Skara
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skara: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
9 %
ikon: sweden 2 600
7 %
ikon: foreign 102
76 %
Topp 3:
Polen
36
3 500 %
Schweiz
22
Norge
20
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
2 %
ikon: sweden 1 700
2 %
ikon: foreign 40
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
715,10 SEK
56,00 SEK
Rum
884,30 SEK
107,20 SEK
RevPAR
279,60 SEK
19,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 280
1 %
ikon: bed 630
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,4 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 75 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 2 700 bäddnätter i Skara (+8,5 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 102 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 76 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (36 nights).

810 rooms (+8,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (+15,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 139 000 bäddnätter (-7,5 %) för inhemska besökare och 22 200 (+166,3 %) för utlänningar i Skara, sammanlagt 161 000 (+1,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skara av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,7 procent inhemska och 2,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skara i genomsnitt 1,5 nätter (+0,12) och utländska besökare 2,5 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,0 miljoner SEK (+12 300).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 62,6 miljoner SEK och den ökade med 23,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 880 SEK -10,8 %  1 300 SEK 35,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK -7,3 % 390 SEK 56,0 % 
Revpar (Registrerade) 280 SEK -6,5 % 620 SEK 45,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (+4)
630 bäddar (+3)

Rumsbeläggning 31,6 % (+1,5)
Osålda rum 189
Bädd beläggning 17,0 % (+1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skara + nyckelord"

Google söker efter "skara" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,12/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa