Sodankylä
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sodankylä: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
91 %
ikon: finland 1 400
89 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 380
92 %
ikon: finland 380
90 %
ikon: foreign 0,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 99 200 €
90 %
Genomsnittliga priser:
Natt
68,70 €
7,10 €
Rum
87,40 €
33,30 €
RevPAR
15,00 €
27,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 290
60 %
ikon: bed 860
65 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
51 %
ikon: bed 0,09
56 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,7 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 21 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 400 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 400 bäddnätter i Sodankylä (-90,9 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 89 procent och utländska bäddnätter minskade med 100 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 91 procent jämfört med förra årets april.

71 nights (-99,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 400 nights (-68,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 19 900 bäddnätter (-42,6 %) för inhemska besökare och 48 600 (-30,3 %) för utlänningar i Sodankylä, sammanlagt 68 500 (-34,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sodankylä av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

380 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 92 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 99 200 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 99 200 euro (-875 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 9,0 miljoner euro och den minskade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -27,6 % 260 € 27,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 69 € 11,6 % 131 € 21,8 %
Revpar (Registrerade) 15 € -64,6 % 127 € 1,5 %

Taxfree-försäljning +11,8 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 12 procent från föregående år.

(Ryssar +8,9 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-4)
290 rum (-440)
860 bäddar (-1 600)

Rumsbeläggning 17,2 % (-18)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 8,8 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sodankylä + nyckelord"

Google söker efter "sodankylä" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 5,22/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa