Skara
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Skara: Turismen i ett nötskal

ikon: star 27 100
236 %
ikon: sweden 26 300
232 %
ikon: foreign 780
446 %
Topp 3:
Norge
300
508 %
Tyskland
120
532 %
Danmark
85
286 %
ikon: star 13 800
244 %
ikon: sweden 13 400
240 %
ikon: foreign 440
441 %
Genomsnittliga priser:
Natt
401,30 SEK
4,10 SEK
Rum
1 829,00 SEK
554,50 SEK
RevPAR
1 490,50 SEK
782,30 SEK
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 290
33 %
ikon: bed 690
15 %
ikon: room 81 %
47 %
ikon: bed 154 %
170 %
ikon: temperatur 18,9 °C
4,3 °C
ikon: nederbörd 124 mm
11 mm

Registrerade gästnätter ökade med 240 procent

Under juli 2021 upptecknades 27 100 registrerade gästnätter i Skara (+235,8 %), var av 26 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 230 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 450 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 240 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (300 nights).

5 000 rum (+128,5 %) bokades av fritidsresenärer och 910 rum (+192,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 56 500 registrerade gästnätter (+110,2 %) för inhemska besökare och 1 500 (+165,6 %) för utländska besökare i Skara, de vill säga sammanlagt 58 000 (+111,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skara av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

13 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 240 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skara i genomsnitt 2,0 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,02).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 10,9 miljoner SEK (+7,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 27,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 12,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 43,5 % 1 400 SEK 46,1 %
Revpar (Registrerade) 1 500 SEK 110,5 % 540 SEK 65,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK 1,0 % 470 SEK -9,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
290 rum (+72)
690 bäddar (+91)

Rumsbeläggning 81,5 % (+26)
Osålda rum 53
Bädd beläggning 153,8 % (+97)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,62/10 (+0,45).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa