Sodankylä
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Sodankylä: Turismen i ett nötskal

ikon: star 14 600
22 %
ikon: finland 13 400
24 %
ikon: foreign 1 200
20 %
ikon: star 6 600
16 %
ikon: finland 5 900
20 %
ikon: foreign 730
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,80 €
5,30 €
Rum
100,70 €
4,20 €
RevPAR
32,40 €
5,00 €
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 780
2 %
ikon: bed 2 600
3 %
ikon: room 32 %
17 %
ikon: bed 17 %
24 %

14 600 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 14 600 registrerade gästnätter i Sodankylä (-21,9 %), var av 13 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 24 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 20 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 22 procent i jämförelse med september förra året.

11 300 nights (-22,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 300 nights (-19,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 88 600 registrerade gästnätter (-8,5 %) för inhemska besökare och 58 200 (+1 060,5 %) för utländska besökare i Sodankylä, de vill säga sammanlagt 147 000 (+44,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner registrerade gästnätter (+16,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+4,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 407 000 nätter (+99,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sodankylä av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,3 %.

6 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,0 procent inhemska och 11,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sodankylä i genomsnitt 2,3 nätter (-0,14) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,17).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 756 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 756 000 euro (-114 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 9,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 5,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 4,4 % 142 € 54,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 11,3 % 65 € 65,4 %
Revpar (Registrerade) 32 € -13,4 % 49 € 146,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
780 rum (-12)
2 600 bäddar (+84)

Rumsbeläggning 32,2 % (-6,6)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 17,2 % (-5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa