Skövde
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skövde: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 600
3 %
ikon: sweden 14 700
10 %
ikon: foreign 3 000
56 %
Topp 3:
Förenta Staterna
360
40 %
Tyskland
240
48 %
Norge
123
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 200
5 %
ikon: sweden 9 000
10 %
ikon: foreign 1 200
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,9 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
841,90 SEK
69,10 SEK
Rum
1 131,00 SEK
38,30 SEK
RevPAR
623,20 SEK
43,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 800
6 %
ikon: bed 1 700
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,2 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 71 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

17 600 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 17 600 bäddnätter i Skövde (-2,6 %), av vilka 14 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (360 nights).

4 800 rooms (+1,2 %) bokades av fritidsresenärer och 8 400 rooms (+3,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 150 000 bäddnätter (-2,4 %) för inhemska besökare och 26 800 (+5,4 %) för utlänningar i Skövde, sammanlagt 177 000 (-1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skövde av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

10 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,8 procent inhemska och 12,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skövde i genomsnitt 1,6 nätter (+0,0) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 14,9 miljoner SEK (+850 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 115,8 miljoner SEK och den ökade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,5 % 1 000 SEK 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 840 SEK 8,9 % 650 SEK 4,6 %
Revpar (Registrerade) 620 SEK -6,6 % 540 SEK -4,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
800 rum (+48)
1 700 bäddar (+86)

Rumsbeläggning 55,1 % (-5,9)
Osålda rum 360
Bädd beläggning 35,3 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skövde + nyckelord"

Google söker efter "skövde" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa