Skara
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skara: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
32 %
ikon: sweden 2 900
29 %
ikon: foreign 36
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
38 %
ikon: sweden 1 800
36 %
ikon: foreign 14
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
614,80 SEK
5,70 SEK
Rum
902,80 SEK
28,50 SEK
RevPAR
246,10 SEK
67,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 280
0 %
ikon: bed 630
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
24 %
ikon: bed 0,17
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 53 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 900 bäddnätter i Skara (-31,7 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 36 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets mars.

750 rooms (-42,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-28,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 11 600 bäddnätter (-3,0 %) för inhemska besökare och 240 (-38,7 %) för utlänningar i Skara, sammanlagt 11 800 (-4,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skara av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 38 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skara i genomsnitt 1,6 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,8 miljoner SEK (-859 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 6,7 miljoner SEK och den minskade med 628 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 3,3 % 850 SEK 2,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK -0,9 % 570 SEK -4,6 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -21,4 % 300 SEK -4,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (+0)
630 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 27,3 % (-8,6)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 16,7 % (-5,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skara + nyckelord"

Google söker efter "skara" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,37/10 (-0,16).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa