Smedjebacken
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Smedjebacken: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
0 %
ikon: sweden 2 900
12 %
ikon: foreign 490
571 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
11 %
ikon: sweden 1 200
16 %
ikon: foreign 98
216 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 786 000
52 %
Genomsnittliga priser:
Natt
231,70 SEK
78,70 SEK
Rum
1 073,40 SEK
43,30 SEK
RevPAR
385,10 SEK
137,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
29 %
ikon: room 68
11 %
ikon: bed 159
35 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 400 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 400 bäddnätter i Smedjebacken (+0,1 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 490 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 570 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

630 rooms (+88,7 %) bokades av fritidsresenärer och 98 rooms (-23,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 56 100 bäddnätter (+2,9 %) för inhemska besökare och 2 400 (+24,1 %) för utlänningar i Smedjebacken, sammanlagt 58 400 (+3,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Smedjebacken av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Smedjebacken i genomsnitt 2,3 nätter (+0,1) och utländska besökare 5,0 nätter (+2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 786 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 786 000 SEK (+268 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 8,2 miljoner SEK och den ökade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -3,9 % 1 400 SEK 14,1 % 
Revpar (Registrerade) 390 SEK 55,8 %  380 SEK 7,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 230 SEK 51,5 %  141 SEK 21,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
68 rum (-8)
159 bäddar (-84)

Rumsbeläggning 35,9 % (+14)
Osålda rum 44
Bädd beläggning 71,1 % (+21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa