Skellefteå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skellefteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 800
12 %
ikon: sweden 12 000
11 %
ikon: foreign 1 800
17 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 400
1 %
ikon: sweden 6 600
0 %
ikon: foreign 840
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,7 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
560,90 SEK
123,90 SEK
Rum
994,10 SEK
49,10 SEK
RevPAR
379,40 SEK
4,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 710
13 %
ikon: bed 1 300
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,6 °C
2,2 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 800 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 13 800 bäddnätter i Skellefteå (-12,1 %), av vilka 12 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets december.

2 800 rooms (+12,9 %) bokades av fritidsresenärer och 5 000 rooms (+4,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 269 000 bäddnätter (+1,1 %) för inhemska besökare och 126 000 (+7,3 %) för utlänningar i Skellefteå, sammanlagt 394 000 (+3,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skellefteå av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

7 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,7 procent inhemska och 11,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skellefteå i genomsnitt 1,8 nätter (-0,24) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,7 miljoner SEK (+880 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 157,1 miljoner SEK och den ökade med 37,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 5,2 % 1 200 SEK 24,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 28,3 % 400 SEK 27,3 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -1,0 % 640 SEK 16,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
710 rum (+81)
1 300 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 38,2 % (-2,4)
Osålda rum 440
Bädd beläggning 37,0 % (-9,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skellefteå + nyckelord"

Google söker efter "skellefteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,32/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa