4 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK 7,0 % 580 SEK 2,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

300 inkvarteringsanläggningar (-4)
12 900 rum (+510)
30 200 bäddar (+2 100)

Rumsbeläggning 61,4 % (+2,2)
Osålda rum 5 000
Bädd beläggning 40,0 % (-0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skåne county + nyckelord"

Google söker efter "skåne county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa