Sodankylä
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sodankylä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 200
10 %
ikon: finland 5 800
12 %
ikon: foreign 6 400
9 %
Topp 3:
Storbritannien
1 400
19 %
Tyskland
360
8 %
Förenta Staterna
330
73 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 300
7 %
ikon: finland 2 200
5 %
ikon: foreign 3 100
13 %
Topp 3:
Storbritannien
570
39 %
Indien
144
20 %
Singapore
137
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 637 000 €
Genomsnittliga priser:
Natt
52,20 €
Rum
83,70 €
RevPAR
25,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 730
1 %
ikon: bed 2 400
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -9,1 °C
7,9 °C
ikon: nederbörd 36 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 200 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 12 200 bäddnätter i Sodankylä (-10,4 %), av vilka 5 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (1 400 nights).

6 000 nights (-30,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 200 nights (+23,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 98 000 bäddnätter (+11,5 %) för inhemska besökare och 103 000 (+8,9 %) för utlänningar i Sodankylä, sammanlagt 201 000 (+10,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sodankylä av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

5 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 42,2 procent inhemska och 57,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sodankylä i genomsnitt 2,6 nätter (-0,48) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 637 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 637 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € 153 €
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 81 €
Revpar (Registrerade) 26 € 63 €

Taxfree-försäljning -44,5 %

Taxfree-försäljning minskade med 44 procent från föregående år.

(Ryssar -44,6 %, Kineser -44,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
730 rum (+10)
2 400 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 30,6 % (-3,9)
Osålda rum 510
Bädd beläggning 16,4 % (-2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sodankylä + nyckelord"

Google söker efter "sodankylä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa