Smedjebacken
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Smedjebacken: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 500
105 %
ikon: sweden 4 200
100 %
ikon: foreign 320
187 %
Topp 3:
Italien
155
1 450 %
Tyskland
38
73 %
Norge
35
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
80 %
ikon: sweden 1 300
84 %
ikon: foreign 38
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 698 000 SEK
51 %
Genomsnittliga priser:
Natt
153,50 SEK
54,60 SEK
Rum
1 081,50 SEK
68,40 SEK
RevPAR
271,10 SEK
48,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
40 %
ikon: room 80
18 %
ikon: bed 210
31 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
14 %
ikon: bed 0,7
54 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 105 procent

Under mars 2020 registrerades 4 500 bäddnätter i Smedjebacken (+104,7 %), av vilka 4 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 100 procent och utländska bäddnätter ökade med 187 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 105 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Italien (155 nights).

520 rooms (+36,7 %) bokades av fritidsresenärer och 127 rooms (+64,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 12 600 bäddnätter (+98,1 %) för inhemska besökare och 940 (+146,9 %) för utlänningar i Smedjebacken, sammanlagt 13 500 (+100,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Smedjebacken av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 80 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Smedjebacken i genomsnitt 3,4 nätter (+0,27) och utländska besökare 8,4 nätter (+5,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 698 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 698 000 SEK (+236 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,4 miljoner SEK och den ökade med 932 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 6,8 % 1 200 SEK 7,2 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK 21,9 % 320 SEK 31,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 153 SEK -26,2 % 175 SEK -18,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
80 rum (+12)
210 bäddar (+50)

Rumsbeläggning 25,1 % (+3,1)
Osålda rum 60
Bädd beläggning 70,1 % (+25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "smedjebacken + nyckelord"

Google söker efter "smedjebacken" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa