Skinnskatteberg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skinnskatteberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
ikon: sweden 3 100
ikon: foreign 11
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
ikon: sweden 1 300
ikon: foreign 9,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 681 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
222,20 SEK
Rum
1 356,30 SEK
RevPAR
237,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 93
ikon: bed 250
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
ikon: bed 0,39

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 100 bäddnätter i Skinnskatteberg, av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 11 av utländska besökare.

420 rooms bokades av fritidsresenärer och 82 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 10 500 bäddnätter för inhemska besökare och 47 för utlänningar i Skinnskatteberg, sammanlagt 10 500 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skinnskatteberg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 %, av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 99,3 procent inhemska och 0,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skinnskatteberg i genomsnitt 2,4 nätter och utländska besökare 1,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 681 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 681 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 1 200 SEK
Revpar (Registrerade) 240 SEK 360 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK 280 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
93 rum
250 bäddar

Rumsbeläggning 17,5 %
Osålda rum 77
Bädd beläggning 39,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skinnskatteberg + nyckelord"

Google söker efter "skinnskatteberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa