Skara
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skara: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 000
10 %
ikon: sweden 6 500
7 %
ikon: foreign 510
93 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
6 %
ikon: sweden 4 000
3 %
ikon: foreign 250
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
572,80 SEK
15,80 SEK
Rum
886,80 SEK
90,50 SEK
RevPAR
462,20 SEK
3,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 290
7 %
ikon: bed 690
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,7 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 66 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2019 registrerades 7 000 bäddnätter i Skara (+10,1 %), av vilka 6 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 510 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

2 000 rooms (+34,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 500 rooms (+7,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 126 000 bäddnätter (-8,8 %) för inhemska besökare och 21 600 (+172,4 %) för utlänningar i Skara, sammanlagt 147 000 (+1,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skara av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skara i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,0 miljoner SEK (+266 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 53,6 miljoner SEK och den ökade med 23,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -9,3 % 1 400 SEK 51,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK -2,7 % 360 SEK 74,9 % 
Revpar (Registrerade) 460 SEK -0,8 % 690 SEK 62,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+19)
690 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 52,1 % (+4,4)
Osålda rum 138
Bädd beläggning 33,6 % (+0,83)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,28/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa