Skövde
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skövde: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 300
8 %
ikon: sweden 9 400
10 %
ikon: foreign 1 900
3 %
Topp 3:
Förenta Staterna
169
7 %
Tyskland
131
5 %
Danmark
80
38 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 600
10 %
ikon: sweden 6 100
5 %
ikon: foreign 520
46 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,2 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
726,80 SEK
27,30 SEK
Rum
1 133,20 SEK
25,50 SEK
RevPAR
358,00 SEK
20,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 800
6 %
ikon: bed 1 700
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 81 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under december 2019 registrerades 11 300 bäddnätter i Skövde (+7,5 %), av vilka 9 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (169 nights).

2 800 rooms (-2,0 %) bokades av fritidsresenärer och 4 400 rooms (+3,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 187 000 bäddnätter (-3,0 %) för inhemska besökare och 33 600 (+7,6 %) för utlänningar i Skövde, sammanlagt 221 000 (-1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skövde av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

6 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skövde i genomsnitt 1,5 nätter (+0,2) och utländska besökare 3,7 nätter (+1,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 8,2 miljoner SEK (+285 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 151,5 miljoner SEK och den ökade med 3,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 2,3 % 1 100 SEK -0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK -3,6 % 690 SEK 4,2 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -5,4 % 530 SEK -6,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
800 rum (+48)
1 700 bäddar (+86)

Rumsbeläggning 31,6 % (-2,6)
Osålda rum 540
Bädd beläggning 23,6 % (+0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skövde + nyckelord"

Google söker efter "skövde" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,83/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa