Skurup
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skurup: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
61 %
ikon: sweden 1 300
57 %
ikon: foreign 34
92 %
Topp 3:
Norge
26
75 %
Danmark
8,0
96 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
53 %
ikon: sweden 1 200
50 %
ikon: foreign 27
89 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 972 000 SEK
63 %
Genomsnittliga priser:
Natt
717,60 SEK
38,70 SEK
Rum
1 422,60 SEK
391,60 SEK
RevPAR
330,60 SEK
676,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 111
14 %
ikon: bed 250
13 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
58 %
ikon: bed 0,21
64 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 400 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 400 bäddnätter i Skurup (-61,1 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 61 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (26 nights).

570 rooms (-49,2 %) bokades av fritidsresenärer och 113 rooms (-65,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 7 100 bäddnätter för inhemska besökare och 560 för utlänningar i Skurup, sammanlagt 7 600 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skurup av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skurup i genomsnitt 1,1 nätter (-0,18) och utländska besökare 1,3 nätter (-0,51).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 972 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 972 000 SEK (-1,7 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -21,6 % 1 600 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK -5,1 % 850 SEK
Revpar (Registrerade) 330 SEK -67,2 % 760 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
111 rum (+14)
250 bäddar (+28)

Rumsbeläggning 23,2 % (-32)
Osålda rum 85
Bädd beläggning 21,1 % (-37)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skurup + nyckelord"

Google söker efter "skurup" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa