Skinnskatteberg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skinnskatteberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 100
ikon: sweden 4 900
ikon: foreign 200
Topp 3:
Estland
75
Litauen
50
Polen
23
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
ikon: sweden 2 500
ikon: foreign 53
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
330,50 SEK
Rum
1 110,80 SEK
RevPAR
432,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 131
96 %
ikon: bed 340
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 5 100 bäddnätter i Skinnskatteberg, av vilka 4 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (75 nights).

560 rooms bokades av fritidsresenärer och 960 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skinnskatteberg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skinnskatteberg i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 3,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,7 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 430 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
131 rum (+64)
340 bäddar (+42)

Rumsbeläggning 38,9 %
Osålda rum 80
Bädd beläggning 50,3 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skinnskatteberg + nyckelord"

Google söker efter "skinnskatteberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa