Skövde
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skövde: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 800
44 %
ikon: sweden 7 900
43 %
ikon: foreign 920
46 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 100
48 %
ikon: sweden 4 600
49 %
ikon: foreign 480
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,8 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
879,30 SEK
136,90 SEK
Rum
1 152,20 SEK
98,50 SEK
RevPAR
324,80 SEK
158,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 790
2 %
ikon: bed 1 600
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
39 %
ikon: bed 0,18
45 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,3 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 54 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 8 800 bäddnätter i Skövde (-43,7 %), av vilka 7 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 920 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 43 procent och utländska bäddnätter minskade med 46 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets mars.

2 100 rooms (-52,6 %) bokades av fritidsresenärer och 4 600 rooms (-29,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 31 200 bäddnätter (-24,3 %) för inhemska besökare och 4 600 (-8,5 %) för utlänningar i Skövde, sammanlagt 35 800 (-22,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skövde av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

5 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skövde i genomsnitt 1,7 nätter (+0,16) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 7,8 miljoner SEK (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 28,3 miljoner SEK och den minskade med 5,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 9,4 % 1 100 SEK 6,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 880 SEK 18,4 % 790 SEK 9,4 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK -32,8 % 400 SEK -17,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
790 rum (+15)
1 600 bäddar (-16)

Rumsbeläggning 28,2 % (-18)
Osålda rum 570
Bädd beläggning 17,7 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skövde + nyckelord"

Google söker efter "skövde" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 6,93/10 (-1,5).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa