Söderhamn
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Söderhamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 16 400
10 %
ikon: sweden 15 700
11 %
ikon: foreign 650
7 %
ikon: star 6 400
14 %
ikon: sweden 6 000
11 %
ikon: foreign 340
125 %
Genomsnittliga priser:
Natt
155,90 SEK
41,40 SEK
Rum
1 336,60 SEK
197,90 SEK
RevPAR
331,40 SEK
179,30 SEK
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 260
37 %
ikon: bed 610
18 %
ikon: room 25 %
26 %
ikon: bed 91 %
5 %

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent

Under juni 2021 upptecknades 16 400 registrerade gästnätter i Söderhamn (+10,4 %), var av 15 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 650 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 11 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med sju procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med juni förra året.

1 100 rum (+27,3 %) bokades av fritidsresenärer och 780 rum (-23,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 37 400 registrerade gästnätter (+11,2 %) för inhemska besökare och 1 400 (-31,8 %) för utländska besökare i Söderhamn, de vill säga sammanlagt 38 800 (+8,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderhamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

6 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderhamn i genomsnitt 2,6 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,9 nätter (-2,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 2,6 miljoner SEK (-375 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 8,6 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 2,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -12,9 % 1 000 SEK -6,7 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -35,1 % 210 SEK -25,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 156 SEK -21,0 % 220 SEK -29,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
260 rum (+70)
610 bäddar (+95)

Rumsbeläggning 24,8 % (-8,5)
Osålda rum 196
Bädd beläggning 90,9 % (-4,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,26/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa