Skellefteå
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skellefteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 700
20 %
ikon: sweden 11 000
23 %
ikon: foreign 1 700
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 300
54 %
ikon: sweden 3 900
54 %
ikon: foreign 410
46 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,1 milj. SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
636,20 SEK
64,60 SEK
Rum
945,70 SEK
59,80 SEK
RevPAR
377,50 SEK
161,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 700
1 %
ikon: bed 1 400
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 40 %
25 %
ikon: bed 31 %
30 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,1 °C
6,0 °C

12 700 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 12 700 registrerade bäddnätter i Skellefteå (-20,3 %), av vilka 11 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 23 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets november.

1 800 rooms (-48,6 %) bokades av fritidsresenärer och 6 700 rooms (-11,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 213 000 registrerade bäddnätter (-17,0 %) för inhemska besökare och 23 100 (-81,3 %) för utlänningar i Skellefteå, sammanlagt 236 000 (-37,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skellefteå av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,8 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

4 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skellefteå i genomsnitt 2,8 nätter (+1,1) och utländska besökare 4,3 nätter (+2,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 8,1 miljoner SEK (-3,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 102,1 miljoner SEK och den minskade med 47,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -6,0 % 1 100 SEK -11,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK -9,2 % 430 SEK 10,1 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -29,9 % 450 SEK -31,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+1)
700 rum (+10)
1 400 bäddar (+169)

Rumsbeläggning 39,9 % (-14)
Osålda rum 420
Bädd beläggning 30,8 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "skellefteå + nyckelord"

Google söker efter "skellefteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 7,74/10 (-0,12).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa