Söderhamn
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Söderhamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 43 500
36 %
ikon: sweden 41 000
31 %
ikon: foreign 2 600
267 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
268 %
Norge
590
2 461 %
Nederländerna
310
319 %
ikon: star 18 900
50 %
ikon: sweden 17 400
41 %
ikon: foreign 1 500
546 %
Genomsnittliga priser:
Natt
165,60 SEK
3,60 SEK
Rum
1 467,60 SEK
352,90 SEK
RevPAR
919,00 SEK
44,80 SEK
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 250
36 %
ikon: bed 590
16 %
ikon: room 63 %
30 %
ikon: bed 238 %
19 %

Registrerade gästnätter ökade med 36 procent

Under juli 2021 upptecknades 43 500 registrerade gästnätter i Söderhamn (+36,2 %), var av 41 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 31 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 270 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 36 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

3 800 rum (+93,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rum (+24,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 78 400 registrerade gästnätter (+20,8 %) för inhemska besökare och 4 000 (+43,5 %) för utländska besökare i Söderhamn, de vill säga sammanlagt 82 400 (+21,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderhamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,2 %.

18 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 50 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderhamn i genomsnitt 2,4 nätter (-0,18) och utländska besökare 1,7 nätter (-1,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 7,2 miljoner SEK (+2,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 15,8 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 629 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -19,4 % 1 200 SEK -4,9 %
Revpar (Registrerade) 920 SEK 5,1 % 320 SEK -9,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 166 SEK 2,2 % 192 SEK -21,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+67)
590 bäddar (+83)

Rumsbeläggning 62,6 % (+15)
Osålda rum 95
Bädd beläggning 237,6 % (+38)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,26/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa