Skellefteå
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skellefteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 000
27 %
ikon: sweden 12 600
28 %
ikon: foreign 1 500
17 %
Topp 3:
Norge
400
76 %
Danmark
320
1 238 %
Finland
192
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 600
42 %
ikon: sweden 5 000
42 %
ikon: foreign 510
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,9 milj. SEK
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
565,20 SEK
8,50 SEK
Rum
1 107,20 SEK
6,40 SEK
RevPAR
367,40 SEK
158,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 710
1 %
ikon: bed 1 400
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
31 %
ikon: bed 0,33
39 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,9 °C
2,2 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 14 000 bäddnätter i Skellefteå (-26,8 %), av vilka 12 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 27 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (400 nights).

1 800 rooms (-30,6 %) bokades av fritidsresenärer och 5 300 rooms (-24,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 41 900 bäddnätter (-15,2 %) för inhemska besökare och 6 400 (+4,3 %) för utlänningar i Skellefteå, sammanlagt 48 300 (-13,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skellefteå av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

5 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skellefteå i genomsnitt 2,5 nätter (+0,48) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,89).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 7,9 miljoner SEK (-2,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 29,5 miljoner SEK och den minskade med 955 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 0,6 % 1 100 SEK 0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 1,5 % 610 SEK 11,3 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK -30,1 % 470 SEK -10,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
710 rum (+10)
1 400 bäddar (+169)

Rumsbeläggning 33,2 % (-15)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 32,7 % (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skellefteå + nyckelord"

Google söker efter "skellefteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,79/10 (-0,92).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa