Skurup
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Skurup: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
7 %
ikon: sweden 2 000
7 %
ikon: foreign 230
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
10 %
ikon: sweden 2 000
8 %
ikon: foreign 167
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
877,30 SEK
1,50 SEK
Rum
1 706,90 SEK
63,30 SEK
RevPAR
1 096,50 SEK
67,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 85
33 %
ikon: bed 195
29 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,64
9 %
ikon: bed 0,55
2 %
Väder ikon
Väder (augusti 2019)
ikon: nederbörd 31 mm
45 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under februari 2020 registrerades 2 300 bäddnätter i Skurup (+7,2 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets februari.

970 rooms (+12,7 %) bokades av fritidsresenärer och 189 rooms (-27,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 4 000 bäddnätter för inhemska besökare och 450 för utlänningar i Skurup, sammanlagt 4 500 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Skurup av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Skurup i genomsnitt 1,0 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,22).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 2,0 miljoner SEK (+136 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 3,8 % 1 700 SEK
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK -5,8 % 1 100 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 880 SEK 0,2 % 910 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
85 rum (+21)
195 bäddar (+44)

Rumsbeläggning 64,2 % (-6,6)
Osålda rum 30
Bädd beläggning 55,3 % (-0,98)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "skurup + nyckelord"

Google söker efter "skurup" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 9,12/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa