Smedjebacken
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Smedjebacken: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
10 %
ikon: sweden 1 900
10 %
ikon: foreign 76
25 %
Topp 3:
Norge
17
183 %
Tyskland
16
6 %
Österrike
12
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 640
12 %
ikon: sweden 620
12 %
ikon: foreign 24
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 549 000 SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
274,70 SEK
8,30 SEK
Rum
675,40 SEK
643,60 SEK
RevPAR
186,00 SEK
116,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 96
26 %
ikon: bed 210
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Smedjebacken (-10,5 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 76 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (17 nights).

740 rooms (+96,6 %) bokades av fritidsresenärer och 72 rooms (-2,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 61 200 bäddnätter (+0,6 %) för inhemska besökare och 3 400 (+50,7 %) för utlänningar i Smedjebacken, sammanlagt 64 600 (+2,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Smedjebacken av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

640 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Smedjebacken i genomsnitt 3,1 nätter (+0,07) och utländska besökare 3,2 nätter (-0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 549 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 549 000 SEK (-45 800).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 9,8 miljoner SEK och den ökade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 680 SEK -48,8 % 1 200 SEK 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK 3,1 % 152 SEK 17,7 %
Revpar (Registrerade) 186 SEK -38,6 % 330 SEK -2,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
96 rum (+20)
210 bäddar (-30)

Rumsbeläggning 27,5 % (+4,6)
Osålda rum 70
Bädd beläggning 30,4 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "smedjebacken + nyckelord"

Google söker efter "smedjebacken" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa