Skellefteå
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skellefteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 400
29 %
ikon: sweden 20 100
7 %
ikon: foreign 7 400
201 %
Topp 3:
Norge
3 000
444 %
Tyskland
2 200
863 %
Finland
420
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 500
8 %
ikon: sweden 10 000
8 %
ikon: foreign 1 600
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,2 milj.
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
555,00 SEK
69,30 SEK
Rum
1 142,50 SEK
166,80 SEK
RevPAR
729,20 SEK
191,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
0 %
ikon: room 700
12 %
ikon: bed 1 200
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,6 °C
1,7 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 29 procent

Under september 2019 registrerades 27 400 bäddnätter i Skellefteå (+28,9 %), av vilka 20 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 200 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 29 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (3 000 nights).

3 300 rooms (+18,6 %) bokades av fritidsresenärer och 10 000 rooms (+28,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 223 000 bäddnätter (+2,3 %) för inhemska besökare och 119 000 (+7,2 %) för utlänningar i Skellefteå, sammanlagt 342 000 (+3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skellefteå av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

11 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,5 procent inhemska och 13,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skellefteå i genomsnitt 2,0 nätter (-0,02) och utländska besökare 4,7 nätter (+3,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 15,2 miljoner SEK (+4,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 123,8 miljoner SEK och den ökade med 34,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 17,1 %  1 300 SEK 31,6 % 
Revpar (Registrerade) 730 SEK 35,6 %  670 SEK 23,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 14,3 %  360 SEK 33,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (+0)
700 rum (+75)
1 200 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 63,8 % (+8,7)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 74,2 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,08/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa