Skurup
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Skurup: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 600
ikon: sweden 2 900
ikon: foreign 640
Topp 3:
Danmark
260
Tyskland
164
Norge
82
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
ikon: sweden 2 200
ikon: foreign 360
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,8 milj.
Genomsnittliga priser:
Natt
786,30 SEK
Rum
1 670,60 SEK
RevPAR
1 057,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
29 %
ikon: room 97
13 %
ikon: bed 220
11 %
Väder ikon
Väder (augusti)
ikon: nederbörd 31 mm
45 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 600 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 600 bäddnätter i Skurup, av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 640 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (260 nights).

1 100 rooms bokades av fritidsresenärer och 600 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skurup av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 86,3 procent inhemska och 13,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skurup i genomsnitt 1,3 nätter och utländska besökare 1,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,8 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 790 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
97 rum (+11)
220 bäddar (+22)

Rumsbeläggning 63,3 %
Osålda rum 36
Bädd beläggning 60,3 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 9,12/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa