Skurup
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skurup: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 600
ikon: sweden 2 400
ikon: foreign 210
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
ikon: sweden 2 300
ikon: foreign 169
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,3 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
886,20 SEK
Rum
1 564,30 SEK
RevPAR
1 010,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
75 %
ikon: room 86
ikon: bed 195
Väder ikon
Väder (augusti)
ikon: nederbörd 31 mm
45 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 600 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 2 600 bäddnätter i Skurup, av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare.

950 rooms bokades av fritidsresenärer och 550 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner bäddnätter (+3,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 936 000 nätter (-2,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skurup av det totala antalet bäddnätter var 0,1 %, av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skurup i genomsnitt 1,1 nätter och utländska besökare 1,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 2,3 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 1 000 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 890 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
86 rum
195 bäddar

Rumsbeläggning 64,6 %
Osålda rum 30
Bädd beläggning 50,9 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skurup + nyckelord"

Google söker efter "skurup" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 9,12/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa