Söderhamn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Söderhamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 900
16 %
ikon: sweden 6 900
1 %
ikon: foreign 2 100
154 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 800
32 %
ikon: sweden 3 400
34 %
ikon: foreign 400
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj.
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
472,10 SEK
21,00 SEK
Rum
1 187,80 SEK
153,10 SEK
RevPAR
515,90 SEK
156,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
13 %
ikon: room 270
53 %
ikon: bed 660
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under september 2019 registrerades 8 900 bäddnätter i Söderhamn (+15,8 %), av vilka 6 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 154 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets september.

1 600 rooms (+76,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (+16,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 81 200 bäddnätter (+1,2 %) för inhemska besökare och 16 400 (+29,7 %) för utlänningar i Söderhamn, sammanlagt 97 600 (+5,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderhamn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 32 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderhamn i genomsnitt 2,0 nätter (-0,69) och utländska besökare 5,2 nätter (+2,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,2 miljoner SEK (+736 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 29,3 miljoner SEK och den ökade med 7,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -11,4 %  1 200 SEK 1,7 %
Revpar (Registrerade) 520 SEK -23,3 %  430 SEK -7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 4,6 % 300 SEK 27,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+2)
270 rum (+94)
660 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 43,4 % (-6,7)
Osålda rum 154
Bädd beläggning 45,3 % (+6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,24/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa