Skara
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Skara: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 900
35 %
ikon: sweden 5 000
1 %
ikon: foreign 1 900
1 475 %
Topp 3:
Danmark
1 100
3 583 %
Norge
510
3 831 %
Tyskland
75
317 %
ikon: star 3 900
46 %
ikon: sweden 2 900
12 %
ikon: foreign 980
1 676 %
Genomsnittliga priser:
Natt
733,50 SEK
196,20 SEK
Rum
1 084,30 SEK
127,70 SEK
RevPAR
610,30 SEK
178,80 SEK
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 280
35 %
ikon: bed 630
17 %
ikon: room 56 %
25 %
ikon: bed 36 %
19 %
ikon: temperatur 8,7 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 57 mm
48 mm

Registrerade gästnätter ökade med 35 procent

Under oktober 2021 upptecknades 6 900 registrerade gästnätter i Skara (+35,2 %), var av 5 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 500 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 35 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (1 100 nights).

1 800 rum (+2,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 800 rum (+163,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 90 300 registrerade gästnätter (+114,3 %) för inhemska besökare och 5 500 (+492,8 %) för utländska besökare i Skara, de vill säga sammanlagt 95 800 (+122,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skara av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,3 %.

3 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 46 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 74,8 procent inhemska och 25,2 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skara i genomsnitt 1,7 nätter (-0,18) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,24).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 5,1 miljoner SEK (+2,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 47,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 25,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 13,4 % 1 400 SEK 42,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 36,5 % 490 SEK -4,1 %
Revpar (Registrerade) 610 SEK 41,4 % 620 SEK 76,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
280 rum (+72)
630 bäddar (+91)

Rumsbeläggning 56,3 % (+11)
Osålda rum 121
Bädd beläggning 36,2 % (+5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,69/10 (-0,64).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa