Sodankylä
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sodankylä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 300
26 %
ikon: finland 11 900
26 %
ikon: foreign 5 400
26 %
Topp 3:
Tyskland
1 800
20 %
Nederländerna
610
1 %
Sydafrika
300
9 967 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 800
10 %
ikon: finland 5 500
11 %
ikon: foreign 3 300
8 %
Topp 3:
Tyskland
1 700
22 %
Nederländerna
300
18 %
Italien
192
83 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 720 000
Genomsnittliga priser:
Natt
41,50 €
Rum
77,70 €
RevPAR
27,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 770
1 %
ikon: bed 2 500
0 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 68 %
Ryssland
69 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,3 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 40 mm
60 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 26 procent

Under augusti 2019 registrerades 17 300 bäddnätter i Sodankylä (+26,1 %), av vilka 11 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 26 procent och utländska bäddnätter ökade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 26 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 800 nights).

12 700 nights (+14,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 600 nights (+73,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 73 700 bed nights (+13,5 %) för inhemska besökare och 92 100 (+12,1 %) för utlänningar i Sodankylä, sammanlagt 166 000 (+12,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sodankylä av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

8 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 62,2 procent inhemska och 37,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sodankylä i genomsnitt 2,2 nätter (+0,26) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 720 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 720 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 78 € 163 €
Bäddnatt (Registrerade) 42 € 85 €
Revpar (Registrerade) 27 € 75 €

Taxfree-försäljning -68,5 %

Taxfree-försäljning minskade med 68 procent från föregående år.

(Ryssar -69,2 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
770 rum (+9)
2 500 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 35,2 % (+7,4)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 18,9 % (+4,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa