Söderhamn
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Söderhamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
29 %
ikon: sweden 2 900
22 %
ikon: foreign 540
84 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
39 %
ikon: sweden 1 700
40 %
ikon: foreign 131
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
439,70 SEK
49,90 SEK
Rum
756,80 SEK
381,50 SEK
RevPAR
214,90 SEK
32,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 230
26 %
ikon: bed 490
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 29 procent

Under december 2019 registrerades 3 400 bäddnätter i Söderhamn (+29,2 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 22 procent och utländska bäddnätter ökade med 84 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 29 procent jämfört med förra årets december.

920 rooms (+87,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (+65,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 91 300 bäddnätter (+1,1 %) för inhemska besökare och 18 900 (+33,3 %) för utlänningar i Söderhamn, sammanlagt 110 000 (+5,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderhamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderhamn i genomsnitt 1,7 nätter (-0,25) och utländska besökare 4,1 nätter (+1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,5 miljoner SEK (+208 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 36,1 miljoner SEK och den ökade med 7,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -33,5 %  1 100 SEK -4,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK -10,2 %  330 SEK 18,0 % 
Revpar (Registrerade) 210 SEK -13,2 %  400 SEK -12,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
230 rum (+47)
490 bäddar (-43)

Rumsbeläggning 28,4 % (+6,6)
Osålda rum 162
Bädd beläggning 22,6 % (+5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "söderhamn + nyckelord"

Google söker efter "söderhamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,07/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa