Söderhamn
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Söderhamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 32 000
6 %
ikon: sweden 31 200
10 %
ikon: foreign 700
88 %
ikon: star 12 600
19 %
ikon: sweden 12 300
5 %
ikon: foreign 230
91 %
Genomsnittliga priser:
Natt
162,00 SEK
30,20 SEK
Rum
1 820,60 SEK
332,20 SEK
RevPAR
874,20 SEK
93,30 SEK
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 186
31 %
ikon: bed 510
22 %
ikon: room 48 %
8 %
ikon: bed 200 %
19 %

32 000 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 32 000 registrerade gästnätter i Söderhamn (-6,0 %), var av 31 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 88 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sex procent i jämförelse med juli förra året.

2 000 rum (-36,1 %) bokades av fritidsresenärer och 860 rum (-33,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 64 900 registrerade gästnätter (+11,5 %) för inhemska besökare och 2 800 (-73,2 %) för utländska besökare i Söderhamn, de vill säga sammanlagt 67 700 (-1,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderhamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

12 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderhamn i genomsnitt 2,5 nätter (+0,35) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,76).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 5,2 miljoner SEK (-1,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 16,4 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 4,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 22,3 % 1 200 SEK 3,6 %
Revpar (Registrerade) 870 SEK 12,0 % 350 SEK -12,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 162 SEK -15,7 % 240 SEK -18,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-1)
186 rum (-84)
510 bäddar (-146)

Rumsbeläggning 48,0 % (-4,4)
Osålda rum 97
Bädd beläggning 199,7 % (+32)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,43/10 (-0,73).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa