Söderhamn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Söderhamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
0 %
ikon: sweden 2 800
6 %
ikon: foreign 156
48 %
Topp 3:
Lettland
30
Norge
28
17 %
Polen
27
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
14 %
ikon: sweden 1 300
6 %
ikon: foreign 68
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
466,40 SEK
186,30 SEK
Rum
966,10 SEK
145,00 SEK
RevPAR
195,30 SEK
75,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
22 %
ikon: room 230
0 %
ikon: bed 490
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
17 %
ikon: bed 0,19
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 900 bäddnätter i Söderhamn (+0,0 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 156 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (30 nights).

360 rooms (-45,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-0,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 10 600 bäddnätter (+34,5 %) för inhemska besökare och 1 200 (+16,9 %) för utlänningar i Söderhamn, sammanlagt 11 800 (+32,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderhamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,0 procent inhemska och 5,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderhamn i genomsnitt 2,1 nätter (+0,24) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,74).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner SEK (-546 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,9 miljoner SEK och den ökade med 381 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -13,0 % 970 SEK -7,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -28,5 % 500 SEK -19,3 %
Revpar (Registrerade) 195 SEK -27,9 % 290 SEK 7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+2)
230 rum (-1)
490 bäddar (+13)

Rumsbeläggning 20,2 % (-4,2)
Osålda rum 180
Bädd beläggning 19,3 % (-0,53)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "söderhamn + nyckelord"

Google söker efter "söderhamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,9/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa