Sodankylä
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sodankylä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 200
13 %
ikon: finland 6 500
9 %
ikon: foreign 20 700
18 %
Topp 3:
Frankrike
4 300
41 %
Nederländerna
3 000
22 %
Tyskland
2 100
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 800
14 %
ikon: finland 2 300
46 %
ikon: foreign 7 500
24 %
Topp 3:
Frankrike
880
30 %
Storbritannien
620
12 %
Nederländerna
550
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
117,10 €
6,60 €
Rum
238,00 €
19,60 €
RevPAR
142,60 €
23,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 760
4 %
ikon: bed 2 500
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,6
21 %
ikon: bed 0,38
18 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -9,9 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 59 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

27 200 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 27 200 bäddnätter i Sodankylä (-12,9 %), av vilka 6 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 20 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (4 300 nights).

16 900 nights (-27,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 300 nights (+31,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 11 700 bäddnätter (+4,4 %) för inhemska besökare och 40 400 (-17,6 %) för utlänningar i Sodankylä, sammanlagt 52 100 (-13,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sodankylä av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

9 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 23,5 procent inhemska och 76,5 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sodankylä i genomsnitt 2,8 nätter (-0,93) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 3,2 miljoner euro (-264 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 6,8 miljoner euro och den minskade med 251 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 240 € 9,0 % 260 € 14,2 %
Revpar (Registrerade) 143 € -14,2 % 148 € -8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 117 € 6,0 % 130 € 11,5 %

Taxfree-försäljning +11,8 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 12 procent från föregående år.

(Ryssar +8,9 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
760 rum (+32)
2 500 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 59,9 % (-16)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 37,8 % (-8,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sodankylä + nyckelord"

Google söker efter "sodankylä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa